Loading...
PhD Tine Grebenc

PhD Tine Grebenc
no.: 21242 source: ARRS

researcher – active in research organisation
E-mail tine.grebencat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Biodeversity, molecular ecology, biotechnology, molecular data-bases
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
764.68
A''
106.86
A'
313.84
A1/2
380.81
CI10
4,075
CImax
2,253
h10
20
A1
2.57
A3
0.65
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 3, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 80  4,217  4,011  50.14 
Scopus 78  4,455  4,249  54.47 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Tina Unuk Nahberger  Bologna doctoral studies  10/1/2015 - 3/20/2020  38188 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2000 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2005 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  10/2/2000  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J4-3086  Ecophysiological, morphological and growth response of fir and beech along geographical gradient – basis for predicting future development trends   11/1/2021 - 10/31/2024  PhD Matjaž Čater  2,137 
2. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Tine Grebenc  7,500 
3. N4-0146    6/1/2020 - 5/31/2023  PhD Anže Japelj  902 
4. J4-1766  Methodology approaches in genome-based diversity and ecological plasticity study of truffles from their natural distribution areas   7/1/2019 - 12/31/2022  PhD Tine Grebenc  5,159 
5. J4-9297  The agreement and synchrony between woody carbon sequestration and eddy covariance estimates of net ecosystem productivity in a heterogeneous open woodland ecosystem   7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Jožica Gričar  5,398 
6. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Hojka Kraigher  5,002 
7. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,252 
8. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Hojka Kraigher  4,650 
9. L4-7552  Optimisation of barley and buckwheat processing for sustainable use in high quality functional foods   3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Ivan Kreft  5,549 
10. J4-7203  Short- and long-term responses of oak in Submediterranean region to extreme weather events using a tree-anatomical analysis and ecophysiological measurements   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Jožica Gričar  4,747 
11. V4-1630  Drafting of the platform for tourism and recreational use of forests   10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Urša Vilhar  2,220 
12. V1-1429  Development of a methodology for the assessment and mapping of forest ecosystem services in Slovenia   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marko Kovač  2,949 
13. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Andrej Kobler  6,902 
14. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Hojka Kraigher  5,103 
15. J4-5526  Response of plant roots and mycorrhizal fungi to soil hypoxia   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Irena Maček  3,779 
16. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Miha Humar  7,550 
17. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Hojka Kraigher  3,330 
18. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,685 
19. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Hojka Kraigher  5,264 
20. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jožica Gričar  5,202 
21. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,708 
22. J4-1009  Afforestation of karstic grasslands and the changes of their carbon sink capacity   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Dominik Vodnik  4,881 
23. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,989 
24. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Jurc  5,587 
25. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,885 
26. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Tine Grebenc  4,480 
27. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,818 
28. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,722 
29. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,201 
30. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,591 
31. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Nives Ogrinc  6,266 
32. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Miha Humar  13,023 
33. Z4-7578  Importance of mycorrhizal diversity for carbon dynamics in forest ecosystems   9/1/2005 - 8/31/2007  PhD Boštjan Pokorny  1,302 
34. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Primož Simončič  5,462 
35. L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč (Slovene)   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  3,182 
36. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Hojka Kraigher  6,694 
37. V4-0993  Vloga hitrorastočih drevesnih vrst pri varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Polona Kalan Carson  4,994 
38. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Hojka Kraigher  4,717 
39. V4-0703  Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Dušan Jurc  2,128 
40. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Hojka Kraigher  3,086 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,113 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,115 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,826 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,083 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,785 
Views history
Favourite