Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   
5.01.00  Družboslovje  Vzgoja in izobraževanje   

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
5.03  Družbene vede  Izobraževanje 
Ključne besede
Slovenci, narodna identiteta, kulturna zavest, manjšine, narodne manjšine, migracije, priseljenci, izseljenci, dvojezičnost, etnično stični prostori, narodnostno mešana območja, diskriminacija, stiki med kulturami, sožitje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
16.021
A''
2.567,25
A'
7.241,39
A1/2
9.534,3
CI10
1.190
CImax
93
h10
17
A1
55,53
A3
5,68
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 06. december 2023; A3 za obdobje 2017-2021
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  186  900  819  4,4 
Scopus  306  1.404  1.241  4,06 
Raziskovalci (22)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22467  dr. Gorazd Bajc  Zgodovinopisje  Vodja  2022 - 2023  377 
2.  10503  dr. Karin Bakračevič  Psihologija  Raziskovalec  2022 - 2023  352 
3.  53320  dr. Bojan Ćudić  Ekonomija  Raziskovalec  2022 - 2023  26 
4.  50677  David Hazemali  Humanistika  Mladi raziskovalec  2022  57 
5.  19534  dr. Vlasta Hus  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2023  566 
6.  32728  dr. Danijel Ivajnšič  Biologija  Raziskovalec  2022 - 2023  173 
7.  24210  dr. Marija Javornik  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2023  376 
8.  11919  dr. Vida Jesenšek  Jezikoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  477 
9.  19542  dr. Brigita Kacjan  Jezikoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  428 
10.  30933  dr. Andrej Kirbiš  Sociologija  Raziskovalec  2022 - 2023  225 
11.  19547  dr. Anna Kollath  Jezikoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  430 
12.  20762  dr. Eva Konečnik Kotnik  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2023  222 
13.  19541  dr. Alja Lipavic Oštir  Jezikoslovje  Raziskovalec  2022 - 2023  530 
14.  57532  Kaja Mujdrica  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2022 - 2023 
15.  53597  Janez Osojnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2022 - 2023  24 
16.  13353  dr. Dragan Potočnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2022 - 2023  543 
17.  13135  dr. Edvard Protner  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2023  402 
18.  16403  dr. Mateja Pšunder  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2023  281 
19.  50152  dr. Tibor Rutar  Sociologija  Raziskovalec  2022  145 
20.  06027  dr. Nada Šabec  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2023  580 
21.  23480  dr. Joca Zurc  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2022 - 2023  763 
22.  11068  dr. Igor Žiberna  Geografija  Raziskovalec  2022 - 2023  426 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  33.040 
Povzetek
Proučevanje dogajanj na območju današnje Republike Slovenije, slovenskega etničnega ozemlja in pripadnikov slovenskega naroda v tujini predstavlja izvrsten primer študije oblikovanja in razvoja identitete naroda kot tudi kulturne zavesti njegovih pripadnikov. Zaradi več dimenzij preučevanja te tematike je nujno potreben interdisciplinarni pristop, ki ga naš raziskovalni program tudi predpostavlja. Združuje namreč znanje geografov, zgodovinarjev, sociologov, psihologov, pedagogov in jezikoslovcev. Zbrana ekipa bo nadaljevala in poglobila raziskave, ki so bile zastavljene že v prejšnjem obdobju financiranja, hkrati pa bo zastavila in izvedla nove študije, ki do sedaj v slovenski (in tudi širši) znanosti še niso bile deležne velike pozornosti. Naslovna tematika namreč še vedno ponuja možnosti za odkrivanje številnih novosti na področju humanističnih in družboslovnih študij. Glavnina raziskovanja bo usmerjena stikom med Slovenci in drugimi narodi sveta v preteklosti in sedanjosti v okviru Republike Slovenije, slovenskega etničnega območja zunaj Republike Slovenije ter tujine, kjer živijo Slovenci kot izseljenci od 19. st. naprej. Takšen položaj Slovencev, ki živijo v vseh treh možnih oblikah, to je kot avtohtona večinska skupnost v Republiki Sloveniji, avtohtona manjšinska skupnost v sosednjih državah ter kot migranti v Evropi in na drugih kontinentih, omogoča študije primerov iz katerih se je mogoče veliko naučiti o medetničnih odnosih. Pri izvajanju raziskav bo pomembno vlogo igral primerjalni vidik, saj bomo rezultate o omenjenih stikih in oblikovanju slovenske identitete ter kulturne zavesti primerjali z drugimi evropskimi narodi. Raziskave programske skupine bodo v največji meri usmerjene v sledeče tematike: oblikovanje, razvoj in ohranjanje slovenske narodne identitete in kulturne zavesti v preteklosti na slovenskem etničnem območju in med izseljenci; vloga šolstva in jezika pri razvoju ter krepitvi narodne/nacionalne identitete in kulturne zavesti v preteklosti in sedanjost; razvoj otrokovih socialnih spretnosti in politična participacija mladih v etnično manjšinskem narodu; dejavniki ohranjanja avtohtonih narodnih manjšin in povezovanje/sobivanje z večinskim narodom; sprememba rabe tal in prostorskih vzorcev na slovenskem etničnem ozemlju; prizadevanja za miroljubno sožitje med Slovenci in drugimi narodi. Rezultati raziskav bodo objavljeni v high impact znanstvenih revijah, člani skupine jih bodo tudi vključevali v pedagoški proces. Neakademska publika se bo z delom in izsledki študij lahko seznanila v medijih (zlasti na radijskih postajah), socialnih omrežjih ter posebni spletni strani programske skupine.
Pomen za razvoj znanosti
Preučevanje slovenske identitete in kulturne zavesti predstavlja pomemben vidik raziskovanja slovenske preteklosti in sedanjosti. Čeprav je bilo do sedaj že izvedenih precejšnje število humanističnih in družboslovnih študij, pa te niso upoštevale kompleksnosti obravnavane tematike. Povedano z drugimi besedami, premalo so združevale znanja širokega spektra različnih ved. Da bi to izboljšali, smo k sodelovanju v naši programski skupini povabili raziskovalce šestih različnih ved. Interdisciplinarna vsebinska naravnanost programske skupine ponuja idealen raziskovalni laboratorij za razvoj novega raziskovanja z integracijo kvantitativnih in kvalitativnih pristopov, ki bodo omogočili poglobljeno raziskovanje kompleksnih interdisciplinarnih vprašanj na področju stikov slovenskega naroda z drugimi narodi sveta tako v zgodovini kot v sedanjosti. V sklopu raziskav bomo prostorsko gledano obravnavali tri področja: Slovence, živeče znotraj Republike Slovenije, avtohtone Slovence v zamejstvu in tiste, ki živijo kot izseljenci po svetu ter njihove stike s pripadniki drugih narodnih manjšin. Z dopolnitvijo in razširitvijo starih ter začetkom novih raziskav bomo nadgrajevali obstoječo terminologijo na našem raziskovalnem področju. Upoštevali bomo najmodernejše pristope o transnacionalnem preučevanju stičnih prostorov; na zgodovinopisnem področju tako border studies in shared history. Poseben pomen naše programske skupine predstavlja nadaljevanje preučevanja preteklih in sedanjih razmer ranljivejših skupin. Pravno-formalni ukrepi, ki bi lahko izboljšali njihovo stanje, so tako kot v preteklosti tudi v sedanjosti odvisni od politične volje oblasti. Na slednjo imata zgodovinski in kolektivni spomin večkrat odločilno težo. Ne glede na pozitivne ali negativne izkušnje v zvezi z odnosom večine do manjšine, ko so miti in stereotipi vplivali na percepcijo in odločitve, se je potrebno zavedati, da Evropa predstavlja mozaik različnih narodnih, kulturnih, verskih in jezikovnih skupnosti, ki družbo bogatijo. Te tako ne predstavljajo problema, temveč priložnosti, ugotavljanje katerih pa programski skupini omogoča veliko raziskovalnih izzivov. V sklopu izvajanja raziskav naslovne tematike se bomo spoznavali in povezovali s tujimi raziskovalci, ki se ukvarjajo s podobnimi tematikami, kar nam bo omogočalo širitev mreže znanstvenih sodelovanj. Preko teh se bodo tuji raziskovalci prej spoznali z našim delom, posledično pa s tematiko slovenske identitete in kulturne zavesti. Tako bodo lahko slednje primerjali z študijami drugih narodnih identitet in kulturnih zavesti. Z našimi raziskavami in sodelovanjem s tujimi strokovnjaki bodo humanistične in družboslovne vede na Slovenskem bolj primerljive z evropskimi in svetovnimi.
Pomen za razvoj Slovenije
Naše raziskave bodo večplastnega pomena. Državljanom Republike Slovenije bodo omogočile boljše poznavanje obravnavane tematike, kar bomo dosegli z rednim pojavljanjem v medijih, ki se prvenstveno ukvarjajo z manjšinami. S preslabim poznavanjem tematike mislimo sam razvoj slovenske identitete in kulturne zavesti, zlasti pa boj za njegovo ohranitev v zamejstvu in izseljenstvu. Po drugi strani se premalo poudarka v vsakodnevnem ozaveščanju daje življenju in delovanju narodnih manjšin v Republiki Sloveniji. Nemalo število ljudi a priori povezuje državljanstvo z narodno pripadnostjo, kar seveda ne drži in na te razlike je potrebno opozarjati in znanstveno neoporečno tudi odgovarjati. Dobro razumevanje posebnosti posameznih etničnih kot tudi drugih kulturnih skupnosti lahko pripomore k spoštovanju in toleranci drugačnih ter posledično mirnemu sobivanju med njihovimi pripadniki. Dobro poznavanje medetičnih odnosov v preteklosti in sedanjosti je pomembno tudi za načrtovanje in razumevanje tistih politik, ki so odgovorne za manjšine in medetnična vprašanja na sploh. Pri tem ne mislimo le na odnose med posameznimi državami, ampak tudi na odnose znotraj nadnacionalnih tvorb, kot jo predstavlja Evropska unija. Krizne situacije, kot je tudi trenutna, povezana z blaženjem posledic pandemije Covida-19, ravno kažejo na prešibko poznavanje pomena širšega povezovanja. Glede na geografsko lego Republike Slovenije lahko ta mdr. izkoristi vrhunske poznavalce medetičnih skupnosti pri reševanju situacije na Balkanu. S tem lahko država postane ena vodilnih v regiji, kar vsekakor pripomore k njeni promociji v Evropi in svetu. Z dnevno politiko je povezan tudi odnos večinskega naroda do narodnih manjšin znotraj države. Otroci in mladostniki predstavljajo temelj za obstoj in razvoj identitete posameznega naroda, kar je posebnega pomena pri tistih, ki prihajajo iz narodnih manjšin. Tako nas bo zanimalo, kako šolski sistem, socialne veščine in izkušnje diskriminacije pripomorejo bodisi k asimilaciji bodisi ohranjanju lastne narodne identitete. Pomembna je tudi kompetentnost učitelja za razvoj narodove identitete. Z našim projektom bomo omogočili vpogled v dejansko stanje in dobili podlago za izboljšanje (in racionalizacijo) šolskega sistema. Zlasti geografske raziskave bodo pripomogle k sprejemanjem ustreznih ukrepov za zaustavitev depopulacije podeželja, kar predstavlja precejšen problem v Republiki Sloveniji. Preučevanje naslovne tematike bo omogočalo tudi poznavanje kulturne dediščine prostora (ki je bil od vedno križišče treh svetov, slovanskega, germanskega in romanskega) in njeno ohranjanje, kar bo imelo pozitivne učinke na razvoj turizma tako znotraj Republike Slovenije kot v smislu transnacionalnega povezovanja v okviru čezmejnih regij (npr. Slovenskega Primorja s Furlanijo-Julijsko krajino ali Prekmurja s Porabjem ali Koroške na obeh straneh današnje slovensko-avstrijske meje). Preučevanje izseljenske tematike bo pozitivne učinke pokazalo tudi s potencialnim sodelovanjem mest, v katerih živijo Slovenci zunaj meja Republike Slovenije, s subjekti v Republiki Sloveniji, na gospodarskem in kulturnem področju. Slovenci v tujini lahko namreč igrajo pomembno vlogo posrednika. Poleg tega bo v okviru raziskav omogočena tudi vzgoja kadrov ter izmenjava znanj med Slovenci, ki živijo zunaj Republike Slovenije, in Republiko Slovenijo.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno