Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Zdravstvena varnost slovenskega mleka in mlečnih izdelkov z vidika prisotnosti potencialno patogenih mikroorganizmov in njihovih toksinov v okviru normativo (Slovene)

Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (7)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  11150  PhD Bojana Bogovič Matijašić  Animal production  Researcher  2004 - 2005  395 
2.  05099  PhD Karmen Godič Torkar  Microbiology and immunology  Researcher  2004 - 2005  264 
3.  01864  PhD Stanislava Golc Teger  Animal production  Head  2004 - 2005  154 
4.  03135  Marko Miklič  Animal production  Researcher  2004 - 2005  24 
5.  06375  Vanja Penca Habjan  Animal production  Researcher  2004 - 2005  16 
6.  06981  PhD Bogdan Perko  Animal production  Researcher  2004 - 2005  217 
7.  08857  PhD Irena Rogelj  Animal production  Researcher  2004 - 2005  707 
Organisations (1)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  67,264 
Views history
Favourite