Loading...
PhD Marinka Lukšič-Hacin

PhD Marinka Lukšič-Hacin
no.: 11240 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 425 60 68
E-mail marina.luksic-hacinat signzrc-sazu.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.11.00  Social sciences  Ethnic studies   
5.03.00  Social sciences  Sociology   
Keywords
Migration, resocialization, aculturation, multiculturalism, national identity, sociology, anthropology, Sweden, slovene emigrants
Points
952.46
A''
103.73
A'
436.02
A1/2
436.02
CI10
21
CImax
5
h10
3
A1
3.19
A3
3.23
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 2, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 1.25 
Scopus 12  40  28  2.33 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Maša Mikola  Uniform doctoral studies  11/1/2004 - 12/11/2009  25643 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      SI 1989 
Master's degree    Sociology  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 1994 
Doctor's degree  Ph. D.   Sociology  SI University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts  Slovenian migration institute ZRC SAZU  11/15/1989  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2282  Effective mobility for scientific excellence in the European Research Area: The case of Slovenia   2022 - 2023  PhD Marinka Lukšič-Hacin  1,544 
2. N5-0134  Made in YU: How nonhumans activated Yugoslavia   2020 - 2023  PhD Jernej Mlekuž  2,644 
3. J5-2571  Migration and social transformation in comparative perspective: the case of Western Slovenia after WWII   2020 - 2023  PhD Aleksej Kalc  2,925 
4. V5-1928  Mitigating the consequences of brain drain and strengthening the mechanism of brain circulation   2019 - 2021  PhD Dejan Valentinčič  1,842 
5. J5-8246  Social, economic and cultural history of Slovenian emigration 1945–2015   2017 - 2020  PhD Marinka Lukšič-Hacin  2,788 
6. J5-7167  Social, economic and cultural history of Slovenian emigration   2016 - 2018  PhD Mirjam Milharčič Hladnik  2,450 
7. V5-1634  Contemporary strategies of Slovenian emigrants for the preservation of ethnic identity   2016 - 2018  PhD Janja Žitnik Serafin  2,844 
8. J5-4200  SLOVENIAN LABOUR MIGRATION TO THE COUNTRIES OF FORMER YUGOSLAVIA: FROM SETTLERS TO TRANSMIGRANTS   2011 - 2014  PhD Marjan Drnovšek  3,067 
9. J6-4257  The role of women's migrations and migrants in the construction of the Slovene national identity from national to postnational era: comparative Slovenian, European, and global aspects   2011 - 2014  PhD Ksenija Vidmar Horvat  3,265 
10. L5-2242  Etnična ekonomija: izziv ali ovira za gospodarstvo v Sloveniji in EU. (Slovene)   2009 - 2012  PhD Jure Gombač  1,694 
11. L5-9309  Internet as a Medium in the Maintenance of the National and Cultural Heritage among Slovenians around in the World   2007 - 2009  PhD Marjan Drnovšek  2,502 
12. M4-0223  Demografska, etična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko (Slovene)   2008 - 2009  PhD Janja Žitnik Serafin  2,569 
13. M4-0218  Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana (Slovene)   2008 - 2009  PhD Silvan Devetak  4,603 
14. V5-0271  Stanje arhivskega in muzejskega gradiva pri slovenskih izseljencih v Nemčiji in državah Beneluksa (Slovene)   2007 - 2008  PhD Marjan Drnovšek  1,644 
15. L6-6263  Slovenian emigration to germany 1880 - 1973   2004 - 2007  PhD Marjan Drnovšek  1,287 
16. V5-0124  Percepcija slovenske integracijske politike: drugi del (Slovene)   2005 - 2006  PhD Miran Komac  3,992 
17. J5-5129  Justice in Educational Systems - A Contrasting Approach   2003 - 2005  PhD Mojca Peček Čuk  2,119 
18. V5-0804  Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih na Švedskem in v Združenih državah Amerike ter pri nekaterih povratnikih (Slovene)   2003 - 2005  PhD Breda Čebulj-Sajko  1,372 
19. J5-3394  Vloga in pomen žensk za ohranjanje kulturne tradicije med izseljenci (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marinka Lukšič-Hacin  2,021 
20. V5-0530  Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih po svetu (Slovene)   2002 - 2003  PhD Breda Čebulj-Sajko  4,309 
21. J5-2304  Stanje in perspektive slovenskega povratnistva (Slovene)   2000 - 2002  PhD Janja Žitnik Serafin  1,986 
22. J6-0443  Slovenci v slovanskih deželah v 19. in 20. stoletju (Slovene)   2000 - 2001  PhD Irena Gantar Godina  1,356 
23. J5-1637  Slovenski izseljenci na Švedskem in odnos slovenske (jugoslovanske) politike do njih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Marinka Lukšič-Hacin  517 
24. V6-0315  Položaj kulturno-umetniške dejavnosti slovenskih izseljencev in njeno mesto sodobni slovenski kulturi (Slovene)   2000  PhD Janja Žitnik Serafin  2,233 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite