Loading...
PhD Vladimir Meglič

PhD Vladimir Meglič
no.: 05667 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail vladimir.meglicat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Genetics and breeding of agricultural crops, gene banks in agriculture, diversity of agricultural crops, biochemical and molecular markers, forage crops, vegetables, resistance against biotic and abiotic factors, mapping
Points
2,204.27
A''
1,125.92
A'
1,489.97
A1/2
1,552.9
CI10
1,075
CImax
109
h10
17
A1
7.78
A3
5
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 87  1,457  1,332  15.31 
Scopus 97  1,717  1,573  16.22 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Ana Vojnović  Bologna doctoral studies  10/1/2019 - 9/30/2023  53569 
2 PhD Eva Blatnik  Bologna doctoral studies  10/1/2017 - 9/30/2022  50595 
3 PhD Mateja Zupin  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 5/18/2017  35388 
4 PhD Branko Lukač  Bologna doctoral studies  11/1/2010 - 11/6/2013  33233 
5 PhD Barbara Pipan  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 5/11/2013  29498 
6 PhD Maruška Budič  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2009  26491 
7 PhD Marko Maras  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2007  23514 
8 Klara Jelič  Master's degree  12/1/1999 - 5/31/2001  18604 
9 PhD Kristina Ugrinović  Doctoral degree  11/1/1996 - 9/30/2003  16393 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. in agronomy  Field crops  CZ 1983 
Master's degree      US 1990 
Doctor's degree  Ph. D.   Plant breeding and genetics  US University of Wisconsin-Madison, Horticulture Department 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (100%, RD:100%)  Agricultural institute of Slovenia  Crop production  10/20/1983  Forage production    Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. N4-0147  Wide exploration of genetic diversity in Brassica species for sustainable crop production   2020 - 2024  PhD Vladimir Meglič  1,005 
2. V4-2007  DEVELOPMENT OF TESTING PROTOCOLS AND ESTABLISHMENT OF OFFICIAL TESTING SYSTEMS FOR ORGANIC VARIETIES AND HETEROGENEOUS MATERIAL OF SELECTED FIELD CROPS AND VEGETABLES   2020 - 2023  PhD Vladimir Meglič  4,620 
3. L4-1840  New management practices for mitigating abiotic and biotic stresses in maize under changing climate conditions   2019 - 2022  PhD Uroš Žibrat  4,449 
4. V4-1806  Establishment of a system for the use of DNA markers for genetic identification and verification of varietal authenticity and purity of major cereals and brasicas as a basis for the quality production of seeds, food and feed   2018 - 2021  PhD Vladimir Meglič  2,254 
5. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   2016 - 2019  PhD Andrej Simončič  5,611 
6. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   2016 - 2018  PhD Vladimir Meglič  5,437 
7. V4-1650  Procedures for ensuring safety and social acceptability of new techniques and applications of synthetic biology and modern biotechnology   2016 - 2018  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,276 
8. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   2014 - 2017  PhD Borut Bohanec  10,610 
9. V4-1407  Soybean   2014 - 2017  PhD Franc Bavec  5,267 
10. J4-4126  Response to water stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.): proteomic analysis and QTL mapping   2011 - 2014  PhD Vladimir Meglič  3,307 
11. V4-1130  Investigation of Environmentaly friendly maize growing systems and weed control   2011 - 2014  PhD Andrej Simončič  6,352 
12. V4-1128  Preservation of grassland's biotic diversity using preservation seed mixtures system   2011 - 2013  PhD Vladimir Meglič  4,143 
13. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   2010 - 2013  PhD Vladimir Meglič  2,866 
14. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,184 
15. V5-1081  Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Karmen Erjavec  3,395 
16. L4-2400  Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom (Slovene)   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič  2,794 
17. J1-2181  Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes (Hemiptera: Cicadellidae) (Slovene)   2009 - 2012  PhD Meta Virant Doberlet  2,693 
18. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   2008 - 2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,723 
19. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Simončič  4,809 
20. L4-1021  Can global climate changes influence the settlement of tropic plant parasitic species new to Slovenia, the example of Meloidogyne ethiopica?   2008 - 2011  PhD Gregor Urek  2,774 
21. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vladimir Meglič  4,728 
22. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   2009 - 2010  PhD Andreja Čerenak  2,863 
23. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   2008 - 2009  PhD Viktor Jejčič  6,841 
24. J4-9476  Evaluation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for selected genes conferring drought resistance   2007 - 2009  PhD Vladimir Meglič  3,694 
25. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,116 
26. V4-0321  Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj (Slovene)   2007 - 2008  PhD Branka Mozetič Vodopivec  5,469 
27. V4-0324  Karakterizatcija patotipov rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis in ovrednotenje raznolikosti (polimorfizmov) virulentnih genov (Slovene)   2007 - 2008  PhD Barbara Gerič Stare  2,692 
28. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2006 - 2008  PhD Vladimir Meglič  8,671 
29. L4-7573  Traceability of genetically modified crops in the food and feed production.   2005 - 2008  PhD Vladimir Meglič  2,655 
30. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,493 
31. L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection   2004 - 2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,199 
32. J4-6355  Molecular basis of tolerance to abiotic stress in Phaseolus sp.   2004 - 2007  PhD Vladimir Meglič  5,147 
33. Z4-5216  Morphological and genetic characterization of doubled haploid lines and hybrids of cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.)   2005 - 2006  PhD Vladimir Meglič  928 
34. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   2002 - 2005  PhD Gregor Urek  4,280 
35. V4-0751  Razvoj in uvedba novih metod testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin, kot jih določajo mednarodni standardi (Slovene)   2004 - 2005  PhD Jelka Šuštar Vozlič  1,651 
36. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2002 - 2005  PhD Vladimir Meglič  4,101 
37. V4-0882  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje koeksistence genetsko spremenjenih rastlin s konvencionalno in biološko pridelavo kmetijs (Slovene)   2003 - 2004  PhD Vladimir Meglič  2,749 
38. Z4-3273  Assessment of behavioral and genetic variation in Nezara viridula (L.)   2002 - 2004  PhD Simona Sušnik Bajec  2,533 
39. L4-3121  Development of molecular tools for conservation of identity and genetic diversity of marble trout   2002 - 2004  PhD Aleš Snoj  2,316 
40. L4-3284  Evaluation of disease resistance and genetic erosion in common bean using molecular markers   2002 - 2004  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,555 
41. V4-0706  Ocena pogojev in mehanizmov za ex-situ varstvo genskih virov kmetijskih rastlin (Slovene)   2002 - 2003  PhD Vladimir Meglič  858 
42. V4-0392  Izboljšanje pridelka, kakovosti, odpornosti proti boleznim in prehrambene vrednosti krmnih metuljnic (Slovene)   2000 - 2003  PhD Vladimir Meglič  1,460 
43. V4-0420  Analiza možnosti varovanja biološke raznolikosti avtohtone krajnske čebele v Sloveniji (Slovene)   2001 - 2002  PhD Janez Poklukar  1,747 
44. V4-0287  Žlahtnjenje krompirja in stročnic (Slovene)   2000 - 2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  2,653 
45. L4-1217  Genetic variability of Slovenian phaseous populations and influence of specific genotypes on Dithylencus dipsaci(KUHN, 1857) FILIPJEV, 1936 and Colletotrichum Lindemuthianum (Sacc. et magn.) Bri. et Cav. population growth   1999 - 2001  PhD Gregor Urek  2,180 
46. L4-0741  Biological and genetic diversity of weeds, grassland and field crop species   1998 - 2001  PhD Vladimir Meglič  2,295 
47. V4-9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Mihaela Černe  4,748 
48. V4-9131  Razvoj sortnega preskušanja in semenarstva v skladu s pravili Evropske unije (Slovene)   1998 - 1999  MSc Jože Ileršič  4,436 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0072  Agrobiodiversity   2018 - 2023  PhD Vladimir Meglič  5,238 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2013 - 2017  PhD Vladimir Meglič  5,045 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič  3,412 
4. P4-0072  Agrobiodiversity   2004 - 2008  PhD Vladimir Meglič  3,126 
5. P0-0501-0401  Genetics, breeding and testing of technologies in agriculture   2001 - 2003  PhD Vladimir Meglič  3,860 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. HORIZON-Root2Res-241229  Root2Resilience: Root phenotyping and genetic improvement for rotational crops resilient to environmental change   9/1/2022 - 8/31/2027  Vladimir Meglič   
2. HORIZON-LIVESEEDING-238755  Organic seed and plant breeding to accelerate sustainable and diverse food systems in Europe   10/1/2022 - 9/30/2026  Vladimir Meglič   
3. H2020-INCREASE-862862  Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems   5/1/2020 - 4/30/2025  Vladimir Meglič   
4. IAEA-RER5024  Enhancing Productivity and Resilience to Climate Change of Major Food Crops in Europe and Central Asia    3/1/2020 - 2/28/2024  Vladimir Meglič   
5. H2020-HIGHLANDS.3-872328  Collective Approach of Research and Innovation for Sustainable Development in Highland   1/1/2020 - 12/31/2023  Vladimir Meglič   
6. H2020-ECOBREED-771367  Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding   5/1/2018 - 4/30/2023  Vladimir Meglič   
7. EKSRP-Pilotni Pokljuka  Production of conservation seed mixtures for the restoration of degraded meadows in the Pokljuka Sports Center area   10/18/2019 - 10/17/2021  Vladimir Meglič   
8. H2020-MedVitis  Protecting the Diversity of Mediterranean Vitis in a Changing Environment   4/1/2018 - 3/31/2021  Barbara Pipan   
9. H2020-SLO-ACE-763655  Slovenian Centre of Excellence for Agricultural Scineces   9/1/2017 - 8/31/2018  Vladimir Meglič   
10. ERA-NET-SEELEGUMES-168/01  Sustainable preservation of indigenous South East European legumes and their traditional food and feed products   12/1/2010 - 9/30/2012  Vladimir Meglič   
11. DA AGRI-Leafy Veg-870/2004  Agri Gen Res Leafy Veg Project: Leafy vegetables germplasm, stimulating use   1/1/2007 - 12/31/2010  Vladimir Meglič   
12. FP6-FOOD-CO-EXTRA-75944  GM and non-GM supply chains : their CO-EXistence and TRAceability   4/1/2005 - 9/30/2009  Vladimir Meglič   
Views history
Favourite