Loading...
PhD Sašo Džeroski

PhD Sašo Džeroski
no.: 11130 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
2.07.07  Engineering sciences and technologies  Computer science and informatics  Intelligent systems - software 
Keywords
Machine learning, inductive logic programming, data mining, knowledge discovery in databases, equation discovery, analysis of environmental data, learning from language resources, computational learning theory, meta learning
Points
2,601.29
A''
497.12
A'
1,169.21
A1/2
1,527.62
CI10
6,404
CImax
580
h10
35
A1
7.13
A3
8.83
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 21, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 256  6,361  5,534  21.62 
Scopus 332  9,368  8,211  24.73 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Nina Omejc  Bologna doctoral studies    55795 
2 Ana Kostovska  Bologna doctoral studies  10/1/2019 - 9/30/2023  53530 
3 PhD Martin Breskvar  Bologna doctoral studies  11/1/2014 - 4/19/2019  36220 
4 PhD Aljaž Osojnik  Bologna doctoral studies  10/1/2013 - 3/30/2018  36356 
5 PhD Jurica Levatić  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 5/31/2017  35470 
6 PhD Nikola Simidjievski  Bologna doctoral studies  12/1/2011 - 5/23/2016  34452 
7 PhD Elena Ikonomovska  Bologna doctoral studies  11/1/2009 - 10/12/2012  32284 
8 PhD Darko Cherepnalkoski  Uniform doctoral studies  2/1/2008 - 9/20/2013  29890 
9 PhD Valentin Gjorgjioski  Uniform doctoral studies  12/1/2005 - 5/31/2011  26475 
10 PhD Bernard Ženko  Doctoral degree  1/1/2002 - 6/30/2005  22279 
11 PhD Ljupčo Todorovski  Doctoral degree  12/1/2000 - 5/31/2003  16302 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Computer Science  SI University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 1989 
Master's degree  M. Sc.   Computer Science  SI University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 1991 
Doctor's degree  Ph. D.   Computer Science  SI University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Jožef Stefan Institute  Department of Knowledge Technologies  1/1/1994  Research counsellor   
Full time employment (20%)  Jožef Stefan International Postgraduate School  IPS Research Group  10/1/2008  Research counsellor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J2-4460    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Peter Korošec  1,845 
2. J5-4575    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Tanja Istenič  3,868 
3. J7-4636    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Dušan Strmčnik  8,414 
4. J7-4637    10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Andreja Benčan Golob  7,686 
5. N2-0236  Intelligent inference system for biological discoveries and its application to cancer research   1/1/2022 - 12/31/2024  PhD Sašo Džeroski  1,286 
6. J4-3095  Application of single cell sequencing and machine learning in mammary gland biology   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Peter Dovč  3,631 
7. J3-3070  Determining the origin of liver metastases from liquid biopsy   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Nina Hauptman  2,546 
8. J1-3033  Innovative isotopic techniques for identification of sources and biogeochemical cycling of mercury in contaminated sites - IsoCont   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Milena Horvat  7,659 
9. J2-2505  Predictive clustering on data streams   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Sašo Džeroski  1,669 
10. J7-1815  Restoration of moldy canvas paintings: improvement or deterioration?   7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Polona Zalar  3,916 
11. V3-2033  Clinical course and outcome of Covid-19   10/1/2020 - 9/30/2022  PhD Franc Strle  7,121 
12. N2-0128  Automating the Synthesis and Analysis of Scientific Models   10/1/2019 - 9/30/2022  PhD Sašo Džeroski  1,663 
13. J2-9230  Improving Reproducibility of Experiments and Reusability of Research Outputs in Complex Data Analysis   7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Panče Panov  1,423 
14. J7-9400  Neuropsychological dysfunctions caused by low level exposure to selected environmental pollutants in susceptible population – NEURODYS   7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Milena Horvat  6,820 
15. N2-0056  Machine Learning for Systems Sciences   9/1/2016 - 8/31/2019  PhD Sašo Džeroski  1,919 
16. J4-7362  Development of a multi-method approach to study wildlife behavior: investigating human-bear conflicts in contrasting landscapes of Europe   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Klemen Jerina  3,209 
17. L2-7509  Structured output prediction with applications in sustainable agricultural production   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Sašo Džeroski  1,547 
18. J1-6729  Integrative research of sexual dimorphism evolution   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Matjaž Kuntner  2,354 
19. J3-5500  Proteomic and aptamer-based approaches for study of host-pathogen interactions in staphylococcal and clostridial infections   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Maja Rupnik  5,511 
20. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jurij Diaci  6,444 
21. J2-2285  Podatkovno rudarjenje za integrativno analizo podatkov v sistemski biologiji (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Sašo Džeroski  1,537 
22. V4-0519  Analiza in scenarij razvoja in rabe gozdov v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Andrej Bončina  3,698 
23. J2-0734  Advanced machine learning methods for automated modelling of dynamic systems   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Sašo Džeroski  2,714 
24. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   9/1/2008 - 12/31/2010  PhD Vladimir Meglič  4,532 
25. M1-0137  Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Mitja Janža  5,073 
26. M2-0132  VoiceTRAN II: večjezični prenosni govorni komunikator za bojevnika 21. stoletja (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Jerneja Žganec Gros  8,137 
27. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Vladimir Meglič  8,322 
28. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,838 
29. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,610 
30. L2-6575  Processing lidar data (Development and usage of algorithms for mapping and estimation of forest stand biomass and structure using lidar and digital multispectral imagery)   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Sašo Džeroski  2,894 
31. V2-0125  Semantično okolje GRID za ekološko modeliranje (Slovene)   9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Ljupčo Todorovski  2,350 
32. M1-0032  Napovedovalni GIS požarne ogroženosti naravnega okolja (Slovene)   8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Sašo Džeroski  1,511 
33. V2-0894  Izdelava virov in sistema za simultano prevajanje slovenščina-angleščina (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Matjaž Gams  8,557 
34. L2-5161  Intelligent materials, polyamide, nylon, shrinkage, shrinkage force, impulse laser, surgery, suture.   1/1/2003 - 6/30/2004  PhD Nada Lavrač  3,064 
35. V4-0366  Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov (Škodljivost biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdu) (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Maja Jurc  3,628 
36. L2-2162  Inteligentna analiza podatkov za pomoč pri odločanju (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Nada Lavrač  3,552 
37. J2-0815  Sinteza znanja iz podatkov in predznanja (Slovene)   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Ivan Bratko  6,538 
38. Z2-7983  Induktivno logično programiranje in odkrivanje znanja v ekoloških bazah podatkov (Slovene)   7/1/1996 - 6/30/2001  PhD Sašo Džeroski  1,164 
39. V4-0175  Ohranjanje ogroženih vrst divjadi in drugih prosto živečih živali (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Miha Adamič  6,136 
40. L2-8732  Inductive logic programming   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Nada Lavrač  2,568 
41. J2-7270  Sinteza znanja iz podatkov (Slovene)   1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Ivan Bratko  8,795 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P2-0103  Knowledge Technologies   1/1/2022 - 12/31/2027  PhD Sašo Džeroski  5,142 
2. P2-0103  Knowledge Technologies   1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Sašo Džeroski  5,185 
3. I0-0048    1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Dušan Turk  2,624 
4. P2-0103  Knowledge Technologies   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Nada Lavrač  4,833 
5. P2-0103  Knowledge Technologies   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Nada Lavrač  5,040 
6. P0-0542-0106  Inteligentna analiza podatkov, računalniška logika in jezikoslovje (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Nada Lavrač  3,036 
Views history
Favourite