Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
S210  Družboslovje  Sociologija 

Koda Veda Področje
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
VoC teorija, HRM, participacija zaposlenih, trg dela, delo in zaposlitvena razmerja, kolektivna pogajanja, socialni dialog
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (19)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  33596  dr. Branko Bembič  Humanistika  Raziskovalec  2015 - 2019  57 
2.  06124  mag. Irena Brinar  Družboslovje  Tehnični sodelavec  2015 - 2019  171 
3.  33094  dr. Jožica Čehovin Zajc  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  92 
4.  02177  dr. Nevenka Černigoj Sadar  Družboslovje  Upokojeni raziskovalec  2015 - 2019  307 
5.  28675  dr. Urša Golob Podnar  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  450 
6.  39172  dr. Marko Hočevar  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2016 - 2019  83 
7.  12670  dr. Miroljub Ignjatović  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  310 
8.  18627  dr. Branko Ilič  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  275 
9.  32353  Jasna Jugovič    Tehnični sodelavec  2015 - 2019 
10.  10976  dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  567 
11.  24483  dr. Andrej Kohont  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  311 
12.  07712  dr. Anton Kramberger  Družboslovje  Raziskovalec  2016 - 2019  417 
13.  06144  dr. Dana Mesner Andolšek  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2018  299 
14.  39174  dr. Jasna Mikić Ljubi  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2016 - 2019  37 
15.  21606  dr. Klement Podnar  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  535 
16.  36382  dr. Ana Podvršič  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2015 - 2018  42 
17.  21508  dr. Barbara Rajgelj  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2019  330 
18.  06829  dr. Miroslav Stanojević  Družboslovje  Vodja  2015 - 2019  336 
19.  25476  dr. Žiga Vodovnik  Družboslovje  Raziskovalec  2015 - 2019  296 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  39.444 
Povzetek
Raziskovalni program je na splošno vpet v široko temo prehoda iz 'realnega socializma' v 'tržno gospodarstvo', ki se prekriva s procesi evropeizacije 'post-komunističnih' družb in njihovega prehoda v 'post-fordizem'. Izhodiščni konceptualni okvir programa je neo-institucionalna teorija v obliki, v kateri je bila definirana v knjigi Varieties of Capitalism (Hall in Soskice, 2001) ter dopolnjevana v poznejših kritikah (Crouch: 2005; Streeck in Thelen, 2005). VoC teorija v osnovi poudarja obstoj močnih in sistematičnih medsebojnih povezav oz. 'institucionalnih komplementarnosti' med sistemi socialne zaščite, temeljnimi tipi kvalifikacij in prevladujočimi tržnimi strategijami podjetij. Tovrstno 'institucionalno komplementarnost' je povzela s konceptom blaginjski produkcijski režim (BPR) (Estevez-Abe, Iversen in Soskice, 2001; Iversen, 2005).   Nagli politični pluralizaciji družb 'realnega socializma', ki se je sprožila ob koncu 80. in začetku 90. let, je praviloma sledil val večinoma nekonfliktnih neo-liberalnih sprememb in, temu ustrezen, val nagle rekomodifikacije dela. Rezultati teh procesov so bili – v primerjavi s (tako postopnimi kot naglimi) liberalizacijami družb demokratičnega kapitalizma, značilno bolj radikalni; bolj neo-liberalni od rezultatov neoliberalnih sprememb na zahodu.   Slovenija je bila izjema. V kapitalizem je vstopila na alternativen način. Rezultat te spremembe je bil neo-korporativizem z vsemi ustreznimi blaginjskimi oz. 'keynesianskimi' korelati (Bohle & Greskovits, 2007; 2012; Feldman, 2006). Ta sistem je v Sloveniji deloval vsaj deset let. V najnovejšem obdobju, od približno srede prejšnjega desetletja, pa potekajo na Slovenskem spremembe, ki imajo značilnosti (radikalnega) neo-liberalnega obrata.   Temeljni cilj raziskave je pojasnitev tako geneze kot najnovejšega spreminjanja slovenskega sistema v kontekstu evropskih integracij in na sploh stopnjevanja pritiskov povezanih z globalizacijskimi procesi.   Na osnovi dosedanjih raziskovalnih rezultatov, orisanega izhodišča in v okviru temeljnega cilja se bo programska skupina tudi v naslednjem obdobju osredotočila na proučevanje 'institucionalnih (ne) komplementarnosti' oz. spreminjanja blaginjskega produkcijskega režima v Sloveniji. Znotraj širokega spektra institucionalnih (ne)komplementarnosti se bo skupina ukvarjala, prvič, z ožjimi vprašanji (ne)komplementarnosti na mikro ravni (posebej med podjetji in njihovimi deležniki / družbenim okoljem); drugič, ta mikro-razmerja bo skušala povezovati s širšimi gibanji in razcepi na trgu dela (segmentacija in fleksibilizacija trga dela); in, tretjič, s strateškimi spremembami v območju interesnega (intermediarnega) organiziranja in oblikovanja javnih politik.
Pomen za razvoj znanosti
Programska skupina uporablja, empirično preverja in nadgrajuje koncepte neo-institucionalne teorije. Zaradi precej uspešnega razvoja Slovenije v 90. letih in najnovejših 'odzivov' sistema na (dolžniško) krizo je v mednarodnem (raziskovalnem) okolju interes za vključevanje Slovenije v primerjalne analize razmeroma velik. Ključni potencialni rezultat dela skupine je identifikacija omejitev in/ali razvojnega potenciala mehanizmov tako tradicionalne znotraj-družinske kot širše redistributivne solidarnosti znotraj majhne tranzicijske države. Znanstvena analiza primerjalnih prednosti in pomanjkljivosti dosedanjega sistema, vključno z analizo dosedanjih poskusov njegovega reformiranja, ter razumevanje posledic opazovanih sprememb na socio-ekonomski sistem lahko prispevata k razvoju novih spoznanj znotraj sociologije na sploh, posebej znotraj sociologije dela in sorodnih disciplin. Menimo, da je interdisciplinarna sestava programske skupine in tej komplementarno bogastvo metodoloških pristopov dodatna prednost predlaganega programa, ki bo prispevala k celovitejšim znanstvenim rezultatom. Pričakujemo, da bo naša analiza prispevala znanja o socialnem in gospodarskem položaju in perspektivah različnih družbenih skupin (razredna, starostna in spolna dimenzija). Naša predhodna analiza je pokazala, kako pomembno je razumevanje po spolu specifičnih sprememb na vseh analiziranih ravneh; zato pričakujemo, da bo tudi nadaljnja analiza te razsežnosti obogatila naše znanstvene rezultate.
Pomen za razvoj Slovenije
V dosedanjem raziskovanju smo ugotavljali, da je uspešen gospodarski razvoj Slovenije potekal predvsem na podlagi naraščajoče prožnosti dela in zaposlovanja ter na podlagi večje intenzivnosti dela. Ugotovili smo, da je bil sistem do približno polovice prejšnjega desetletja sposoben uspešne adaptacije ter da ga je po letu 2008 zajela kriza, ki se kaže v naraščajočih družbenih delitvah, nasprotjih in odprtih konfliktih. Pričakujemo, da bo naše raziskovanje razmejilo učinke eksogenih in endogenih dejavnikov tega (sedanjega) 'prehodnega', kriznega stanja ter s svojimi rezultati prispevalo k identifikaciji razvojno optimalnih izhodov iz krize. Naša analiza, ki temelji na primerjavi slovenskega razvoja s trendi in spremembami v mednarodnem prostoru bo prispevek k aplikativnim rešitvam zanimivim za ustvarjalce socialnih politik in politik na področju zaposlovanja. Glede tega bo programska skupina pridobivala in prispevala podatke v okviru sodelovanja v mednarodnih raziskovalnih mrežah in projektih (CRANET, Evropska fundacija za izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev in drugi) na naslednjih področjih: spremljanje in izhod iz ekonomske krize; politike trga delovne sile; zaposlovanje mladih in spolne vrzeli pri zaposlovanju; družine v krizi; HRM in poslovna strategija; participacija zaposlenih; spremembe na področju kolektivnih pogajanj in socialnega dialoga. Članice in člani skupine bodo znanstvene in na njih utemeljene aplikativne rezultate svojega dela posredovali v pedagoškem procesu na vseh ravneh (dodiplomski, podiplomski, doktorski študij), ter znanstveni in širši javnosti ter oblikovalcem javnih politik z objavami v znanstveni in strokovnih revijah in skozi drugo strokovno delo (udeležba v javnih diskusijah, nudenje strokovne podlage in sodelovanje pri oblikovanju in evalvaciji zakonodaje in strategij na relevantnih področij).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2015, vmesno poročilo, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno