Loading...
PhD Janez Pirnat

PhD Janez Pirnat
no.: 10973 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail janez.pirnatat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
landscape ecology, urban forestry
Points
480.45
A''
84.95
A'
224.92
A1/2
239.59
CI10
311
CImax
58
h10
9
A1
1.65
A3
0.02
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  319  292  17.18 
Scopus 21  446  419  19.95 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry  Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1984 
Specialization    Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1991 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:50%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources  3/1/1989  Professor  Researcher  Associate professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V1-1429  Development of a methodology for the assessment and mapping of forest ecosystem services in Slovenia   2014 - 2017  PhD Marko Kovač  3,226 
2. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   2011 - 2013  PhD Janez Pirnat  2,529 
3. V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2011 - 2012  PhD Marko Kovač  3,713 
4. V4-0346  Razvoj prilagojenosti zvrsti gojenja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (Slovene)   2007 - 2008  PhD Jurij Diaci  2,164 
5. V5-0298  Trajnostni razvoj varovanih območij - celostni pristop in aktivna vloga države; trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja (Slovene)   2008  PhD Dušan Plut  3,682 
6. V4-0354  Monitoring sestojne zgradbe na območhih NATURA 2000 (Slovene)   2007 - 2008  PhD David Hladnik  1,461 
7. V4-0433  Razvoj metodologije za nadzor gozdov na sestojni, krajinski in regionalni ravni (Slovene)   2002 - 2005  PhD David Hladnik  439 
8. V4-0437  Krajinsko gozdarstvo: izhodišča mnogonamenskega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (Slovene)   2002 - 2004  PhD Boštjan Anko  595 
9. L4-0855  Fores sustainability and biotic diversity   2000 - 2001  PhD Andrej Bončina  3,281 
10. L4-1487  Guidelines for development of urban forestry in Slovenia - case stzdy of the Golovec, Ljubljana   2000 - 2001  PhD Boštjan Anko  523 
11. L4-1484  Incorporation of decision-making analysis into ecosystem management   1999 - 2001  PhD Lidija Zadnik-Stirn  2,615 
12. V4-0182  Krajinsko-ekološka tipizacija krajine z ozirom na vlogo gozda, skupin gozdnega drevja in posameznih dreves v njej (Slovene)   2000  PhD Boštjan Anko  545 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2020 - 2024  PhD Andrej Ficko  7,113 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2015 - 2019  PhD Jurij Diaci  7,541 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2009 - 2014  PhD Jurij Diaci  6,673 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2004 - 2008  PhD Jurij Diaci  7,394 
5. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marijan Kotar  7,182 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-FP1204  Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests   2/14/2013 - 4/30/2017  Janez Pirnat   
2. ETC-PR12078  karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti   1/1/2009 - 12/31/2011  Janez Pirnat   
3. COST-E39  Forests, Trees and Human Health and Wellbeing   5/20/2004 - 11/19/2008  Janez Pirnat   
Views history
Favourite