Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Pogoji in problemi sodobne filozofije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.10.00  Humanistika  Filozofija   

Koda Veda Področje
H001  Humanistične vede  Filozofija 

Koda Veda Področje
6.03  Humanistične vede  Filozofija, religija in etika 
Ključne besede
filozofija, transformacije, filozofija in njena zunanjost, estetika, etika, politika, epistemologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
11.424,88
A''
979,77
A'
6.033,07
A1/2
7.243,07
CI10
195
CImax
25
h10
7
A1
38,83
A3
0,13
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 28. februar 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  204  115  91  0,45 
Scopus  188  261  225  1,2 
Raziskovalci (13)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  30790  dr. Rok Benčin  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2024  195 
2.  22569  dr. Aleš Bunta  Humanistika  Raziskovalec  2020 - 2024  80 
3.  11486  dr. Marina Gržinić Mauhler  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2024  1.699 
4.  13472  dr. Peter Klepec  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2024  288 
5.  39182  dr. Lea Kuhar  Filozofija  Mladi raziskovalec  2020  71 
6.  56876  Vesna Liponik  Filozofija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024  56 
7.  33358  dr. Boštjan Nedoh  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2024  135 
8.  02155  dr. Radivoj Riha  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2021  325 
9.  06397  dr. Jelica Šumič Riha  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2024  373 
10.  28442  dr. Tadej Troha  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2024  272 
11.  12330  dr. Matjaž Vesel  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2024  179 
12.  11158  dr. Alenka Zupančič Žerdin  Filozofija  Vodja  2020 - 2024  422 
13.  53500  dr. Marisa Žele  Filozofija  Raziskovalec  2020 - 2024  26 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.523 
Povzetek
Program »Pogoji in problemi sodobne filozofije« nadaljuje temeljna raziskovalna izhodišča, vsebine in cilje programske raziskave, ki jo je Filozofski inštitut izvajal v letih 2015-2019 (in deloma že prej, v obdobju 2009-2014 in 2004-2008), hkrati pa dodaja nekatere ključne nove vsebine in vidike.   Osnovno izhodišče raziskave je proučevanje usode in mutacij tradicionalnih filozofskih kategorij v sodobni filozofski misli ter vprašanje, katere so tiste ključne nove kategorije in novi metodološki pristopi, ki jih v mišljenje vpeljuje sodobna filozofija. Raziskovanje bo strukturirano okoli treh temeljnih vprašanj, ki tvorijo in narekujejo organizacijski princip celotne raziskave: 1) Vprašanje »Ontologije in njene kritike« nadaljuje in razširja dosedanje raziskovanje te teme, ki je pokazalo, da je prav problematika ontologije tista, v kateri lahko v zgoščeni obliki spremljamo ključne premene temeljnih filozofskih kategorij. Hkrati se raziskovalno delo na ta način odziva tudi na dejstvo, da se je v zadnjem času v mednarodni filozofski razpravi razvila obsežna in živahna razprava, povezana z vprašanjem filozofskih ontologij. 2) Vprašanje »Transformacij«, ki tudi nadaljuje in hkrati nekoliko premešča poudarek preteklega raziskovanja vprašanj diskontinuitete in časovnosti. V ospredju bo zdaj predvsem to, kako diskontinuiteta učinkuje, kako spočne neko svojo kontinuiteto, kaj dejansko transformira, kakor tudi specifična časovnost same transformacije, tako v njeni subjektivni kot objektivni dimenziji. 3) Vprašanje »Filozofije in njene zunanjosti«: tu vpeljujemo novo temo in perspektivno točko, čeprav je bilo zadevno vprašanje implicitno prisotno že v preteklih letih raziskovanja. Po eni strani bomo raziskovali pogoje filozofije, po drugi strani pa nekatere specifične dogodke, odkritja in prelome, ki sicer nastopijo zunaj filozofije, a pomembno vplivajo na modifikacije njenih konceptov in formacijo novih, ki nam nato pomagajo misliti in se odzivati na prav to »zunanjost«. Ta temeljna vprašanja, ki so med seboj povezana, tvorijo problemska križišča in vezne točke med različnimi posameznimi raziskavami znotraj njih.
Pomen za razvoj znanosti
Program »Pogoji in problemi sodobne filozofije« je zasnovan tako, da z različnih vidikov osvetljuje nekatere temeljne izzive, s katerimi se sooča sodobna filozofija, tako znotraj sebe, kot v razmerju do drugih sodobnih družboslovnih in humanističnih ved, v dialogu s katerimi se pogosto odvija. Prispeval bo h kritičnemu pretresu in samopremisleku filozofije in njenega aktualnega pomena, obenem pa bo plodno in stimulativno deloval na razvoj znanosti nasploh. Skozi razvitje jasnejših in razločnejših temeljnih filozofskih konceptov ter ustreznih analitičnih orodij in postopkov bo prispeval k okrepitvi tako filozofije kot stroke kot k njeni relevantnosti za številna znanstvena področja.   Pričujoči raziskovalni program se od drugih raziskav o izzivih globaliziranega sveta loči po tem, da filozofijo obravnava kot izvir kreativnosti in inovacije. Eden od ciljev pričujočega programa je pokazati, kako sama filozofija oblikuje naše kritične diskurze, kako prispeva k sodobnim modusom periodizacije zgodovine in kulture, in končno, kako omogoča razumeti nove način mišljenja in nove prakse na najrazličnejših področjih intelektualne dejavnosti: znanosti, tehnologiji, etiki, umetnosti, politiki, ekonomiji itn.
Pomen za razvoj Slovenije
Razvita kritična in samokritična filozofska misel je neposredni sestavni del širše kulture dane družbe in skupaj z drugimi področji vednosti prispeva k njenemu kvalitetnemu trajnostnemu razvoju. Program raziskuje teme, ki so danes za filozofijo ključnega pomena, dotika pa se temeljnih vprašanj človekovega bivanja v svetu. Kot tak ima program lahko pozitivne sinergijske učinke na vse sfere družbenega razvoja. Program ima neposreden pomen tako za kompleksen sistem znanosti kakor za področje izobraževanja in kulturnega delovanja. Eden od ciljev programa je razvitje jasnejših in razločnejših filozofskih konceptov, ki bodo prispevali tudi k boljšemu razumevanju izzivov in nevarnosti, s katerimi se soočajo sodobne demokratične družbe. Na ta način filozofski koncepti tudi spodbujajo nove premisleke v širši kulturni sferi in pozitivno vplivajo na kulturno produkcijo v državi.   Temeljno izhodišče programa je, da sta razvoj slovenske sodobne filozofske misli in njena mednarodna afirmacija nujen pogoj za to, da se lahko Slovenija na znanstveni, prav tako pa tudi na znanstvenopolitični ravni uveljavi kot enakopraven dejavnik evropskih in svetovnih integracijskih procesov. Cilj programa bo tako izboljšati naše razumevanje globalnih političnih, družbenih in kulturnih interakcij in soodvisnosti ter njihovih učinkov na sodobno slovensko družbo. Pričakujemo torej, da bo diseminacija rezultatov raziskav v akademski in splošni javnosti prispevala k razvoju moderne državljanske demokratične politične kulture, s tem pa k utrjevanju Slovenije kot avtonomne politične in kulturne entitete.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno