Loading...
PhD Andrej Vovko

PhD Andrej Vovko
no.: 04305 source: ARIS

researcher – deceased
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.01.00  Humanities  Historiography   
Keywords
History, school history, history of societies, literary sciences, biographical studies, bibliographical studie, history of slovenian emigration, history of slovenian minorities
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 1.25 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1972 
Master's degree    History  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1978 
Doctor's degree  Ph. D.   History  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. L6-0080  The Land Beneath   2008 - 2011  PhD Igor Grdina  6,292 
2. V5-0238  Zapostavljeni spomin pokrajine - Prekmurska zgodovina kot primer spregleda lokalne zgodovine v učnem načrtu osnovnih in srednjih šol (Slovene)   2006 - 2008  PhD Andrej Vovko  7,017 
3. M5-0167  Slovenske vojaške osebnosti - vojaške kariere (Slovene)   2006 - 2008  PhD Darko Friš  2,510 
4. M6-0172  Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v preteklosti (Slovene)   2006 - 2008  PhD Stanko Granda  5,648 
5. M6-0161  Študija postavitve muzejske razstave slovenske vojske in vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v objektu Kadetnica v Mariboru (Slovene)   2006 - 2007  PhD Marjeta Šašel Kos  5,503 
6. L6-6110  Life and work of important people in northeastern Slovenia   2004 - 2007  PhD Andrej Vovko  6,674 
7. M6-0057  Slovenska vojska. Kratka zgodovina - dolga tradicija?! (Slovene)   2004 - 2006  PhD Petra Svoljšak  7,134 
8. T6-1053  Metodološki vidiki bio-bibliografskih raziskav (Slovene)   1999 - 2003  PhD Andrej Vovko  1,564 
9. T6-7554  Slovenian Biographical Lexicon - New Edition   1999 - 2000  PhD Janez Šumrada  2,439 
10. J6-7543  Investigations into literary theory and literary history   1998 - 2000  PhD Daroslav Dolinar  6,312 
11. J6-8947  Slovenian Biographical Lexicon - New Edition   1998 - 1999  PhD Tomaž Erzar  2,197 
12. J6-7356  Slovensko štajersko pred marčno revolucijo 1848 (Goethova topografija) (Slovene)   1996 - 1998  PhD Janez Šumrada  2,439 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P6-0094  Biografije, mentalitete, epohe (Slovene)   2009 - 2010  PhD Igor Grdina  6,184 
2. P6-0094  Biographical and bibliographical research with documentation   2004 - 2008  PhD Andrej Vovko  1,702 
3. P0-0513-0618  Biographical and bibliographical Studies with Documentation   2001 - 2003  PhD Andrej Vovko  2,812 
Views history
Favourite