Loading...
PhD David Hladnik

PhD David Hladnik
no.: 06470 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail david.hladnikat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
forest inventory, remote sensing, GIS
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
393.08
A''
64.12
A'
209.18
A1/2
245.75
CI10
333
CImax
76
h10
11
A1
1.39
A3
0.16
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 18  373  328  18.22 
Scopus 15  377  335  22.33 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry  Forestry  SI 1986 
Master's degree      SI 1990 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:55%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources  10/15/1986  Assistant professor  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Andrej Kobler  6,898 
2. V4-1428  Bases for improving the methodology of greenhouse gas emissions in relation to land use, land use change and forestry.   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Primož Simončič  3,078 
3. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Pirnat  2,085 
4. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Kovač  3,507 
5. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,986 
6. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Primož Simončič  3,475 
7. V4-0346  Razvoj prilagojenosti zvrsti gojenja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2009  PhD Jurij Diaci  2,015 
8. V4-0354  Monitoring sestojne zgradbe na območhih NATURA 2000 (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD David Hladnik  1,357 
9. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,817 
10. V4-0433  Razvoj metodologije za nadzor gozdov na sestojni, krajinski in regionalni ravni (Slovene)   1/1/2002 - 2/28/2005  PhD David Hladnik  433 
11. J4-0513  Ecophysiological research on disturbance and regeneration dynamics of virgin forests in Slovenia   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Jurij Diaci  2,001 
12. L4-0855  Fores sustainability and biotic diversity   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Andrej Bončina  3,214 
13. V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  MSc Franc Ferlin  1,948 
14. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Miha Adamič  6,125 
15. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Milan Hočevar  1,138 
16. J4-7297  Razsežnosti problemov ohranitve velikih zveri v kulturni krajini: primer rjavega medveda (Slovene)   1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Miha Adamič  861 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Andrej Ficko  6,467 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Jurij Diaci  6,911 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Jurij Diaci  6,254 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Jurij Diaci  7,132 
5. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Marijan Kotar  7,033 
6. P0-0503-0404  Gozdno načrtovanje, gojenje gozdov in prostor (Slovene)   1/1/1999 - 4/30/2002  PhD Milan Hočevar  2,698 
Views history
Favourite