Loading...
PhD Robert Brus

PhD Robert Brus
no.: 11958 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 320 3541
E-mail robert.brusat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
dendrology, distribution of woody plants, genetic variation, forest tree breeding, population genetics, conservation of forest genetic resources, urban forestry, tree natural values
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
413.56
A''
0
A'
97.72
A1/2
173.29
CI10
447
CImax
55
h10
12
A1
1.29
A3
1.75
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 43  443  402  9.35 
Scopus 37  536  501  13.54 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. Forestry  Forestry  SI 1990 
Master's degree      SI 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Forestry  SI University of Ljubljana, Biotechical Faculty, Dept. of Forestry and Renewable Forest Reso 1999 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:50%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources  3/1/1991  lecturer  Full professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2025  Natural regeneration and tending of forests following large-scale disturbances: harmonization of ecological, economic and forest policy aspects   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Jurij Diaci  2,102 
2. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,250 
3. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Hojka Kraigher  4,650 
4. V4-1420  Assessment and optimization of planning and realisation of young forest tending in Slovenia   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jurij Diaci  2,723 
5. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Hojka Kraigher  5,101 
6. V4-1431  Planning and silvicultural intervention in situations of the presence of alien invasive tree species   7/1/2014 - 9/30/2016  PhD Andraž Čarni  3,549 
7. V4-1124  Measures for improvement of forest production potentials   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Jurij Diaci  2,885 
8. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jurij Diaci  6,414 
9. J6-4087  Man, Nature and Environment between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in the Premodern Times   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Peter Štih  4,763 
10. V4-0540  Ohranitvena ekologija in gospodarjenje z jelko v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Jurij Diaci  2,896 
11. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Hojka Kraigher  3,441 
12. L4-9231  Spatial distribution, stand structure and regeneration of beech (Fagus sylvatica L.) forests in Slovenia with a model of future development and forest management   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Andrej Bončina  2,499 
13. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,817 
14. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,722 
15. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Hojka Kraigher  4,716 
16. L4-3184  Uneven-aged forests of Slovenia: dissemination, structure, planning and forest management   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Andrej Bončina  2,172 
17. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Hojka Kraigher  3,085 
18. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher  5,840 
19. V4-6912  Populacijsko genetske in ekofiziološke raziskave gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rastin in razvoja gozdnega semenja in sadik (Slovene)   1/1/1995 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher  2,322 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Andrej Ficko  6,467 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Jurij Diaci  6,911 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Jurij Diaci  6,254 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Jurij Diaci  7,132 
5. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Marijan Kotar  7,033 
International projects
Views history
Favourite