Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Etnične in manjšinske študije ter slovensko narodno vprašanje

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.11.00  Družboslovje  Narodno vprašanje   
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   
6.12.00  Humanistika  Geografija   

Koda Veda Področje
H250  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (od leta 1914) 
H360  Humanistične vede  Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika 
S112  Družboslovje  Človekove pravice 
S170  Družboslovje  Politične in upravne vede 
S210  Družboslovje  Sociologija 
S220  Družboslovje  Kulturna antropologija, etnologija 
Ključne besede
slovenske manjšine v sosednjih državah, Slovenci na ozmelju nekdanje Jugoslavije, narodne skupnosti (manjšine) in novodobne etnične skupnosti v Sloveniji, slovensko narodno vprašanje, etnične skupnosti v svetu, (med)etnični odnosi, etnične študije
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19109  dr. Romana Bešter  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  157 
2.  01965  dr. Boris Jesih  Narodno vprašanje  Raziskovalec  2001 - 2003  410 
3.  12426  dr. Marija Jurič Pahor  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  237 
4.  08423  dr. Matjaž Klemenčič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  833 
5.  06605  dr. Vera Klopčič  Kulturologija  Raziskovalec  2001 - 2003  493 
6.  07592  dr. Miran Komac  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  471 
7.  18129  dr. Attila Kovacs  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  551 
8.  06164  dr. Samo Kristen  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  128 
9.  13082  dr. Vera Kržišnik-Bukić  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  348 
10.  15882  dr. Mojca Medvešek  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  216 
11.  11852  dr. Katalin Munda-Hirnoek  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  496 
12.  01970  dr. Sonja Novak-Lukanović  Jezikoslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  510 
13.  04663  Janez Stergar  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  949 
14.  07655  dr. Irena Šumi  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  390 
15.  15362  dr. Alessandro Volk  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  126 
16.  16405  dr. Simona Zavratnik  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  231 
17.  05895  dr. Mitja Žagar  Pravo  Vodja  2001 - 2003  653 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0507  Inštitut za narodnostna vprašanja  Ljubljana  5051517000  4.860 
Povzetek
Področje dela programske skupine se pokriva s področjem dela Inštituta za narodnostna vprašanja in zajema zlasti raziskovanje in proučevanje naslednjih temeljnih področij in tematik: - slovensko narodno vprašanje in v tem okviru zlasti problematiko avtohtonih narodnih skupnosti (narodnih manjšin) in drugih etničnih skupnosti (novodobnih manjšin) v Sloveniji, medetnične odnose v slovenskem državnem in etničnem prostoru, oblikovanje slovenske državnosti in identitete ter proučevanje mej (mejne študije) in čezmejnega sodelovanja,- slovenske narodne manjšine v sosednjih državah (Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska),- problematiko Slovencev na ozemlju nekdanje Jugoslavije oz. širše razseljevanje Slovencev v nekdanjih državah (A-O),- migracijske procese na slovenskem etničnem ozemlju ter širše v evropskih in svetovnih okvirih,- mednarodno in notranjo pravno in politično ureditev položaja, zaščite in pravic narodnih in drugih manjših (zlasti še v kontekstu človekovih pravic) ter primerjalne študije v regionalnem, evropskem in svetovnem okviru (npr. šolstvo, kultura, ekonomska in socialna razvitost in položaj, družbena integracija, politična participacija, itd.),- proučevanje pojavnih oblik etničnega vprašanja v Evropi in v svetu, vključno s problematiko oblikovanja skupne evropske pluralne identitete v procesih evropske integracije ob uveljavljanju politike multi- oz. interkulturalizma,- proučevanje (med)etničnih odnosov ter problematika urejanja in upravljanja medetničnih odnosov in konfliktov,- razvoj metodologije in teorije etničnih študij oz. proučevanja etnične problematike.Ohranjanje in razvoj skupnega slovenskega kulturnega prostora v vsej njegovi pluralnosti v kontekstu evropskih integracijskih procesov predstavlja osrednje problemsko področje predlaganega raziskovalnega programa. V okviru proučevanja etnične strukture prebivalstva in (med)etničnih odnosov na ozemlju slovenske države zlasti analiziramo situacijo in položaj ter varovanje in uresničevanje (individualnih in kolektivnih) posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti (64. čl. ustave RS) in romskih skupnosti (65. čl.). Poleg tega proučujemo migracijske tokove in procese v posameznih okoljih, njihov vpliv na (med)etnične odnose in strukturo prebivalstva, problematiko ohranjanja, izražanja in razvijanja etnične, nacionalne in kulturne pripadnosti (61. čl.) ter problematiko družbene integracije marginalnih skupnosti in novodobnih etničnih manjšin. V okviru proučevanja avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah, Slovencev na ozemlju nekdanje Jugoslavije ter slovenskih zdomcev in izseljencev po svetu (5. čl.) posebno pozornost namenjamo njihovi situaciji v družbi, kjer živijo, ohranjanju in razvoju njihove narodne identitete in kulture, njihovemu pravnemu položaju in pravicam, njihovemu sodelovanju s Slovenijo in skrbi slovenske države zanje. V okviru širše problematike etničnih in manjšinskih študij proučujemo zlasti: problematiko (med)etničnih odnosov v etnično pluralnih okoljih; družbeno integracijo manjšinskih in marginalnih skupnosti, vprašanje etnične in drugih identitet - zlasti še v kontekstu integracijskih procesov; multi- in interkulturalizem, itd.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen etničnih in manjšinskih študij poudarjajo številni problemi v (med)etničnih odnosih v svetu, prizadevanja za uspešno upravljanje družbenih in (med)etničnih odnosov v pluralnih družbah, prizadevanja za družbeno integracijo manjšinskih in marginalnih skupnosti ter preobražanje tradicionalnih nacionalnih držav, kar se odraža tudi v intenzivnem razvoju (mednarodnih, zlasti regionalnih) integracij ter v sočasnih problemih večnacionalnih držav in celo v razpadu nekaterih večnacionalnih držav, itd. Načrtovani raziskovalni program je mednarodno primerljiv in odraža aktualne trende v razvoju etničnih in manjšinskih študij v svetu. Hkrati upošteva specifičnost slovenske situacije ter specifičen interes za proučevanje določenih tematik, s katerimi se tuji raziskovalci ne ukvarjajo ali jih proučujejo le v posameznih segmentih upoštevaje nacionalni interes svojih držav. V svetu pozornost namenjajo urejanju in upravljanju (med)etničnih odnosov v pluralnih družbah, zaščiti manjšin v kontekstu človekovih pravic (standardi), preobražanju, ohranjanju in razvoju identitete in kulture, večjezičnosti in večkulturnosti, položaju in družbeni integraciji manjšinskih in marginalnih skupnosti ob uveljavljanju koncepta multi- in interkulturalizma, itd. Širina etničnih študij terja sodelovanje različnih ved in disciplin, pa tudi uveljavljanje interdisciplinarnega pristopa. Slovenska tradicija, izkušnje, znanje in inovativnost in na tem temelječ ugled lahko prispevajo k razvoju etničnih in manjšinskih študij v svetu.
Pomen za razvoj Slovenije
Ustava Republike Slovenije določa, da slovenska država "[v]aruje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje .. kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije." (5. člen) Za uspešno uresničevanje navedenih ustavnih obveznosti je kontinuirano in kvalitetno raziskovanje problematik, ki jih zajema predlagani program, nujno, saj so kvalitetne strokovne podlage pogoj za oblikovanje in izvajanje uspešne politike in ukrepov. V tem kontekstu slovenska država potrebuje tako raziskovanje, zlasti pa so za njegovo uspešno izvajanje zainteresirani parlament in vlada s svojimi ministrstvi ter uradoma za narodnosti in za Slovence v zamejstvu in po svetu. Mednarodno primerljiv predlagani program upošteva tudi specifične potrebe in nacionalne interese Slovenije. Zato vključuje tudi tematike, za proučevanje katerih v tujini ni interesa oz. obstaja celo interes, da jih v Sloveniji ne proučujemo. Pri proučevanju "občutljivih tematik" je potrebno upoštevati, da tuje države in drugi financerji raziskovanja zasledujejo svoje specifične (nacionalne) interese, zato tuji raziskovalci v tem kontekstu pogosto raziskujejo samo posamezne segmente oz. dimenzije teh tematik; včasih se pri tujih raziskovalcih pojavlja tudi problem razumevanja in vrednotenja teh tematik. Predlagani program je pomemben za razvoj etničnih in manjšinskih študij v Sloveniji, ki imajo že več kot 70 letno tradicijo. S svojimi izkušnjami, znanjem in uspešnostjo - vsaj na posameznih področjih (npr. dvojezično in večjezično izobraževanje, zaščita in uresničevanje pravic manjšin, politična participacija manjšin, ohranjanje in razvoj identitete in kulture, itd.) - lahko vplivajo na razvoj etničnih študij v svetu in s tem prispevajo k mednarodni promociji Slovenije. Pomembne so tudi za uresničevanje človekovih pravic. Hkrati je mogoče ta znanja vključiti v izobraževanje na vseh ravneh, zlasti na ravni univerze, pomembna po so tudi za usposabljanje javnih in upravnih delavcev, za razreševanje konfliktov, itd.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno