Loading...
PhD Maja Jurc

PhD Maja Jurc
no.: 02491 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 11 61
E-mail maja.jurcat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
forest protection, entomology, phytopathology, mycology, endophytic fungi
Points
125.93
A''
0
A'
7.45
A1/2
52.73
CI10
386
CImax
46
h10
12
A1
0.38
A3
0.35
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 20, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 32  374  343  10.72 
Scopus 35  493  459  13.11 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Andreja Repe  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 12/23/2014  29427 
2 PhD Nikica Ogris  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2007  23448 
3 Roman Pavlin  Doctoral degree  12/1/1992 - 5/31/2001  13256 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc. Forestry    CS 1978 
Master's degree  M. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1989 
Doctor's degree  Ph. D.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:30%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Forestry and Renewable Resources  10/1/1998  Associate professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-1765  Forest ecosystem dynamics under climate change: effects of severe disturbance and climate warming   2019 - 2022  PhD Thomas Andrew Nagel  2,807 
2. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   2018 - 2021  PhD Robert Brus  11,140 
3. V4-1823  Development of organizational and technical support for effective actions against the outbreaks of forest pests   2018 - 2020  PhD Barbara Piškur  5,853 
4. V4-1623  Development of detection methods for injuries of coniferous trees due to spruce and fir bark beetles and development of forecasting models of spruce and fir bark beetles outbreaks in Slovenia   2016 - 2019  PhD Nikica Ogris  4,569 
5. V4-1439  Development of new methods for the detection, diagnosis and prognosis of alien organisms harmful to forests   2014 - 2017  PhD Dušan Jurc  3,410 
6. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   2011 - 2014  PhD Marko Kovač  5,918 
7. V4-1075  Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Slovene)   2010 - 2013  PhD Saša Širca  5,467 
8. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jernej Jogan  11,055 
9. V4-0498  Divji prašič in škode v agrarni krajini: opredelitev populacijskih in habitatnih vplivnih dejavnikov, določitev vpliva talnih lastnosti (Slovene)   2008 - 2010  PhD Boštjan Pokorny  3,087 
10. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   2007 - 2009  PhD Dušan Jurc  6,126 
11. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   2006 - 2008  PhD Maja Jurc  7,072 
12. V4-0981  Analiza in posodabljanje gozdarskega načrtovanja v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andrej Bončina  4,213 
13. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  9,160 
14. V4-0461  Postopki nadziranja in diagnosticiranja nekaterih nevarnih škodljivih organizmov ter študij populacij na različnih geografskih območjih (Slovene)   2002 - 2005  PhD Gregor Urek  4,345 
15. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   2002 - 2004  PhD Hojka Kraigher  4,925 
16. V4-0366  Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov (Škodljivost biotskih in abiotskih dejavnikov v gozdu) (Slovene)   2000 - 2003  PhD Maja Jurc  3,758 
17. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Hojka Kraigher  6,051 
18. L4-0529  Forest fires in Slovenia   1998 - 2001  PhD Maja Jurc  2,428 
19. V4-6913  Bolezni in moteči dejavniki v konceptu integralnega varstva gozdnih ekosistemov (Slovene)   1998 - 1999  PhD Janez Titovšek  1,452 
20. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1998 - 1999  PhD Hojka Kraigher  5,040 
21. J4-8565  Biotic diversity of fungal endophytes in biochemically defined spruces, their ecophysiological characteristics and antagonistic activity against pests   1997 - 1999  PhD Maja Jurc  2,413 
22. L4-8567  Interaction effect of biotic and abiotic stress factors to development of common oak   1997 - 1999  PhD Primož Simončič  2,851 
23. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1998  PhD Hojka Kraigher  3,775 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2020 - 2024  PhD Andrej Ficko  7,113 
2. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2015 - 2019  PhD Jurij Diaci  7,541 
3. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2009 - 2014  PhD Jurij Diaci  6,673 
4. P4-0059  Forest, forestry and renawable forest resources   2004 - 2008  PhD Jurij Diaci  7,394 
5. P0-0531-0481  Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marijan Kotar  7,182 
6. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,226 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ERA NET-MONOCHAMUS  Osredotočenje na žagovinarje (Monochamus spp.), žuželčje vektorje borove ogorščice (Bursaphelenchus xylophilus)   1/1/2013 - 12/31/2016  Maja Jurc   
2. COST-FP0701  Post-Fire Forest Management in Southern Europe   5/23/2008 - 5/22/2012  Maja Jurc   
Views history
Favourite