Loading...
Tatjana Berger

Tatjana Berger
no.: 02058 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
3.08.00  Medical sciences  Public health (occupational safety)   
Keywords
Public health, medical informatics, family medicine, environmental health, healthy ageing
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
1
CImax
1
h10
1
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 20, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 0.4 
Scopus 1.25 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Bachelor of science biology  Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1975 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L3-0040  Assessment of acceptability of a multi-factorial risk scale for depression in family medicine   2008 - 2011  PhD Josip Car  4,062 
2. J3-3628  Family history - genetic tool for preventive medicine   2010  PhD Borut Peterlin  6,318 
3. L3-9525  Application of telemedicine in elderly and early signs of dementia   2007 - 2010  PhD Bojan Zalar  3,564 
4. L3-9557  Public Health Genomics Education Network   2007 - 2009  PhD Borut Peterlin  2,031 
5. V3-0371  Znanstveno raziskovalni zavodi na področju biomedicinskih znanosti - izsledki biomedicinskih raziskav in učinkovita oblika organiziranosti (Slovene)   2007 - 2008  PhD Bojan Zalar  5,149 
6. M3-0178  Študija vedenja, odzivov in počutja pripadnikov slovenske vojske v mirnodobnih okvirih in na vojakših misijah z vidika stresa in izgorevenja (Slovene)   2006 - 2007  PhD Polona Selič - Zupančič  2,271 
7. L3-6395  Analiza obravnavanja bolnikov z arterijsko hipertenzijo pri bolnikih splošne medicine v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2007  PhD Igor Švab  3,109 
8. L3-6273  Preprečevanje padcev pri starejših (Slovene)   2004 - 2007  PhD Helena Burger  3,438 
9. J3-6290  Zdravljenje nezaceljenih in slabo zaceljenih zlomov dolgih kosti z uporabo s trombociti obogatene plazme (Slovene)   2004 - 2007  PhD Dragica Smrke  2,335 
10. L3-7251  Measuring health and disability   2005 - 2006  PhD Črt Marinček  2,307 
11. V5-0877  Javnozdravstveni vidiki uporabe statističnih podatkov o povprečni porabi živil v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  Maruša Adamič  2,125 
12. L3-5321  BIOSURGERY OF CHRONICAL WOUNDS- healling with the larvae of Lucilia sericata   2003 - 2005  PhD Zoran-Marij Arnež  4,340 
13. L3-4355  Frekvenca senzibilizacije na alergene peloda v naravnem okolju (Slovene)   2003 - 2005  PhD Alenka Kraigher  4,168 
14. J3-4369  Previdevanje nastanka depresije v osnovnem zdravstvenem varstvu (Slovene)   2003 - 2005  PhD Igor Švab  4,753 
15. L3-4545  Kakovost življenja otrok, mladostnikov in odraslih s celiakijo (Slovene)   2002 - 2005  PhD Dušanka Mičetić-Turk  3,542 
16. V5-0631  Nacionalni načrt pripravljenosti na pandemijo influence (Slovene)   2004  PhD Maja Sočan  2,330 
17. L3-3329  Epidemiology of pertussis in Slovenia   2002 - 2004  PhD Alenka Kraigher  3,387 
18. L3-3332  Patient involvment (IMPROVE) in medical care - the quality of medical care of older people   2002 - 2004  PhD Igor Švab  4,339 
19. L3-3445  Possibiliteis for prosthetic fitting of elderly after amputation in the community   2002 - 2004  PhD Črt Marinček  3,672 
20. L3-3441  The importance of biarticular complex in prevention of acetabular protrusion   2002 - 2004  PhD Dragica Smrke  1,419 
21. J3-3401  Molecular Genetic Study of Brain RNA in Completed Suicides   2002  PhD Andrej Marušič  5,131 
22. L3-2056  Izdelava modela za prognozo pojavljanja alergogenega cvetnega prahu v preventivne namene (Slovene)   2000 - 2002  PhD Sonja Jeram  2,641 
23. L3-2080  Ocenjevanje izida rehabilitacije po evropskih standardih (Slovene)   2000 - 2002  PhD Helena Burger  3,711 
24. L3-2076  Psihokardioloska longitudinalna raziskava in psihokoronarni klub (Slovene)   2000 - 2002  PhD Andrej Marušič  2,164 
25. L3-1412  Zagotavljanje kakovosti dela zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti (Slovene)   2000 - 2001  PhD Igor Švab  2,578 
26. L3-1363  Analiza zlomov in komplikacij v področju zapestja in indikacije za operativno zdravljenje (Slovene)   1999 - 2001  PhD Zoran-Marij Arnež  2,407 
27. L3-1437  Tehnologija in kakovost življenja v starosti (Slovene)   1999 - 2001  PhD Črt Marinček  3,711 
28. V3-8568  Spolno vedenje Slovencev (Slovene)   2000  PhD Igor Švab  3,524 
29. L3-9150  Informing about pollen hazard in slovenia   1999  PhD Ema Mušič  989 
30. L3-7861  Kakovost dela v osnovni zdravstveni dejavnosti (Slovene)   1998  PhD Igor Švab  1,939 
31. L3-7862  Kvaliteta življenja starejše populacije (Slovene)   1996 - 1998  PhD Črt Marinček  3,026 
32. L3-9093  Celiakija v otroški dobi (Slovene)   1998  PhD Dušanka Mičetić-Turk  2,854 
Views history
Favourite