Loading...
PhD Bernard Ženko

PhD Bernard Ženko
no.: 22279 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.07.07  Engineering sciences and technologies  Computer science and informatics  Intelligent systems - software 
Keywords
Artificial intelligence, machine learning, combining classifiers, meta - learning, environmental applications
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
268.04
A''
64.45
A'
136.57
A1/2
176.6
CI10
1,058
CImax
490
h10
15
A1
0.96
A3
1.04
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 18, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 29  968  897  30.93 
Scopus 40  1,402  1,297  32.43 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
3.    
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering 2000 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science 2003 
Doctor's degree    Computer Science  SI University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Jožef Stefan Institute  Department of Knowledge Technologies  6/1/2001  Research associate  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-2554  Quantitative and qualitative analysis of the unregulated corporate financial reporting   2020 - 2023  PhD Igor Lončarski  2,617 
2. N2-0078  Semantično rudarjenje prostodostopnih povezanih podatkov (Slovene)   2018 - 2022  PhD Nada Lavrač  2,013 
3. N2-0056  Machine Learning for Systems Sciences   2016 - 2019  PhD Sašo Džeroski  2,022 
4. L2-7509  Structured output prediction with applications in sustainable agricultural production   2016 - 2018  PhD Sašo Džeroski  1,628 
5. J1-6729  Integrative research of sexual dimorphism evolution   2014 - 2017  PhD Matjaž Kuntner  2,454 
6. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   2011 - 2014  PhD Jurij Diaci  6,725 
7. J2-2285  Podatkovno rudarjenje za integrativno analizo podatkov v sistemski biologiji (Slovene)   2009 - 2012  PhD Sašo Džeroski  1,615 
8. J2-2353  Semantično odkrivanje zakonitosti v okolju spletnih servisov (SemantičniSoKD) (Slovene)   2009 - 2012  PhD Nada Lavrač  3,275 
9. V4-0519  Analiza in scenarij razvoja in rabe gozdov v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Bončina  3,855 
10. J2-0734  Advanced machine learning methods for automated modelling of dynamic systems   2008 - 2011  PhD Sašo Džeroski  2,827 
11. M1-0137  Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova (Slovene)   2007 - 2008  PhD Mitja Janža  5,279 
12. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,762 
13. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Robert Brus  8,134 
14. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Maja Jurc  7,010 
15. L2-6575  Processing lidar data (Development and usage of algorithms for mapping and estimation of forest stand biomass and structure using lidar and digital multispectral imagery)   2007  PhD Sašo Džeroski  3,003 
16. M1-0032  Napovedovalni GIS požarne ogroženosti naravnega okolja (Slovene)   2004 - 2006  PhD Sašo Džeroski  1,568 
17. V2-0894  Izdelava virov in sistema za simultano prevajanje slovenščina-angleščina (Slovene)   2003 - 2004  PhD Matjaž Gams  8,795 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P2-0103  Knowledge Technologies   2022 - 2024  PhD Sašo Džeroski  5,728 
2. P2-0103  Knowledge Technologies   2015 - 2021  PhD Sašo Džeroski  5,507 
3. P2-0103  Knowledge Technologies   2009 - 2014  PhD Nada Lavrač  5,089 
4. I0-0048  Analiza in proizvodnja proteinov in biološko aktivnih molekul medicinskega pomena (Slovene)   2013  PhD Dušan Turk  1,301 
5. P2-0103  Knowledge Technologies   2004 - 2008  PhD Nada Lavrač  5,266 
6. P0-0542-0106  Inteligentna analiza podatkov, računalniška logika in jezikoslovje (Slovene)   2002 - 2003  PhD Nada Lavrač  3,169 
Views history
Favourite