Loading...
Groups source: ARIS

Slovenian migration institute ZRC SAZU

Research activity

Code Science Field Subfield
5.11.00  Social sciences  Ethnic studies   
6.01.00  Humanities  Historiography   
6.06.00  Humanities  Culturology   
Keywords
Emigration, resocialization, aculturation, national identity, history of emigration, literature of emigrants, Slovene intellectuals in Slavic lands
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
10,275.96
A''
2,296.72
A'
5,587.12
A1/2
6,765.12
CI10
213
CImax
11
h10
6
A1
37.2
A3
15.54
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 27, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 80  61  52  0.65 
Scopus 139  312  252  1.81 
Researchers (22)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  50167  PhD Barbara Beznec  Social sciences  Researcher  112 
2.  26502  PhD Martina Bofulin  Anthropology  Researcher  155 
3.  54665  Deja Gliha    Junior expert or technical associate 
4.  32773  Mateja Gliha  Humanities  Junior expert or technical associate 
5.  20685  PhD Jure Gombač  Ethnic studies  Researcher  372 
6.  50581  PhD Maja Gostič  Psychology  Researcher  77 
7.  17057  PhD Aleksej Kalc  Historiography  Researcher  404 
8.  39523  Špela Kastelic  Anthropology  Researcher  21 
9.  53498  Lucija Klun  Educational studies  Researcher  22 
10.  56875  Manca Koren  Ethnic studies  Researcher  11 
11.  50998  PhD Klara Kožar Rosulnik  Educational studies  Researcher  115 
12.  11240  PhD Marinka Lukšič-Hacin  Ethnic studies  Researcher  516 
13.  08369  PhD Mirjam Milharčič Hladnik  Culturology  Researcher  605 
14.  20379  PhD Jernej Mlekuž  Culturology  Researcher  421 
15.  50830  PhD Anja Moric  Ethnology  Researcher  123 
16.  50974  Asja Pehar Senekovič  Sociology  Researcher  36 
17.  55880  Ana Reberc  Anthropology  Researcher  37 
18.  19251  PhD Nataša Rogelja Caf  Anthropology  Researcher  204 
19.  23510  PhD Kristina Toplak  Ethnology  Researcher  204 
20.  29360  PhD Mojca Vah Jevšnik  Ethnic studies  Researcher  160 
21.  32551  PhD Marijanca Ajša Vižintin  Linguistics  Researcher  651 
22.  34476  PhD Miha Zobec  Historiography  Researcher  58 
Research projects (37) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  Z5-1880  Minorities, Diasporas and the Subversives: Transterritorial Control over the Slovene Emigrants During the Interwar Period  8/1/2019 - 3/31/2022  PhD Miha Zobec  58 
2.  Z5-1877  Knowledge transfer in the context of migration  7/1/2019 - 2/28/2022  PhD Klara Kožar Rosulnik  115 
3.  J6-8250  Migration control in the Slovenian area from the times of Austria-Hungary to independent Slovenia  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Aleksej Kalc  2,681 
4.  J5-8246  Social, economic and cultural history of Slovenian emigration 1945–2015  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Marinka Lukšič-Hacin  2,786 
5.  V5-1710  Factual and needed presence of the topic of Slovenian emigration in the curricula of the primary and secondary schools in the Republic of Slovenia - Thematic foundations for re-evaluation of the topic of Slovenian emigration in the curricula  4/1/2018 - 6/30/2019  PhD Mirjam Milharčič Hladnik  1,670 
6.  J5-7167  Social, economic and cultural history of Slovenian emigration  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Mirjam Milharčič Hladnik  2,449 
7.  V5-1634  Contemporary strategies of Slovenian emigrants for the preservation of ethnic identity  10/1/2016 - 1/30/2018  PhD Janja Žitnik Serafin  2,843 
8.  Z5-6826  BEYOND ‘NI HAO’: HOW THE STATE AND TOURISM INDUSTRY IN SLOVENIA PERCEIVE AND CONSTRUCT THE 'CHINESE TOURIST'  10/1/2014 - 9/30/2016  PhD Martina Bofulin  155 
9.  J6-4234  Imagined material culture. Reflection on the spread of the nationalism in the company of material culture  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jernej Mlekuž  1,866 
10.  J5-4200  SLOVENIAN LABOUR MIGRATION TO THE COUNTRIES OF FORMER YUGOSLAVIA: FROM SETTLERS TO TRANSMIGRANTS  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Marjan Drnovšek  3,063 
11.  J6-4257  The role of women's migrations and migrants in the construction of the Slovene national identity from national to postnational era: comparative Slovenian, European, and global aspects  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Ksenija Vidmar Horvat  3,263 
12.  L5-2242  Etnična ekonomija: izziv ali ovira za gospodarstvo v Sloveniji in EU. (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jure Gombač  1,687 
13.  L6-2203  Ustvarjanje spomina in ohranjanje kulturne identitete med slovenskimi izseljenci in njihovimi potomci (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Mirjam Milharčič Hladnik  1,778 
14.  J6-0946  Freedom of speech and press; its restriction in Slovenia (1945-1991)  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Mateja Režek  3,438 
15.  L5-9309  Internet as a Medium in the Maintenance of the National and Cultural Heritage among Slovenians around in the World  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Marjan Drnovšek  2,501 
16.  M4-0223  Demografska, etična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko (Slovene)  1/1/2007 - 11/30/2009  PhD Janja Žitnik Serafin  2,565 
17.  M4-0218  Vpliv med-etničnih in med-verskih odnosov na mir in stabilnost Zahodnega Balkana (Slovene)  8/1/2007 - 10/31/2009  PhD Silvan Devetak  4,591 
18.  V5-0271  Stanje arhivskega in muzejskega gradiva pri slovenskih izseljencih v Nemčiji in državah Beneluksa (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Marjan Drnovšek  1,641 
19.  L6-6153  Literary and cultural image of immigrants in slovenia  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Janja Žitnik Serafin  789 
20.  J5-6561  Slovene emigrants-creators: promotors of Slovene science and culture in the new environement  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Irena Gantar Godina  1,306 
21.  L6-6263  Slovenian emigration to germany 1880 - 1973  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Marjan Drnovšek  1,284 
22.  V5-0124  Percepcija slovenske integracijske politike: drugi del (Slovene)  9/1/2004 - 2/28/2006  PhD Miran Komac  3,987 
23.  J5-5129  Justice in Educational Systems - A Contrasting Approach  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Mojca Peček Čuk  2,118 
24.  V5-0804  Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih na Švedskem in v Združenih državah Amerike ter pri nekaterih povratnikih (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Breda Čebulj-Sajko  1,371 
25.  Z6-3044  Contemporary (Slovenian) missionary as an emigrant  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Zvone Žigon  242 
26.  J5-3394  Vloga in pomen žensk za ohranjanje kulturne tradicije med izseljenci (Slovene)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Marinka Lukšič-Hacin  2,020 
27.  V5-0530  Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih po svetu (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Breda Čebulj-Sajko  4,308 
28.  J5-2304  Stanje in perspektive slovenskega povratnistva (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Janja Žitnik Serafin  1,985 
29.  V5-0345  Tabloidizacija v slovenskih medijih in demokratizacija javnega prostora (Slovene)  8/1/2000 - 1/30/2002  PhD Breda Luthar  1,610 
30.  J5-1637  Slovenski izseljenci na Švedskem in odnos slovenske (jugoslovanske) politike do njih (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Marinka Lukšič-Hacin  516 
31.  J6-0443  Slovenci v slovanskih deželah v 19. in 20. stoletju (Slovene)  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Irena Gantar Godina  1,355 
32.  J5-7780  Strukturne determinante vzgoje in izobraževanja v informacijski družbi (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Darko Štrajn  3,210 
33.  V6-0315  Položaj kulturno-umetniške dejavnosti slovenskih izseljencev in njeno mesto sodobni slovenski kulturi (Slovene)  11/1/1999 - 12/31/2000  PhD Janja Žitnik Serafin  2,232 
34.  T6-7540  Complementation and Research of Sources and Literature on Slovene Emigration  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Breda Čebulj-Sajko  529 
35.  J6-7701  Slovene Emigrants and Europe in the 19th and 20th Centuries  1/1/1996 - 12/31/2000  PhD Marjan Drnovšek  851 
36.  J6-8968  The high points of Slovene emigrants' literature: interpretative monographs  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Janja Žitnik Serafin  373 
37.  J6-7235  Zgodovina izseljenstva Slovencev na obmejnih območjih med ZDA in Kanado in v kanadi v 19. in 20. stoletju (Slovene)  1/1/1995 - 6/30/1998  PhD Irena Gantar Godina  529 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0070  National and Cultural Identity of the Slovene Emigration in the Context of Migration Studies  1/1/2017 - 12/31/2022  PhD Aleksej Kalc  4,075 
2.  P5-0070  National and Cultural Identity of the Slovene Emigration in the Context of Migration Studies  1/1/2013 - 12/31/2016  PhD Janja Žitnik Serafin  4,154 
3.  P5-0070  National and Cultural Identity of the Slovene Emigration  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Marjan Drnovšek  3,470 
4.  P5-0070  National and Cultural Identity of the Slovene Emigration  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Marjan Drnovšek  3,578 
5.  P0-0519-0618  National and cultural identity of slovene emigration  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Marjan Drnovšek  2,213 
Views history
Favourite