Loading...
PhD Andreja Čerenak

PhD Andreja Čerenak
no.: 18828 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Biotechnology, breeding, hop
Points
871.59
A''
533.73
A'
638.33
A1/2
638.33
CI10
472
CImax
68
h10
14
A1
3.54
A3
5
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 26, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 35  521  429  12.26 
Scopus 38  627  523  13.76 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Lucija Luskar  Bologna doctoral studies    53760 
2 PhD Marjeta Eržen  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2023  51973 
3 PhD Zala Kolenc  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 5/31/2017  35430 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1995 
Master's degree  M. Sc.   Biotechnology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2004 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  RG for Plants, Soil and Environment  10/1/1996  Researcher  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. BI-BA/24-25-042  Propagation of hop (Humulus lupulus L.) by cuttings and in vitro technique   2024  PhD Andreja Čerenak  418 
2. V4-2203  Evaluation of genotypes and develoment of crossing families for resistance studies of hop Humulus lupulus L. to severe viroid hop stunting disease   2022 - 2024  PhD Andreja Čerenak  2,402 
3. V4-2207  Possibilities of herbs production in Slovenia   2022 - 2024  PhD Barbara Čeh  2,998 
4. L4-8222  Metabolic model of transfer kinetics of fermentabile compounds from raw materials in beer   2017 - 2020  PhD Iztok Jože Košir  1,640 
5. V4-1611  Cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa L.) in Slovenia   2016 - 2019  PhD Barbara Čeh  7,991 
6. V4-1605  The use of hop products for organic control of varroa (Varroa destructor)   2016 - 2019  PhD Iztok Jože Košir  3,127 
7. L4-6809  Plant response analysis in multiple viroid infections and identification of plant resistance   2014 - 2017  PhD Sebastjan Radišek  3,532 
8. V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop   2014 - 2016  PhD Sebastjan Radišek  3,464 
9. V4-1412  Providing competitiveness of Slovenian hop growing with flavour hop varieties selection   2014 - 2016  PhD Andreja Čerenak  2,525 
10. V4-1138  Introduction of alternative crops with high content of polyunsaturated fatty acids in the crop rotation, functional use of seeds, oil and secondary products in Slovenia   2011 - 2014  PhD Barbara Čeh  3,173 
11. V4-1112  The use of hops as alternative functional ingridient in animal nutrition   2011 - 2013  PhD Andreja Čerenak  3,351 
12. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   2009 - 2011  PhD Barbara Čeh  4,668 
13. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   2008 - 2010  PhD Andreja Čerenak  2,917 
14. V4-0480  Vpeljava metod in postavitev strategij za obvladovanje izbruhov škodljivih organizmov v hmeljarstvu nastalih zaradi podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2010  PhD Sebastjan Radišek  2,542 
15. L4-9049  Use of flavour profiles for determination of quality and authenticity of fruit juices   2007 - 2010  PhD Iztok Jože Košir  883 
16. V4-0383  Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga (Slovene)   2009  PhD Barbara Čeh  4,397 
17. L4-7179  Identification of defence proteins in xylem sap of Verticillium- infected hop   2005 - 2008  PhD Sebastjan Radišek  1,960 
18. L1-6394  The study of interactions between the influences of tropospheric O3 and fertilization with N on indication plants   2006 - 2007  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  1,431 
19. L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants   2004 - 2007  PhD Andreja Čerenak  2,535 
20. V4-0749  Uvajanje novih metod za vzgojo kultivarjev hmelja, odpornih na Verticilium sp. (Slovene)   2004 - 2005  PhD Branka Javornik  3,372 
21. L4-3317  Adaptation strategies of hop plants (Humulus lupulus L.) in drought stress protection and AFLP analysis associated with resistance to damson hop aphid (Phorodon humuli Schrank)   2002 - 2004  PhD Dušica Majer  2,646 
22. V4-0408  Razvoj mikrobioloških metod za uradno preverjanje kakovosti (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janko Rode  1,440 
23. V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Simončič  3,774 
24. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)   2000 - 2001  MSc Nataša Ferant  3,877 
25. L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Dušica Majer  3,975 
26. L4-1525  Ekonomski model internalizacije eksternih efektov intenzivnega kmetijstva na območju Savinjske doline (Slovene)   1999 - 2001  PhD Martin Pavlovič  1,082 
27. L4-0702  Karakterizacija genotipov ajde in hmelja (Slovene)   1998 - 2001  PhD Branka Javornik  1,876 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2019 - 2024  PhD Jernej Jakše  3,276 
2. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2015 - 2018  PhD Jernej Jakše  4,923 
3. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   2009 - 2014  PhD Branka Javornik  5,520 
4. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   2004 - 2008  PhD Branka Javornik  5,865 
Views history
Favourite