Loading...
PhD Ivan Kos

PhD Ivan Kos
no.: 06960 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 33 88
E-mail ivan.kosat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.01  Natural sciences and mathematics  Biology  Zoology and zoophysiology 
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
Keywords
animal ecology, ecosystems research, environmental protection, conservation biology, biogeography, taxonomy
Points
372.77
A''
20.03
A'
60.28
A1/2
88.87
CI10
1,489
CImax
1,037
h10
12
A1
1.1
A3
7.26
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 26, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 32  1,576  1,433  44.78 
Scopus 32  1,671  1,517  47.41 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
3.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Žan Kuralt  Bologna doctoral studies  10/1/2016 - 12/3/2022  39089 
2 PhD Tanja Grgič  Doctoral degree  12/1/1999 - 11/30/2004  20071 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Biology, Functional vertebrate morphology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1985 
Master's degree    Animal Ecology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1988 
Doctor's degree  Ph. D.   Animal Ecology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Research Group for Animal Ecology  7/1/1985  Associate professor  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V1-2228  Identification of plant and animal species in food chain using DNA barcoding and metabarcoding   10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Tomaž Skrbinšek  1,362 
2. V4-2220  Support for improved management of the interactions between large herbivores and forests   10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Klemen Jerina  3,359 
3. V4-2223  Wild boar rooting: causes, consequences, possibilities for reducing damages   10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Boštjan Pokorny  4,057 
4. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Tine Grebenc  7,599 
5. J6-3129  Thinking Animals: Transformative Aspects in Research of Animals in Folklore, Literature and Culture   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Marjetka Golež Kaučič  1,514 
6. V1-2031  Carnivores affect ungulates: determination of species-specific predation rate and the importance for management of wild large mammals in Slovenia   11/1/2020 - 10/31/2022  PhD Ivan Kos  2,969 
7. V4-1825  Game species in urban environment, on roads and in other non-hunting areas: problems, challenges and solutions   11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Boštjan Pokorny  3,683 
8. V1-1626  Distribution, abundance, population trends and potentional expansion of golden jackal (Canis aureus L.) v Sloveniji   10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Ivan Kos  2,312 
9. V4-1437  Characteristics, problematic and management of populations of (Hooded) Crows in urban environment   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Boštjan Pokorny  5,969 
10. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Jernej Jogan  10,479 
11. L1-2196  Računska orodja za varstveno genetiko in genetski monitoring rjavega medveda (Ursus arctos) (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Peter Trontelj  1,424 
12. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,726 
13. L7-0026  Roe deer mandibles as a bioindicator of environmental quality and a tool for population management   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Boštjan Pokorny  2,949 
14. V4-0497  Prostorsko-populacijska dinamika prostoživečih živali v slovenskih gozdovih kot posledica klimatskih sprememb (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Ivan Kos  4,130 
15. M1-0148  Naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: Primerjalna študija z referenčnimi območji (Slovene)   6/1/2006 - 10/31/2008  PhD Davorin Tome  5,417 
16. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Tine Grebenc  4,509 
17. L1-6587  Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Igor Dakskobler  5,605 
18. L1-6484  Conservation genetics of bear, red deer and lynx in Slovenia   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Peter Trontelj  3,258 
19. V4-0981  Analiza in posodabljanje gozdarskega načrtovanja v Sloveniji (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Andrej Bončina  4,074 
20. L4-0855  Fores sustainability and biotic diversity   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Andrej Bončina  3,217 
21. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Miha Adamič  6,138 
22. J1-8719  Biodiversity, phylogenetic and biogeographic patterns in karst regions   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Boris Sket  1,646 
23. J1-7127  Voh in prehranjevalno vedenje pri ribah (Slovene)   1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Tine-Borut Valentinčič  1,254 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P1-0184  Integrative zoology and speleobiology   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Cene Fišer  4,021 
2. P1-0184  Integrative zoology and speleobiology   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Cene Fišer  4,556 
3. P1-0184  Investigations in zoology and speleobiology.   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Boris Sket  5,491 
4. P1-0184  Investigations in zoology and speleobiology.   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Boris Sket  5,913 
5. P0-0522-0481  Ecology and Environmental Protection   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Mihael Jožef Toman  7,891 
Views history
Favourite