Loading...
Vanja Penca Habjan

Vanja Penca Habjan
no.: 06375 source: ARRS

researcher – not employed in research organisation
Phone number (01) 721 79 03
E-mail vanja.pencaat signbfro.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.04  Biotechnical sciences  Animal production  Processing of animal raw materials 
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
Keywords
food, milk, milk products, composition, analytical methods
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
28
CImax
28
h10
1
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 1, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: NO)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 36  36  36 
Scopus 44  43  43 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1983 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. L4-6478  Safety of probiotics and their traceability in the food chain   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Bojana Bogovič Matijašić  876 
2. V4-0905  Zdravstvena varnost slovenskega mleka in mlečnih izdelkov z vidika prisotnosti potencialno patogenih mikroorganizmov in njihovih toksinov v okviru normativo (Slovene)   1/1/2004 - 11/30/2005  PhD Stanislava Golc Teger  1,391 
3. L4-3191  Development of probiotic preparations - study of functional properties "in vitro" and "in vivo"   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Bojana Bogovič Matijašić  844 
4. V4-0470  Uvajanje dobre proizvodne prakse v prireji in predelavi mleka s ciljem večanja konkurenčnosti znotraj članic EU (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Karmen Godič Torkar  1,403 
5. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1/1/1998 - 9/30/2001  PhD Milena Kovač  15,584 
6. L4-1398  Vpliv proteolitske razgradnje kazeina na tehnološke sposobnosti mleka in kakovost mlečnih izdelkov (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Stanislava Golc Teger  1,375 
7. J4-7446  Probiotske lastnosti sevov Lactobacillus (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Irena Rogelj  2,023 
8. V4-9136  Modelna tehnološko-tehnična rešitev zorenja mehkih sirov s plesnijo za dopolnilno dejavnost na kmetijah (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/1999  PhD Bogdan Perko  836 
9. L4-8836  Karakterizacija bakteriofagov mlečnokislinskih bakterij, izoliranih v slovenskih mlekarskih obratih (Slovene)   1/1/1997 - 12/31/1998  PhD Irena Rogelj  1,099 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P0-0551-0481  Milk and dairy products   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Irena Rogelj  1,586 
Views history
Favourite