Loading...
PhD Andreja Čerenak

PhD Andreja Čerenak
no.: 18828 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Biotechnology, breeding, hop
Points
897.3
A''
583.73
A'
658.97
A1/2
658.97
CI10
363
CImax
46
h10
11
A1
3.66
A3
9.76
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 7, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 33  423  340  10.3 
Scopus 36  488  391  10.86 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Lucija Luskar  Bologna doctoral studies    53760 
2 Marjeta Eržen  Bologna doctoral studies  10/1/2018 - 9/30/2023  51973 
3 PhD Zala Kolenc  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 5/31/2017  35430 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1995 
Master's degree  M. Sc.   Biotechnology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2004 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Institute of Hop Research and Brewing  RG for Plants, Soil and Environment  10/1/1996  Researcher   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. L4-8222  Metabolic model of transfer kinetics of fermentabile compounds from raw materials in beer   5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Iztok Jože Košir  1,534 
2. V4-1611  Cultivation of industrial hemp (Cannabis sativa L.) in Slovenia   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Barbara Čeh  7,570 
3. V4-1605  The use of hop products for organic control of varroa (Varroa destructor)   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Iztok Jože Košir  2,971 
4. L4-6809  Plant response analysis in multiple viroid infections and identification of plant resistance   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Sebastjan Radišek  3,343 
5. V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop   7/1/2014 - 12/31/2016  PhD Sebastjan Radišek  3,315 
6. V4-1412  Providing competitiveness of Slovenian hop growing with flavour hop varieties selection   7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Andreja Čerenak  2,374 
7. V4-1138  Introduction of alternative crops with high content of polyunsaturated fatty acids in the crop rotation, functional use of seeds, oil and secondary products in Slovenia   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Barbara Čeh  3,037 
8. V4-1112  The use of hops as alternative functional ingridient in animal nutrition   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Andreja Čerenak  3,143 
9. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   1/1/2008 - 1/30/2011  PhD Barbara Čeh  4,454 
10. V4-0476  Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Andreja Čerenak  2,722 
11. V4-0480  Vpeljava metod in postavitev strategij za obvladovanje izbruhov škodljivih organizmov v hmeljarstvu nastalih zaradi podnebnih sprememb (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Sebastjan Radišek  2,384 
12. L4-9049  Use of flavour profiles for determination of quality and authenticity of fruit juices   7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Iztok Jože Košir  823 
13. V4-0383  Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga (Slovene)   4/1/2007 - 9/30/2009  PhD Barbara Čeh  4,218 
14. L4-7179  Identification of defence proteins in xylem sap of Verticillium- infected hop   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Sebastjan Radišek  1,891 
15. L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andreja Čerenak  2,475 
16. L1-6394  The study of interactions between the influences of tropospheric O3 and fertilization with N on indication plants   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  1,412 
17. V4-0749  Uvajanje novih metod za vzgojo kultivarjev hmelja, odpornih na Verticilium sp. (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Branka Javornik  3,201 
18. L4-3317  Adaptation strategies of hop plants (Humulus lupulus L.) in drought stress protection and AFLP analysis associated with resistance to damson hop aphid (Phorodon humuli Schrank)   7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Dušica Majer  2,598 
19. V4-0408  Razvoj mikrobioloških metod za uradno preverjanje kakovosti (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Janko Rode  1,403 
20. V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Andrej Simončič  3,671 
21. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)   11/1/1999 - 10/31/2001  MSc Nataša Ferant  3,769 
22. L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)   1/1/2000 - 6/30/2001  PhD Dušica Majer  3,866 
23. L4-1525  Ekonomski model internalizacije eksternih efektov intenzivnega kmetijstva na območju Savinjske doline (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Martin Pavlovič  1,047 
24. L4-0702  Karakterizacija genotipov ajde in hmelja (Slovene)   7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Branka Javornik  1,836 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   1/1/2019 - 12/31/2024  PhD Jernej Jakše  3,049 
2. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Jernej Jakše  4,684 
3. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Branka Javornik  5,294 
4. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Branka Javornik  5,635 
Views history
Favourite