Loading...
PhD Marko Maras

PhD Marko Maras
no.: 23514 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
E-mail marko.marasat signkis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.06.00  Biotechnical sciences  Biotechnology   
Keywords
Plant gentics, plant breeeding, physiology of vascular plants
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
69.7
A''
40
A'
56.2
A1/2
56.2
CI10
220
CImax
98
h10
7
A1
0.3
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  239  198  13.2 
Scopus 17  312  265  15.59 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctor's degree  Ph. D.   Genetics  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2007 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L4-7520  Utilization of common bean genetic resources for sustainable crop improvement and healthy food   2016  PhD Vladimir Meglič 
2. L4-2400  Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom (Slovene)   2009  PhD Vladimir Meglič 
3. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   2008 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
4. J4-9476  Evaluation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes for selected genes conferring drought resistance   2007 - 2009  PhD Vladimir Meglič 
5. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   2009  PhD Andreja Čerenak 
6. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
7. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008  PhD Vladimir Meglič 
8. L4-7573  Traceability of genetically modified crops in the food and feed production.   2005 - 2008  PhD Vladimir Meglič 
9. V4-0314  Harmonizacija tehnologij za celovito sledljivost gensko spremenjenih organizmov v produkciji kmetijskih pridelkov in živil ter njihov soobstoj s konvencionalno in ekološko pridelavo (Slovene)   2007  PhD Vladimir Meglič 
10. L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection   2004 - 2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
11. J4-6355  Molecular basis of tolerance to abiotic stress in Phaseolus sp.   2004 - 2007  PhD Vladimir Meglič 
12. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2005  PhD Vladimir Meglič 
13. V4-0751  Razvoj in uvedba novih metod testiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin, kot jih določajo mednarodni standardi (Slovene)   2005  PhD Jelka Šuštar Vozlič 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0072  Agrobiodiversity   2013 - 2016  PhD Vladimir Meglič 
2. P4-0072  Agrobiodiversity   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   2004 - 2008  PhD Vladimir Meglič 
Views history
Favourite