Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
S212  Družboslovje  Sociologija dela, sociologija podjetij 
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
Ključne besede
Delo, Organizacija, Izobraževanje, Zaposlovanje, Industrijski odnosi
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02177  dr. Nevenka Černigoj Sadar  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  307 
2.  15184  Marjetka Gnidovec  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  35 
3.  12670  dr. Miroljub Ignjatović  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2002  313 
4.  18627  dr. Branko Ilič  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  276 
5.  12296  dr. Zlatko Jančič  Politične vede  Raziskovalec  2001 - 2003  556 
6.  10976  dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  573 
7.  19071  dr. Anja Kopač Mrak  Sociologija  Raziskovalec  2002 - 2003  115 
8.  07712  dr. Anton Kramberger  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  418 
9.  15185  dr. Matej Makarovič  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  428 
10.  06144  dr. Dana Mesner Andolšek  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  299 
11.  21606  dr. Klement Podnar  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  537 
12.  06829  dr. Miroslav Stanojević  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  336 
13.  04244  dr. Ivan Svetlik  Sociologija  Vodja  2001 - 2003  857 
14.  11044  mag. Martina Trbanc  Sociologija  Raziskovalec  2001 - 2003  181 
15.  22512  mag. Petra Vladimirov  Sociologija  Raziskovalec  2002 - 2003  14 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.208 
Povzetek
Program je usmerjen na socialne vidike trga delovne sile. Povpraševalno stran zajemamo skozi delo, tako neformalno kot formalno. Zanimajo nas struktura dela (vrste, panoge, področja, stopnja zahtevnosti, poklici), spremembe v strukturi dela (fleksibilizacija, redistribucija, redefinicija, povečevanje stopnje zahtevnosti, individualizacija in timsko delo) ter dejavniki navedenih sprememb (tehnološki razvoj, gospodarska gibanja, globalizacija gospodarstva, spremembe v organizaciji in lastništvu podjetij). Ponudbeno stran zajemamo skozi demografska gibanja, migracije, delovni čas in zlasti skozi izobraževanje, kot temeljni dejavnik kakovosti ponudbe delovne sile. Srečevanje med ponudbo in povpraševanjem opredelimo kot zaposlovanje. Pri tem analiziramo poti, postopke in politiko zaposlovanja ter izide, ki se kažejo v bolj ali manj usklajenem razmerju med ponudbo in povpraševanje, oziroma v raznih vrstah brezposelnosti, v socialni izključenosti, pomanjkanju ustreznih delavcev, poklicnih in organizacijskih karierah, usklajenostjo med delovnim in družinskim ževljenjem, izrabo prostega časa in podobnim. V posebnem segmentu je predlagani raziskovalni program osredotočen na dolgoročnejše sistematično proučevanje vpliva pričakovanih sprememb sistema industrijskih odnosov na uspešnost organizacij v Sloveniji. Po spoznanjih organizacijske teorije (utemeljenih na empiričnih primerjavah med različnimi državami), določen tip socialnega kapitala povzroča določen način strukturiranja organizacij. Želimo identificirati tip(e) socialnega kapitala, ter ustrezne tipe strukturiranja organizacij, ki prevladuje(jo) v Sloveniji. Želimo ugotavljati kongruenčnost oziroma medsebojno ujemanje slovenskih tipov socialnega kapitala in novih nadnacionalno determiniranih tipov regulacij industrijskih odnosov. Ali bodo nadnacionalno determinirane regulacije industrijskih odnosov spodbujale, ali pa ovirale razvoj specifičnih oblik socialnega kapitala na Slovenskem? In posledično: kakšen bo vpliv teh regulacij na uspešnost oziroma preživetje obstoječih organizacij v Sloveniji?Program vključuje vse temeljne vidike raziskovanja: pridobivanje podatkov in oblikovanje podatkovnih baz, kontinuirane in enkratne analize, izdelavo napovedi, oblikovanje predlogov programov in ukrepov za reguliranje zaposlovanja ter evalvacije politike izobraževanja in zaposlovanja. Raziskovanje poteka na štirih ravneh: na ravni posameznikov in socialnih skupin, organizacij, države in njenih regij ter na mednarodni ravni.
Pomen za razvoj znanosti
Področja dela, izobraževanja in zaposlovanja, zlasti pa problematika, ki se pojavlja na presečiščih teh področij prihaja vse bolj v ospredje sociološkega in širšega socialnega raziskovanja. Največje izzive predstavljajo hiter tehnološki razvoj, staranje prebivalstva, nastajanje mednarodnih oziroma globalnih trgov delovne sile, trajno pomanjkanje dela in brezposelnost, naraščajoča neskladja med sfero dela in izobraževanja, vse bolj trajne reforme izobraževanja, oblikovanje nadnacionalnih politik zaposlovanja in izobraževanja in podobno. V raziskovanje teh problemov usmerjajo vse več sredstev tako nacionalne države, kakor tudi mednarodne organizacije, kot so Evropska unija, MOD in OECD. Za raziskovanje te problematike nastajajo vedno novi instituti in mednarodne mreže. Pričakujemo, da bo omogočilo dolgoročnejše delo na programu širitev spoznanj o značilnosti socialnega kapitala in temu ustreznih organizacijskih struktur na Slovenskem, kar bi lahko bil relevanten komparativen prispevek znanosti na področju omenjenih disciplin.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenija se sooča z vsemi izzivi, ki so značilni za mednarodno raven. Gospodarstvo se hitro prestrukturira in prilagaja mednarodnim zahtevam, pospešeno se pripravlja za vključitev v Evropsko unijo, prebivalstvo se stara, področji zaposlovanja in izobraževanja doživljata temeljite reforme, hkrati pa ostajata problem brezposelnosti, posebej strukturne, in problem neustrezne usposobljenosti oziroma kakovosti človeških virov, ki so nosilci razvojnih sprememb, trajno prisotna. Slovenija nima ne raziskovalne organizacije niti posebne raziskovalne skupine, ki bi se celovito in kontinuirano ukvarjala z navedeno problematiko. Posamezniki posegajo na to področje dokaj parcialno, na primer z andragoškega, ekonomskega ali socialnega vidika. Raziskovalni program omogoča tudi sistematičen vpogled ter sprotno analizo učinkov pričakovanih sprememb sistema regulacije industrijskih odnosov (kot posebne razsežnosti procesa integriranja Slovenije v EU) na dejavnike, ki močno vplivajo na organizacijsko uspešnost, znotraj tradicionalnih ekonomskih in drugih socioloških disciplin pa ponavadi ostajajo nereflektirani. Njegovi rezultati lahko služijo kot osnova za oblikovanje javnih politik, saj bodo definirali izhodišča za odločitve, katere strukture podpirati in razvijati in katere ne. Ker program povezuje nekatere dejavnike makro regulacij (širše povezovanje ekonomskih interesov) s procesi oblikovanja socialnega kapitala na mikro ravni, so njegovi potencialni uporabniki najrazličnejše, še posebej pa gospodarske organizacije. Predvidevamo, da bodo rezultati raziskave še posebej uporabni pri procesih oblikovanja razvojnih strategij.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno