Loading...
Franc Kljun

Franc Kljun
no.: 17424 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 115  93  10.33 
Scopus 123  100  11.11 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:15%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Research Group for Animal Ecology 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2223  Wild boar rooting: causes, consequences, possibilities for reducing damages   2022 - 2024  PhD Boštjan Pokorny  4,307 
2. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2024  PhD Tine Grebenc  8,304 
3. V1-2031  Carnivores affect ungulates: determination of species-specific predation rate and the importance for management of wild large mammals in Slovenia   2020 - 2022  PhD Ivan Kos  3,753 
4. V4-1825  Game species in urban environment, on roads and in other non-hunting areas: problems, challenges and solutions   2018 - 2020  PhD Boštjan Pokorny  3,921 
5. V1-1626  Distribution, abundance, population trends and potentional expansion of golden jackal (Canis aureus L.) v Sloveniji   2016 - 2018  PhD Ivan Kos  2,436 
6. V4-1437  Characteristics, problematic and management of populations of (Hooded) Crows in urban environment   2014 - 2016  PhD Boštjan Pokorny  6,385 
7. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jernej Jogan  11,056 
8. L1-2196  Računska orodja za varstveno genetiko in genetski monitoring rjavega medveda (Ursus arctos) (Slovene)   2009 - 2012  PhD Peter Trontelj  1,579 
9. V4-0497  Prostorsko-populacijska dinamika prostoživečih živali v slovenskih gozdovih kot posledica klimatskih sprememb (Slovene)   2008 - 2010  PhD Ivan Kos  4,436 
10. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   2007 - 2008  PhD Tine Grebenc  4,924 
11. M1-0148  Naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: Primerjalna študija z referenčnimi območji (Slovene)   2007  PhD Davorin Tome  5,723 
12. L1-6484  Conservation genetics of bear, red deer and lynx in Slovenia   2004 - 2007  PhD Peter Trontelj  3,427 
13. J1-7127  Voh in prehranjevalno vedenje pri ribah (Slovene)   1995 - 1998  PhD Tine-Borut Valentinčič  1,285 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0184  Integrative zoology and speleobiology   2020 - 2024  PhD Cene Fišer  4,405 
2. P1-0184  Integrative zoology and speleobiology   2015 - 2019  PhD Cene Fišer  4,896 
3. P1-0184  Investigations in zoology and speleobiology.   2009 - 2014  PhD Boris Sket  5,838 
4. P1-0184  Investigations in zoology and speleobiology.   2004 - 2008  PhD Boris Sket  6,276 
5. P0-0522-0481  Ecology and Environmental Protection   2002 - 2003  PhD Mihael Jožef Toman  8,245 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite