Loading...
PhD David Hladnik

PhD David Hladnik
no.: 06470 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail david.hladnikat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
forest inventory, remote sensing, GIS
Points
438.5
A''
64.39
A'
253.6
A1/2
290.18
CI10
394
CImax
100
h10
11
A1
1.57
A3
0.11
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 3, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 18  434  380  21.11 
Scopus 15  440  394  26.27 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry  Forestry  SI 1986 
Master's degree      SI 1990 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:55%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources  10/15/1986  Assistant professor  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   2014 - 2017  PhD Andrej Kobler  7,242 
2. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   2014 - 2016  PhD Primož Simončič  3,153 
3. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   2011 - 2013  PhD Janez Pirnat  2,137 
4. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2011 - 2012  PhD Marko Kovač  3,603 
5. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,137 
6. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   2008 - 2010  PhD Primož Simončič  3,569 
7. V4-0346  Razvoj prilagojenosti zvrsti gojenja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jurij Diaci  2,095 
8. V4-0354  Monitoring sestojne zgradbe na območhih NATURA 2000 (Slovene)   2006 - 2008  PhD David Hladnik  1,416 
9. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   2007  PhD Robert Brus  8,008 
10. V4-0433  Razvoj metodologije za nadzor gozdov na sestojni, krajinski in regionalni ravni (Slovene)   2002 - 2005  PhD David Hladnik  438 
11. L4-0855  Fores sustainability and biotic diversity   2000 - 2001  PhD Andrej Bončina  3,259 
12. J4-0513  Ecophysiological research on disturbance and regeneration dynamics of virgin forests in Slovenia   1999 - 2001  PhD Jurij Diaci  2,032 
13. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   2000  MSc Franc Ferlin  1,990 
14. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   2000  PhD Miha Adamič  6,255 
15. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  1,152 
16. J4-7297  Razsežnosti problemov ohranitve velikih zveri v kulturni krajini: primer rjavega medveda (Slovene)   1998  PhD Miha Adamič  864 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2020 - 2023  PhD Andrej Ficko  6,867 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2015 - 2019  PhD Jurij Diaci  7,297 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2009 - 2014  PhD Jurij Diaci  6,498 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2004 - 2008  PhD Jurij Diaci  7,301 
5. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marijan Kotar  7,126 
6. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor (Slovene)   2001 - 2002  PhD Milan Hočevar  2,732 
Views history
Favourite