Loading...
PhD Davorin Tome

PhD Davorin Tome
no.: 10796 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.01  Natural sciences and mathematics  Biology  Zoology and zoophysiology 
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
Keywords
ecology, ornithology
Points
417.24
A''
0
A'
9.59
A1/2
53.78
CI10
170
CImax
20
h10
9
A1
1.16
A3
2.95
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 30, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 23  228  193  8.39 
Scopus 24  256  223  9.29 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Dejan Bordjan  Uniform doctoral studies  11/1/2009 - 11/29/2013  32095 
2 PhD Urška Koce  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 10/15/2010  27567 
3 PhD Damijan Denac  Uniform doctoral studies  11/1/2004 - 4/30/2007  26009 
4 PhD Al Vrezec  Doctoral degree  10/1/2000 - 9/30/2004  21502 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1988 
Master's degree    Biology/ecology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1992 
Doctor's degree  Ph. D.   Biology/ecology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  National Institute of Biology  Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov (Slovene)  2/1/1989  Senior researcher   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2222  Measures for conservation of biodiversity in forest ecosystems   10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Hojka Kraigher  5,699 
2. L1-4320  ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF RECEPTOR ORGANISMS INHABITING ANTHROPOGENICALLY INFLUENCED GRASSLANDS AND FOREST HABITATS   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek  3,484 
3. V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands   10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Marko Kovač  5,676 
4. V1-1089  Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Jernej Jogan  10,494 
5. V4-0497  Prostorsko-populacijska dinamika prostoživečih živali v slovenskih gozdovih kot posledica klimatskih sprememb (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Ivan Kos  4,139 
6. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,935 
7. M1-0148  Naravovarstveno ovrednotenje izbranih vojaških območij v Sloveniji: Primerjalna študija z referenčnimi območji (Slovene)   6/1/2006 - 10/31/2008  PhD Davorin Tome  5,425 
8. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  16,509 
9. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  MSc Aleksander Golob  3,484 
10. J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Anton Brancelj  7,324 
11. Z1-7858  Gnezditveni uspeh male uharice (Asio utis) v odnosu do sprememb v velikosti populacije malih sesalcev (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Davorin Tome  678 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P1-0255  Communities, interactions and communications in ecosystems   1/1/2017 - 12/31/2022  PhD Meta Virant Doberlet  6,494 
2. P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems   1/1/2014 - 12/31/2016  PhD Anton Brancelj  5,475 
3. P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems   1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Anton Brancelj  7,285 
4. P1-0255  Communities, relations and communications in the ecosystems   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Anton Brancelj  5,508 
5. P0-0504-0105  Structure and function of ecosystems   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Anton Brancelj  3,361 
Views history
Favourite