Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sedimentologija, mineralogija in petrologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P420  Naravoslovno-matematične vede  Petrologija, mineralogija, geokemija 
P460  Naravoslovno-matematične vede  Sedimentologija 
P450  Naravoslovno-matematične vede  Stratigrafija 
Ključne besede
sedimentne kamnine, piroklastiti, magmatske in metamorfne kamnine, mineralogija, recentne usedline, Slovenija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (9)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16309  dr. Miloš Bavec  Geologija  Raziskovalec  2002 - 2003  431 
2.  08686  Bernarda Bole  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2002  42 
3.  04133  dr. Polona Kralj  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  167 
4.  06541  dr. Miha Mišič  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  155 
5.  01404  dr. Bojan Ogorelec  Geologija  Vodja  2001 - 2003  369 
6.  20266  Andrej Stopar    Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  17226  Mladen Štumergar    Raziskovalec  2001 - 2003  10 
8.  11338  dr. Mirka Trajanova  Geologija  Raziskovalec  2001 - 2003  293 
9.  17227  Stane Zakrajšek    Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  11.272 
Povzetek
Sedimentologija, mineralogija in petrologija so tiste naravoslovne vede, ki so nujno potrebne za razumevanje in poznavanje zgradbe Zemlje v najširšem smislu. Proučujejo sestavo in porazdelitev kamnin v zemljski skorji, procese njihovega nastanka in kasnejše diagenetske spremembe v magmatskih, metamorfnih in sedimentnih kamninah ter v nevezanih usedlinah. Poseben poudarek pri raziskovalnem programu bo na sedimentnih kamninah, saj te sestavljajo dve tretjini slovenskega ozemlja, so različne starosti (od paleozoika do kvartarja) in sestave.Program predstavlja v večjem delu nadaljevanje sistematičnih raziskav litološke sestave kamnin iz preteklih let (petrologija in sedimentologija), interdisciplinarno pa se povezuje tudi z drugimi geološkimi programi (geološke karte, mineralne surovine, paleontologija, geokemija, ekologija ).Težišča raziskav v naslednjem srednjeročnem obdobju v okviru tega programa bodo :- mezozojske karbonatne kamnine Slovenije (mikrofacies in paleookolje nastanka ter njihova diageneza),- terciarne predornine in piroklastiti v NE Sloveniji (Goričko, Smrekovški masiv, Slovenske Gorice),- metamorfna podlaga severno od Periadriatskega lineamenta (širša okolica Raven in Strojne),- mineralogija finozrnatih flišnih kamnin južne Slovenije ter študij glinenih mineralov v paleozojskih in mezozojskih karbonatnih formacijah ter- študij recentnih morskih usedlin Tržaškega zaliva in limničnih sedimentov slovenskih jezer.
Pomen za razvoj znanosti
Izredno zapletena geološka zgradba slovenskega ozemlja, ki se kaže v pestrosti kamninske sestave, starosti kamnin in tektonike, je pogojena z dejstvom, da leži Slovenija na stičišču treh velikih geotektonskih enot - Alp, Dinaridov in Panonskega bazena. Svojevrsten geografski in geotektonski položaj ji zato v geološki stroki daje poseben pomen, saj je naš prostor mnogokrat ključ za reševanje širšega srednjeevropskega prostora. Tega dejstva se moramo posebej zavedati, sicer nam bodo raziskave na domačem pragu izvajali tujci sami. Zato nameravamo manjši del predvidenih raziskav izvesti koordinirano s tujci v okviru različnih mednarodnih sodelav.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni dosežki predlaganega programa imajo sicer prioritetno temeljni značaj za geološke znanosti ter so potrebni za ugotavljanje naravnih danosti slovenskega prostora. Glede na razvojne cilje države se pokrivajo s točkama - napredek znanosti in visokošolsko izobraževanje, izredno odmevnost in uporabnost pa imajo na naslednjih področjih:- izdelava geoloških kart in vseh vrst tematskih kart (naravni viri, hidrogeologija, geokemija...),- raziskave mineralnih in energetskih surovin,- poznavanje kamninske zgradbe v globokih vrtinah (geotermija, tektonika), - varstvo okolja in prostorsko planiranje (recentni sedimenti),- podatki in analize za GIS (geološki informacijski sistem).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno