Loading...
PhD Stanislava Golc Teger

PhD Stanislava Golc Teger
no.: 01864 source: ARIS

researcher – deceased
Phone number (01) 721 79 07
E-mail slavica.golcat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.02.04  Biotechnical sciences  Animal production  Processing of animal raw materials 
Keywords
dairying, milk, milk product, analyses, quality assurance
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 27  23  11.5 
Scopus 82  75  18.75 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1972 
Master's degree    Food science  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1984 
Doctor's degree  Ph. D.   Food Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-0319  Odkrivanje mleka različnih živalskih vrst v deklariranem mleku in mlečnih izdelkih (Slovene)   2006 - 2008  PhD Stanislava Golc Teger  153 
2. V4-0905  Zdravstvena varnost slovenskega mleka in mlečnih izdelkov z vidika prisotnosti potencialno patogenih mikroorganizmov in njihovih toksinov v okviru normativo (Slovene)   2004 - 2005  PhD Stanislava Golc Teger  1,414 
3. V4-0470  Uvajanje dobre proizvodne prakse v prireji in predelavi mleka s ciljem večanja konkurenčnosti znotraj članic EU (Slovene)   2002 - 2003  PhD Karmen Godič Torkar  1,427 
4. V4-0303  Prehranski vplivi na kakovost živil (Slovene)   2000 - 2001  PhD Janez Salobir  5,068 
5. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  15,871 
6. V4-0301  Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjeta Čandek Potokar  3,743 
7. L4-1398  Vpliv proteolitske razgradnje kazeina na tehnološke sposobnosti mleka in kakovost mlečnih izdelkov (Slovene)   1999 - 2001  PhD Stanislava Golc Teger  1,398 
8. L4-8843  Milk microflora activity and new methods of milk quality definition   1999  PhD Stanislava Golc Teger  1,209 
9. V4-9118  Prehranski vplivi na kakovost živil živilskega izvora, komplementarna vrednost rastlinskih živil in metode za merjenje kakovosti z vidi (Slovene)   1998 - 1999  PhD Karl Salobir  6,770 
10. L4-8836  Karakterizacija bakteriofagov mlečnokislinskih bakterij, izoliranih v slovenskih mlekarskih obratih (Slovene)   1998  PhD Irena Rogelj  1,104 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0097  NUTRITION AND ECOLOGY OF GASTROINTESTINAL TRACT   2009 - 2010  PhD Gorazd Avguštin  5,132 
2. P4-0097  NUTRITION AND ECOLOGY OF GASTROINTESTINAL TRACT   2004 - 2008  PhD Irena Rogelj  5,486 
3. P0-0551-0481  Milk and dairy products   2002 - 2003  PhD Irena Rogelj  1,618 
Views history
Favourite