Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.01.00  Biotehnika  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo   

Koda Veda Področje
B430  Biomedicinske vede  Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija 
Ključne besede
gozd, gozdarstvo, biotska raznovrstnost, rastišeni potencial, stabilnost, naravi in eloveku prijazna tehnologija dela v gozdu, kulturna krajina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (34)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02631  dr. Marko Accetto  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  195 
2.  03316  dr. Miha Adamič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  361 
3.  03872  dr. Boštjan Anko  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  326 
4.  10801  dr. Andrej Bončina  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  517 
5.  11958  dr. Robert Brus  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  743 
6.  15660  dr. Marko Debeljak  Biologija  Raziskovalec  2002 - 2003  313 
7.  11253  dr. Jurij Diaci  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  716 
8.  15083  Leonarda Godler  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  10 
9.  20691  dr. Petra Grošelj  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2002 - 2003  167 
10.  18137  dr. Katarina Groznik Zeiler  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  27 
11.  06470  dr. David Hladnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  251 
12.  22515  dr. Klemen Jerina  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2003  449 
13.  02491  dr. Maja Jurc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  564 
14.  20035  dr. Aleš Kadunc  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  150 
15.  17767  Darko Klobučar    Raziskovalec  2002 - 2003 
16.  17765  Uroš Edvard Kolar    Raziskovalec  2002 - 2003 
17.  08157  dr. Boštjan Košir  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  390 
18.  05845  dr. Marijan Kotar  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Vodja  2002 - 2003  297 
19.  13467  dr. Darij Krajčič  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  122 
20.  12796  dr. Janez Krč  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  317 
21.  01265  dr. Marjan Lipoglavšek  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  174 
22.  11954  dr. Jurij Marenče  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  121 
23.  15494  mag. Andreja Ogulin-Iskra  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  25 
24.  10973  dr. Janez Pirnat  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  203 
25.  17768  Jure Pokorn    Raziskovalec  2002 - 2003 
26.  06473  dr. Igor Potočnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  265 
27.  17770  Alojzij Skvarča    Raziskovalec  2002 - 2003  27 
28.  17766  Tatjana Stritar    Raziskovalec  2002 - 2003 
29.  10008  dr. Milan Šinko  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  123 
30.  17769  Savina Terlep    Raziskovalec  2002 - 2003 
31.  21679  dr. Vesna Vilar  Biotehnika  Raziskovalec  2003 
32.  14839  Karmen Vogelnik  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003 
33.  00565  dr. Iztok Winkler  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  477 
34.  07446  dr. Lidija Zadnik-Stirn  Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo  Raziskovalec  2002 - 2003  609 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.215 
Povzetek
Raziskovalni program obsega naslednje glavne cilje: -ohranitev slovenskih gozdov in njihove biotske raznolikosti ter ohranitev in razvoj njihovih ekoloških, socialnih in ekonomskih funkcij -ohranitev zdravega okolja in iskanje ekološkega ravnotežja med gozdom in drugimi oblikami rabe v krajini, -optimalna izraba rastišenih in drugih potencialov gozdov, -razvijanje okolju prijaznih in humanih tehnologij pridobivanja lesa, -ohranitev poseljenosti kulturne krajine ter izboljšanje življenjskih razmer na podeželju. V raziskovalnem programu raziskovalne skupine Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri so zato izpostavljeni zlasti naslednji raziskovalni cilji: -spoznati lastnosti, zgradbo in funkcioniranje gozdnih ekosistemov v Sloveniji, -spoznati pomenske okvire funkcij v sonaravnem, večnamenskem gozdu in njegovih ekosistemskih delih-raziskati dejavnike biotske raznovrstnosti ter stabilnosti gozda in gozdnate krajine, -spoznati reagiranje gozda na različne obremenitve in motnje v funkcioniranju ter raziskati obstoječe in pričakovane obremenitve, ki jih proži razvoj človekovih in družbenih potreb in, ki posledično vplivajo na gozd oziroma na njegove konstitutivne dele, -poiskati načine za učinkovito povezavo naravnih, okoljevarstvenih, tehnoloških in ekonomskih dejavnikov pri ohranjevanju sonaravnega razvoja gozdov in kakovosti okolja, -oblikovati kakovostne dejavnike razvoja in kulture dela v gozdu, -razviti metode načrtovanja, usmerjanja in usklajevanja gospodarjenja z gozdovi ob upoštevanju imperativov ohranitve narave in zgodovinskega razvoja gozdov in gozdarstva, -spoznati pomen gozda za ohranitev in razvoj podeželja.
Pomen za razvoj znanosti
Ohranjena biotska pestrost slovenskih gozdov ter dolgoletna tradicija sonaravnega usmerjanja dinamike gozdnih ekosistemov omogočata oblikovanje takih raziskovalnih programov, ki jih v večini Evrope ni več mogoče uspešno zaključiti in nova spoznanja preliti v operativno delo. Zaradi tega pričakujemo, da bodo rezultati predvidenega okvira raziskovalnega programa smiselno presegli okvire države Slovenije in bodo lahko pomembno prispevali v bazo svetovnega znanja. Slednje so člani JRO že do sedaj preverjali v okviru znanstvenih sestankov v sekcijah International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten, International Union of Wildlife Biologists (IUGB), IUCN-European Wolf Network, WWF-A Large Carnivore Initiative for Europe, itn.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskovalnega dela bodo prispevali k uresničitvi narodnogospodarskih in okoljevarstvenih ciljev, med katerimi so posebej poudarjeni naslednji: -oblikovanje raznolikega in stabilnega gozda, ki bo trajno sposoben zagotavljati svojo večnamensko vlogo v prostoru in času, -zagotavljanje sožitja človeka z gozdom ob naravi prijaznem, trajnem uživanju vseh obnovljivih gozdnih virov in nematerialnih (nekonzumnih) dobrin, ki jih lahko zagotavlja sonaraven gozd, -uveljavljanje gospodarnega ravnanja v gozdu in z gozdom ter njegovimi dobrinami.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno