Loading...
PhD Tine Grebenc

PhD Tine Grebenc
no.: 21242 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail tine.grebencat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Biodeversity, molecular ecology, biotechnology, molecular data-bases
Points
881.11
A''
149.75
A'
363.53
A1/2
433.54
CI10
4,831
CImax
2,536
h10
24
A1
2.98
A3
0.48
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 7, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 85  4,899  4,681  55.07 
Scopus 83  5,236  5,018  60.46 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Tina Unuk Nahberger  Bologna doctoral studies  10/1/2015 - 3/20/2020  38188 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2005 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  10/2/2000  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4542  Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah (Slovene)   2022 - 2023  PhD Tanja Mrak  3,641 
2. J4-4547  Klimatske spremembe in ektomikorizne glive - v kakšne razmere še lahko uspešno sadimo gomoljike (Slovene)   2022 - 2023  PhD Tine Grebenc  4,705 
3. V4-2222  Measures for conservation of biodiversity in forest ecosystems   2022 - 2023  PhD Hojka Kraigher  5,886 
4. J4-3086  Ecophysiological, morphological and growth response of fir and beech along geographical gradient – basis for predicting future development trends   2021 - 2023  PhD Matjaž Čater  2,571 
5. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2023  PhD Tine Grebenc  8,038 
6. N4-0146  Samonikla hrana: izboljševanje vrednostnih verig užitne samonikle hrane v Sredozemlju (Slovene)   2020 - 2023  PhD Anže Japelj  1,200 
7. J4-1766  Methodology approaches in genome-based diversity and ecological plasticity study of truffles from their natural distribution areas   2019 - 2022  PhD Tine Grebenc  5,399 
8. J4-9297  The agreement and synchrony between woody carbon sequestration and eddy covariance estimates of net ecosystem productivity in a heterogeneous open woodland ecosystem   2020 - 2022  PhD Jožica Gričar  5,692 
9. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   2018 - 2021  PhD Hojka Kraigher  5,287 
10. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   2018 - 2021  PhD Robert Brus  10,794 
11. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   2016 - 2019  PhD Hojka Kraigher  4,786 
12. L4-7552  Optimisation of barley and buckwheat processing for sustainable use in high quality functional foods   2016 - 2019  PhD Ivan Kreft  5,696 
13. J4-7203  Short- and long-term responses of oak in Submediterranean region to extreme weather events using a tree-anatomical analysis and ecophysiological measurements   2016 - 2018  PhD Jožica Gričar  4,988 
14. V4-1630  Drafting of the platform for tourism and recreational use of forests   2016 - 2018  PhD Urša Vilhar  2,335 
15. V1-1429  Development of a methodology for the assessment and mapping of forest ecosystem services in Slovenia   2014 - 2017  PhD Marko Kovač  3,118 
16. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   2014 - 2017  PhD Andrej Kobler  7,253 
17. J4-5526  Response of plant roots and mycorrhizal fungi to soil hypoxia   2013 - 2016  PhD Irena Maček  3,962 
18. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   2013 - 2016  PhD Miha Humar  7,801 
19. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   2014  PhD Hojka Kraigher  5,340 
20. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  3,413 
21. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  10,088 
22. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   2009 - 2012  PhD Hojka Kraigher  5,462 
23. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,854 
24. J4-1009  Afforestation of karstic grasslands and the changes of their carbon sink capacity   2008 - 2011  PhD Dominik Vodnik  5,076 
25. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,144 
26. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (Slovene)   2009  PhD Jožica Gričar  5,437 
27. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   2007 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  10,109 
28. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2008  PhD Nike Krajnc  7,537 
29. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Robert Brus  8,024 
30. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2007 - 2008  PhD Gregor Božič  4,855 
31. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Maja Jurc  6,904 
32. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   2006 - 2008  PhD Tine Grebenc  4,730 
33. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   2006 - 2008  PhD Nives Ogrinc  6,477 
34. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   2005 - 2008  PhD Miha Humar  13,521 
35. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   2007  PhD Dušan Jurc  5,944 
36. Z4-7578  Importance of mycorrhizal diversity for carbon dynamics in forest ecosystems   2005 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  1,352 
37. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič  5,575 
38. L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč (Slovene)   2004 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  3,265 
39. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   2004 - 2007  PhD Hojka Kraigher  6,966 
40. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati (Slovene)   2005 - 2006  PhD Polona Kalan Carson  5,183 
41. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   2002 - 2005  PhD Hojka Kraigher  4,825 
42. V4-0703  Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti (Slovene)   2004  PhD Dušan Jurc  2,174 
43. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  3,170 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2023  PhD Hojka Kraigher  11,288 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,609 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,377 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,501 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,042 
Views history
Favourite