Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Izzivi vključujočega in trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S180  Družboslovje  Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika 

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
trajnostni razvoj, vključujoča rast, trenja na trgu dela in kapitala, industrijska politika, institucionalni okvir, staranje prebivalstva, medgeneracijski transferji, stabilnost javnih financ, družbena kohezija, podjetja, strategija, HRM, trženje, zavedna poraba, kakovost življenja, urbani razvoj
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
18.151,45
A''
4.380,35
A'
8.191,26
A1/2
9.796,05
CI10
9.149
CImax
1.778
h10
47
A1
63,31
A3
10,73
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 31. maj 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARRS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  378  7.390  7.141  18,89 
Scopus  443  10.300  9.957  22,48 
Raziskovalci (36)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  32242  Barbara Benčič    Tehnični sodelavec  2018 - 2023 
2.  18305  dr. Andreja Cirman  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  537 
3.  28909  dr. Barbara Culiberg  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2023  107 
4.  24101  dr. Barbara Čater  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  324 
5.  19761  dr. Tomaž Čater  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  411 
6.  50033  dr. Jernej Čopič  Družboslovje  Raziskovalec  2018  24 
7.  18940  dr. Polona Domadenik Muren  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  415 
8.  30715  dr. Daša Farčnik  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  137 
9.  53905  dr. Aleš Gorišek  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2020  16 
10.  38141  dr. Ada Guštin Habuš  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2018 - 2022  25 
11.  33181  dr. Maja Hosta  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2020  13 
12.  37675  dr. Tanja Istenič  Družboslovje  Raziskovalec  2019 - 2023  130 
13.  28922  dr. Marko Jakšič  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  138 
14.  26020  dr. Ljubica Knežević Cvelbar  Družboslovje  Raziskovalec  2018  310 
15.  37435  dr. Živa Kolbl  Družboslovje  Raziskovalec  2020 - 2023  28 
16.  18441  dr. Matjaž Koman  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  210 
17.  24395  dr. Mateja Kos Koklič  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  328 
18.  31591  dr. Mitja Kovač  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  449 
19.  53492  Eva Marčič  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2019 - 2023  18 
20.  36054  dr. Denis Marinšek  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  58 
21.  16157  dr. Irena Ograjenšek  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2021  649 
22.  19248  dr. Marko Pahor  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  533 
23.  36631  dr. Tamara Pavasović Trošt  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  254 
24.  54751  Rok Požun  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2020 - 2023 
25.  02413  dr. Janez Prašnikar  Družboslovje  Upokojeni raziskovalec  2018 - 2021  762 
26.  23031  dr. Tjaša Redek  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  708 
27.  18980  dr. Adriana Rejc Buhovac  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  498 
28.  51894  Aja Ropret Homar  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2018 - 2019 
29.  23017  dr. Jože Sambt  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  339 
30.  57227  mag. Dmitry Shuyskiy  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2022 - 2023 
31.  36911  dr. Rok Spruk  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  436 
32.  55733  Dejan Uršič  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2021 - 2023 
33.  11462  dr. Irena Vida  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  616 
34.  50573  dr. Mila Zečević  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  34 
35.  13681  dr. Nada Zupan  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2023  1.102 
36.  15495  dr. Vesna Žabkar  Družboslovje  Vodja  2018 - 2023  887 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Ljubljana  1626922  39.851 
Povzetek
CILJ. Cilj raziskovalnega programa je interdisciplinarno: (1) kritično oceniti izzive vključujočega trajnostnega razvoja v prevladujočih ekonomskih in poslovnih teorijah in predlagati alternativne/razširjene teoretične temelje obnašanja podjetij, potrošnikov (državljanov), nacionalnega gospodarstva in države v okviru nastajajočih globalnih trendov: premik globalnih interesov k bolj splošnim družbenim komponentam trajnosti, neravnotežne gospodarske dinamike in tehnološkega učenja. (2) razviti metodološka orodja in zagotoviti empirično verifikacijo predlaganih modelov. (3) glede na naravo in posebnosti slovenskega gospodarstva zagotoviti teoretska izhodišča in empirične zaključke, ki bodo podpirali slovenska podjetja, potrošnike in državo pri oblikovanju vključujočega in trajnostnega modela rasti. Delo bo organizirano v okviru treh glavnih stebrov: (1) "Država in nacionalno gospodarstvo", v okviru katerega bomo proučevali trenja na trgih kapitala in dela, staranje in vpliv na javne finance, učinkovitosti javne uprave in kakovost institucij. ( 2) "Podjetja", v okviru katerega bomo preučevali vpliv nemenjalnega sektorja na konkurenčnost izvoznikov, dejavnike upravljanja podjetij, strategije podjetij, vpletanje družbenih in okoljskih elementov odgovornosti, upravljanje dobavne verige, upravljanje človeških virov in trajnostni marketing. (3) "Državljani / potrošniki", ki predstavlja današnji osrednji vidik trajnosti, kakovosti življenja, zavestnega (odgovornega) vedenja in socialno kohezijo. Podatki & metodologija. Zaradi kompleksnosti in interdisciplinarnosti bomo pri svojem delu uporabljali več virov podatkov in različnih metodologij: zajem sekundarnih podatkov bo temeljil na podatkih statističnih uradov, mikro podatkih, ki povezujejo delodajalce in zaposlene, finančnih podatkih podjetij iz podatovnih baz AJPES, Amadeus, Bankscope itd., zajem primarnih podatkov pa na izvedbah anketiranja, intervjujev, fokusnih skupin. Pri analizi bomo poleg naprednih ekonometričnih, kvantitativnih in kvalitativnih metod uporabljali tudi eksperimentalne metode. Pričakovani rezultati / PRISPEVKI. Dognanja v okviru izvajanja programa bodo zajemala tako objave znanstvenih člankov kot tudi prispevke, ki spodbujajo družbeno-ekonomski razvoj na podlagi boljšega razumevanja trajnostnega razvoja, vključujoče rasti in kakovost življenja. Vsak steber bo integriran z namenom močnejšega vpliva na sklop integralnih priporočil nosilcem ekonomske politike. Pričakujemo, da bomo v času izvajanja programa: (1) razvili nove/razširili obstoječe teoretične modele, zagotovili nova empirična spoznanja in s tem prispevali k akademski razpravi v okviru poslovnih in ekonomskih ved ter sorodnih področjih; (2) razvili nove/nadgradili obstoječe metodologije ali jih prilagoditi za analizo na drugih področjih; (3) zagotovili empirične prispevke na podlagi primerjalnih analiz in aplikacij na primeru Slovenije; (4) zagotavljali podlage za nosilce ekonomskih politik in odločevalcev na ravni podjetij.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani program je interdisciplinarni program s pomembnimi akademskimi in strokovnimi prispevki. Vsak od treh stebrov (nacionalno gospodarstvo in države, podjetja, državljani/potrošniki) (1) razvija nova teoretična ali nadgrajuje obstoječe teoretične modele, (2) prispeva nova empirična spoznanja in s tem prispeva k akademski razpravi tako na področjih ekonomije in poslovnih ved kot tudi na področjih tehnike; (3) oblikuje nove/ nadgrajuje obstoječe metodološke pristope ali jih prilagaja za ekonomske/poslovne analize na drugih področjih; (4) ponuja številne empirične prispevke bodisi v obliki primerjalnih analiz, aplikacij na primeru Sloveniji ali splošno uporabnih dognanj z globalnimi vplivom. Program predstavlja interdisciplinaren okvir modeliranja vplivov nastajajočih trendov na izziv zagotavljanja uspešnega gospodarskega, okoljskega in družbeno trajnostnega razvoja. Novi trendi (zadnja ekonomska kriza, ki je opozorila na pomanjkljivosti prevladujoče (neoklasične) paradigme v ekonomiji in poslovnih vedah in potisnila gospodarstvo v trajna neravnovesja ( na trgu dela in kapitala, javnih financ, staranja, neenakosti, migracije, itd), je preusmerila fokus trajnostnega razvoja od okoljskih k družbenim problemom trajnosti, vendar še vedno poudarja tehnologijo kot jedro razvoja) so jasno nakazali, da prevladujoče paradigme v ekonomskih in poslovnih vedah ne morejo zagotoviti učinkovitih rešitev novih izzivov. Program ponuja nov alternativni model ali predlaga razširitev obstoječih teoretičnih modelov in pristopov na več področjih: V okviru analize kapitalskih trgov bomo teoretične modele razširili z novimi spremenljivkami, ki so pomembne v okviru proučevanja razdolževanja podjetij ter pripravili obsežno empirično študijo o razmerah v državah EU in Balkana. Analiza "trga dela" bo vključevala teoretične prispevke modeliranja povpraševanja in ponudbe dela na podlagi novih tehnoloških trendov (industrija 4.0) in staranja, medtem ko empirični prispevki vključujejo študijo institucij na trgu dela, proces pogajanj in šokov povpraševanja ter vpliv neplačanega dela na ponudbo in povpraševanja na trgu dela. Pomemben metodološki prispevek vključuje tudi razvoj metodologije za nacionalne račune transferjev (NTA). Oblikovali bomo zbirni model za ocenjevanje učinkovitosti subvencij. Empirični prispevek k vzdržnosti javnih financ bo z vidika analize staranja prebivalstva, ki temelji na metodologiji NTA. Razvijali bomo model optimalne lastniške strukture in njenega učinka na produktivnost, prestrukturiranje in preživetje podjetij v času krize kot pomemben del dolgoročnega procesa vključujoče rasti. V okviru študije o neotipljivem kapitalu bomo razvili metodo za merjenje in oceno učinkovitosti delovanja javnega sektorja. Institucionalna analiza bo predstavila optimalni model regulacije, ki spodbuja trajnostno dolgoročno rast. Na ravni podjetij bo ključni vpliv na razvoj prevladujočih paradigem v pripravi naslednjega: konceptualnega modela družbene in okoljske odgovornosti na ravni podjetij in verige vrednosti, celovitega modela obnašanja podjetij (vključno z vidikom trajnosti) in empiričnih preverb, prispevkov na področju literature dobavnih verig z vključitvijo najnovejših trendov (aditivna proizvodnja, hibridni viri), analize trajnostnega trženja in managementa dobavnih verig na B2B trgih; študijo praks managementa človeških virov s posebnim poudarkom na ravnanju s talenti in skrbi za zdravje, kar predstavlja pomemben del "socialnega vidika" trajnostnega razvoja. Dognanja raziskovalnega programa bodo prav tako prispevala k znanstveni literaturi s področja dobrega počutja in interdisciplinarnim razširitvam s področja urbanizma, prav tako bo pripravljena obsežna študija o vlogi ljudi kot interesnih skupin v družbi in posledicah njihovih odločitev in vedenja v luči doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Naša multidisciplinarnost je pomembna prednost pri razumevanju razlogov in napovedovanju posledic večjih globalnih trendov s ciljem predlag
Pomen za razvoj Slovenije
Program bo s svojimi rezultati podpiral trajnostni razvoj podjetij in gospodarstva z namenom izboljšati kakovost življenja državljanov in zagotavljanjem učinkovitih ukrepov na ravni ekonomske politike in upravljanja podjetij na vključujočo rast, ob upoštevanju ali sočasnemu sledenju ciljev trajnostnega razvoja (družbenega in okoljskega). Rezultati projekta so neposredno povezani z vizijo razvoja Slovenije za leto 2050 (Vision 2050) in bodo podpirali njeno uresničevanje s sledečimi aktivnostmi: Analiza trenj na trgu kapitala bo vplivala na mešanico politik z zagotavljanjem podrobnih empiričnih ocen o stanju in predlogih nosilcev ekonomskih politik v Sloveniji, pomagala razumeti primerjalne razlike z drugimi državami in se izogniti ponavljanju finančno induciranih kriz v prihodnosti. Analiza trenj na trgu dela bo pomagala razumeti probleme, povezane s strukturnimi izzivi (vključno z vplivom tehnologije) na slovenskem trgu dela in izzivov, povezanih s staranjem prebivalstva (vključno z vlogo starejše generacije v podporo mlajši - medgeneracijskih prenosov) in analitično podpirala pravočasno pripravo učinkovitih ukrepov s strani nosilcev ekonomske politike. Analiza staranja in tokov neplačanega dela bo podpirala oblikovanje ustreznih politik, povezanih s fiskalnimi izzivi staranja (pokojnine, zdravstveno varstvo) in ostalimi problemi, povezanih s staranjem prebivalstva (vseživljenjsko izobraževanje, podpora podjetjem na prilagoditev različnim strukturam delavcev, itd); in prispevala k bolj povezanemu nadaljnjemu razvoju. Institucionalna analiza in analiza dejavnikov, ki določajo učinkovitost delovanja javnega sektorja bo pomagal izboljšati kakovost institucionalnega okvirja in s tem prispevala tudi k dvigu uspešnosti podjetij in gospodarstva. Študija obnašanja podjetij bo pomembno prispevala k razumevanju dejavnikov delovanja podjetij predvsem na področjih, povezanih s trajnostnim razvojem (tako z okoljskega vidika kot družbenega vidika trajnosti). Empirična raziskava bo pomagala razumeti konkurenčni položaj slovenskih podjetij in njihov odnos do vprašanja trajnostnega razvoja (kar bomo lahko uporabili tudi za priprava izhodišč za nosilce ekonomskih politik). Odločevalci na ravni podjetij bodo spoznanja iz empirične analize lahko uporabili pri izboljšanju poslovnih strategij, upravljanju dobavnih verig, njihovih B2B odnosih z vidika trajnosti, upravljanja talentov, delovnih pogojev, itd, ki poleg neposrednega vpliva na uspešnost podjetij bistveno prispevajo tudi k splošnemu zadovoljstvu in zdravju prebivalstva. Empirični rezultati, študije primerov in najboljše prakse se bodo uporabili v okviru študijskega procesa in diseminirali preko dogodkov (delavnice, okrogle mize, posebni seminarji v posameznih podjetjih, kratka poročila, itd), ki jih organizira raziskovalna skupina Ekonomske fakultete. Rezultati bodo preko študije potrošnikov in družbe vplivali na okoljski in družbeni vidik razvoja. Z razumevanjem vedenja in motivacije posameznika (na primer okoljsko zavednega vedenja, odgovornega družbenega vedenja, itd) bodo nosilci ekonomskih politik učinkoviteje oblikovali politike, podjetja pa bolje razumela kako motivirati potrošnike za odgovorno ravnanje. Pomemben vpliv na pripravo ustreznih politik bo imela tudi analiza determinant kakovosti življenja in urbana vprašanja, povezana s kakovostjo življenja. Analiza kakovosti življenja podpira iskanje trajnostnega modela kapitalizma in vpliva na oblikovanje politik s poudarkom na identifikaciji širših socialnih in okoljskih determinant kvalitete življenja ljudi, ki presegajo zgolj dohodek posameznika. Študije o ranljivih skupinah (kjer se povezujeta tako vidik kakovosti življenja kot trga dela) bodo pomagale razumeti specifične probleme skupin in pomagale izboljšati (vpliv na oblikovanje politik) njihov položaj (npr težave v zvezi z njihovo zaposljivost, priprava ciljnih aktivnih programov politike trga dela). Program dela vključuje številne tuje partnerje, ki bodo spodbudili internac
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno