Loading...
PhD Irena Rogelj

PhD Irena Rogelj
no.: 08857 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 721 79 04
E-mail irena.rogeljat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.04  Biotechnical sciences  Animal production  Processing of animal raw materials 
4.06.04  Biotechnical sciences  Biotechnology  Microbe biotechnology 
Keywords
dairying, milk, milk products, microbiology, lactic acid bacteria, starter cultures, fermentation, bacteriocins, probiotics
Points
71.35
A''
0
A'
23.9
A1/2
41.44
CI10
1,425
CImax
136
h10
22
A1
0.24
A3
0.14
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 81  1,910  1,653  20.41 
Scopus 83  2,146  1,876  22.6 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Diana Paveljšek  Bologna doctoral studies  12/1/2013 - 5/23/2019  36376 
2 PhD Tina Tušar  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 12/16/2019  34337 
3 PhD Primož Treven  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 3/6/2014  31910 
4 PhD Aljoša Trmčić  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 6/3/2011  28206 
5 PhD Gorazd Tompa  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 12/23/2010  27549 
6 PhD Metoda Zorič Peternel  Doctoral degree  1/1/2002 - 6/30/2007  22447 
7 PhD Saša Stojković  Doctoral degree  11/1/2000 - 10/31/2003  21439 
8 MSc Irena Hočevar  Master's degree  12/1/1995 - 5/31/1998  15847 
9 PhD Andreja Čanžek Majhenič  Doctoral degree  11/1/1995 - 12/31/2002  15659 
10 PhD Andreja Miklič  Master's degree  10/15/1994 - 4/14/1997  15141 
11 ALEŠA KOVAČ  Master's degree  6/1/1993 - 5/1/1995  14024 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
    Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1978 
Specialization      SI 1984 
Doctor's degree  Ph. D.   Food Science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1990 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Dairying  11/1/1978  Full Professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-1769  Resistomes of probiotic and starter cultures as potential risk factors for the spread of antibiotic resistance   2019 - 2022  PhD Bojana Bogovič Matijašić 
2. L3-8213  Children and adults nutrition as a protective or health-risk factor   2017 - 2020  PhD Irena Rogelj 
3. V4-1613  THE INTRODUCTION OF GENOMIC SELECTION AND GENOTYPING IN DAIRY CATTLE BREED IN SLOVENIA   2016 - 2019  PhD Marija Klopčič 
4. V4-1416  ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING SYSTEMS FOR GOAT MILK PRODUCTION   2014 - 2017  PhD Mojca Simčič 
5. J4-3606  The role of human milk in development of breast fed child's intestinal microbiota   2010 - 2013  PhD Irena Rogelj 
6. L4-9310  Tailor-made starter cultures for production of traditional cheeses   2007 - 2009  PhD Irena Rogelj 
7. Z4-6409  The effect of mycotoxins on oxidative stress and DNA damage and the nutritional possibilities to reduce their action   2008  PhD Irena Rogelj 
8. V4-0905  Zdravstvena varnost slovenskega mleka in mlečnih izdelkov z vidika prisotnosti potencialno patogenih mikroorganizmov in njihovih toksinov v okviru normativo (Slovene)   2004 - 2005  PhD Stanislava Golc Teger 
9. V4-0748  Slovenski siri z geografskim poreklom - indikatorji prepoznavnosti, kakovosti in varnosti (Slovene)   2002 - 2005  PhD Irena Rogelj 
10. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   2002 - 2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs 
11. V4-0470  Uvajanje dobre proizvodne prakse v prireji in predelavi mleka s ciljem večanja konkurenčnosti znotraj članic EU (Slovene)   2002 - 2003  PhD Karmen Godič Torkar 
12. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2001 - 2003  PhD Milan Pogačnik 
13. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač 
14. L4-1388  Bakteriofagi mlečno kislinskih bakterij - proučevanje odnosa fag celica (Slovene)   1999 - 2001  PhD Irena Rogelj 
15. L4-1398  Vpliv proteolitske razgradnje kazeina na tehnološke sposobnosti mleka in kakovost mlečnih izdelkov (Slovene)   1999 - 2001  PhD Stanislava Golc Teger 
16. J4-7446  Probiotske lastnosti sevov Lactobacillus (Slovene)   1998 - 2001  PhD Irena Rogelj 
17. V4-0307  Uporaba grmišč za pašo drobnice na Krasu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milan Pogačnik 
18. L4-8843  Milk microflora activity and new methods of milk quality definition   1997 - 1999  PhD Stanislava Golc Teger 
19. V4-9136  Modelna tehnološko-tehnična rešitev zorenja mehkih sirov s plesnijo za dopolnilno dejavnost na kmetijah (Slovene)   1998 - 1999  PhD Bogdan Perko 
20. L4-8836  Karakterizacija bakteriofagov mlečnokislinskih bakterij, izoliranih v slovenskih mlekarskih obratih (Slovene)   1997 - 1998  PhD Irena Rogelj 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0097  Nutrition and microbial ecology of gastrointestinal tract   2019 - 2023  PhD Bojana Bogovič Matijašić 
2. P4-0097  Nutrition and microbial ecology of gastrointestinal tract   2014 - 2018  PhD Bojana Bogovič Matijašić 
3. P4-0097  NUTRITION AND ECOLOGY OF GASTROINTESTINAL TRACT   2009 - 2013  PhD Gorazd Avguštin 
4. P4-0097  NUTRITION AND ECOLOGY OF GASTROINTESTINAL TRACT   2004 - 2008  PhD Irena Rogelj 
5. P0-0551-0481  Milk and dairy products   2002 - 2003  PhD Irena Rogelj 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ESRR-BRIN  Kompetenčni center za biotehnologijo razvoj in ino   1/1/2010 - 12/31/2013     
2. SEE-ERA.NET PLUS-Vitis WBC_2  Characterisation and tracking the origin of specific features of traditional cheeses in Western Balcans Region jointly - RegTraC   1/1/2010 - 12/31/2012  Irena Rogelj   
3. FP6-FOOD-TRUEFOOD-79816  Traditional United Europe Food   5/1/2006 - 4/30/2010  Marjeta Čandek Potokar   
4. FP6-POLICIES-FOOTPRINT-81428  Functional tools for Pesticide Risk assessment and management   1/1/2006 - 6/30/2009     
Views history
Favourite