Loading...
PhD Vladimir Meglič

PhD Vladimir Meglič
no.: 05667 source: ARRS

researcher – active in research organisation
E-mail vladimir.meglicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Genetics and breeding of agricultural crops, gene banks in agriculture, diversity of agricultural crops, biochemical and molecular markers, forage crops, vegetables, resistance against biotic and abiotic factors, mapping
Points
2,046.52
A''
1,035.54
A'
1,373.65
A1/2
1,442.68
CI10
898
CImax
101
h10
16
A1
7.57
A3
9.76
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 1, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 81  1,248  1,132  13.98 
Scopus 90  1,490  1,361  15.12 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Ana Vojnović  Bologna doctoral studies  10/1/2019 - 9/30/2023  53569 
2 PhD Eva Blatnik  Bologna doctoral studies  10/1/2017 - 9/30/2022  50595 
3 PhD Mateja Zupin  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 5/18/2017  35388 
4 PhD Branko Lukač  Bologna doctoral studies  11/1/2010 - 11/6/2013  33233 
5 PhD Barbara Pipan  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 5/11/2013  29498 
6 PhD Maruška Budič  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2009  26491 
7 PhD Marko Maras  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2007  23514 
8 Klara Jelič  Master's degree  12/1/1999 - 5/31/2001  18604 
9 PhD Kristina Ugrinović  Doctoral degree  11/1/1996 - 9/30/2003  16393 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc. in agronomy  Field crops  CZ 1983 
Master's degree      US 1990 
Doctor's degree  Ph. D.   Plant breeding and genetics  US University of Wisconsin-Madison, Horticulture Department 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  10/20/1983  Forage production   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2007  DEVELOPMENT OF TESTING PROTOCOLS AND ESTABLISHMENT OF OFFICIAL TESTING SYSTEMS FOR ORGANIC VARIETIES AND HETEROGENEOUS MATERIAL OF SELECTED FIELD CROPS AND VEGETABLES   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Vladimir Meglič  4,438 
2. N4-0147    9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Vladimir Meglič  951 
3. L4-1840  New management practices for mitigating abiotic and biotic stresses in maize under changing climate conditions   7/1/2019 - 10/31/2022  PhD Uroš Žibrat  4,134 
4. V4-1806  Establishment of a system for the use of DNA markers for genetic identification and verification of varietal authenticity and purity of major cereals and brasicas as a basis for the quality production of seeds, food and feed   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Vladimir Meglič  2,125 
5. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Andrej Simončič  5,380 
6. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Vladimir Meglič  5,197 
7. V4-1650  Procedures for ensuring safety and social acceptability of new techniques and applications of synthetic biology and modern biotechnology   10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,175 
8. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Borut Bohanec  10,168 
9. V4-1407  Soybean   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Franc Bavec  5,097 
10. J4-4126  Response to water stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.): proteomic analysis and QTL mapping   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Vladimir Meglič  3,161 
11. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Andrej Simončič  6,155 
12. V4-1128  Preservation of grassland's biotic diversity using preservation seed mixtures system   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Vladimir Meglič  4,021 
13. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Vladimir Meglič  2,771 
14. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Andrej Simončič  5,928 
15. V5-1081  Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Karmen Erjavec  3,260 
16. L4-2400  Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Vladimir Meglič  2,678 
17. J1-2181  Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes (Hemiptera: Cicadellidae) (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Meta Virant Doberlet  2,526 
18. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,591 
19. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   9/1/2008 - 1/30/2011  PhD Andrej Simončič  4,633 
20. L4-1021  Can global climate changes influence the settlement of tropic plant parasitic species new to Slovenia, the example of Meloidogyne ethiopica?   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Gregor Urek  2,647 
21. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   9/1/2008 - 12/31/2010  PhD Vladimir Meglič  4,534 
22. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Viktor Jejčič  6,614 
23. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Andreja Čerenak  2,747 
24. J4-9476  Evaluation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for selected genes conferring drought resistance   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Vladimir Meglič  3,533 
25. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   1/1/2006 - 3/31/2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,992 
26. V4-0321  Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Branka Mozetič Vodopivec  5,238 
27. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Vladimir Meglič  8,326 
28. V4-0324  Karakterizatcija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Barbara Gerič Stare  2,594 
29. L4-7573  Traceability of genetically modified crops in the food and feed production.   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Vladimir Meglič  2,582 
30. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,176 
31. L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,119 
32. J4-6355  Molecular basis of tolerance to abiotic stress in Phaseolus sp.   2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Vladimir Meglič  5,004 
33. Z4-5216  Morphological and genetic characterization of doubled haploid lines and hybrids of cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.)   1/1/2005 - 3/31/2006  PhD Vladimir Meglič  885 
34. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2005  PhD Gregor Urek  4,184 
35. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Vladimir Meglič  3,987 
36. V4-0751  Razvoj in uvedba novih metod testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin, kot jih določajo mednarodni standardi (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Jelka Šuštar Vozlič  1,605 
37. V4-0882  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje koeksistence genetsko spremenjenih rastlin s konvencionalno in biološko pridelavo kmetijs (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Vladimir Meglič  2,662 
38. Z4-3273  Assessment of behavioral and genetic variation in Nezara viridula (L.)   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Simona Sušnik Bajec  2,456 
39. L4-3121  Development of molecular tools for conservation of identity and genetic diversity of marble trout   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Aleš Snoj  2,243 
40. L4-3284  Evaluation of disease resistance and genetic erosion in common bean using molecular markers   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,473 
41. V4-0706  Ocena pogojev in mehanizmov za ex-situ varstvo genskih virov kmetijskih rastlin (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Vladimir Meglič  821 
42. V4-0392  Izboljšanje pridelka, kakovosti, odpornosti proti boleznim in prehrambene vrednosti krmnih metuljnic (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Vladimir Meglič  1,406 
43. V4-0420  Analiza možnosti varovanja biološke raznolikosti avtohtone krajnske čebele v Sloveniji (Slovene)   10/1/2000 - 5/31/2002  PhD Janez Poklukar  1,693 
44. V4-0287  Žlahtnjenje krompirja in stročnic (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,556 
45. L4-1217  Genetic variability of Slovenian phaseous populations and influence of specific genotypes on Dithylencus dipsaci(KUHN, 1857) FILIPJEV, 1936 and Colletotrichum Lindemuthianum (Sacc. et magn.) Bri. et Cav. population growth   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Gregor Urek  2,110 
46. L4-0741  Biological and genetic diversity of weeds, grassland and field crop species   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Vladimir Meglič  2,168 
47. V4-9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/2000  PhD Mihaela Černe  4,635 
48. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   10/1/1997 - 9/30/1999  MSc Jože Ileršič  4,259 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Vladimir Meglič  4,921 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Vladimir Meglič  4,810 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Vladimir Meglič  3,220 
4. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Vladimir Meglič  3,001 
5. P0-0501-0401  Genetics, breeding and testing of technologies in agriculture   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Vladimir Meglič  3,760 
International projects
no. Code Title Period Head
1. HORIZON-Root2Res-241229  Root2Resilience: Root phenotyping and genetic improvement for rotational crops resilient to environmental change   9/1/2022 - 8/31/2027  Vladimir Meglič   
2. HORIZON-LIVESEEDING-238755  Organic seed and plant breeding to accelerate sustainable and diverse food systems in Europe   10/1/2022 - 9/30/2026  Vladimir Meglič   
3. H2020-INCREASE-862862  Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems   5/1/2020 - 4/30/2025  Vladimir Meglič   
4. H2020-ECOBREED-771367  Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding   5/1/2018 - 2/29/2024  Vladimir Meglič   
5. IAEA-RER5024  Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia    3/1/2020 - 2/28/2024  Vladimir Meglič   
6. H2020-HIGHLANDS.3-872328  Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland   1/1/2020 - 12/31/2023  Vladimir Meglič   
7. EKSRP-Pilotni Pokljuka  Production of conservation seed mixtures for the restoration of degraded meadows in the Pokljuka Sports Center area   10/18/2019 - 10/17/2021  Vladimir Meglič   
8. H2020-MedVitis  Protecting the Diversity of Mediterranean Vitis in a Changing Environment   4/1/2018 - 3/31/2021  Barbara Pipan   
9. H2020-SLO-ACE-763655  Slovenian Centre of Excellence for Agricultural Scineces   9/1/2017 - 8/31/2018  Vladimir Meglič   
10. ERA-NET-SEELEGUMES-168/01  Sustainable preservation of indigenous South East European legumes and their traditional food and feed products   12/1/2010 - 9/30/2012  Vladimir Meglič   
11. DA AGRI-Leafy Veg-870/2004  Agri Gen Res Leafy Veg Project: Leafy vegetables germplasm, stimulating use   1/1/2007 - 12/31/2010  Vladimir Meglič   
12. FP6-FOOD-CO-EXTRA-75944  GM and non-GM supply chains : their CO-EXistence and TRAceability   4/1/2005 - 9/30/2009  Vladimir Meglič   
Views history
Favourite