Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza dela, izobraževanja in zaposlovanja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   

Koda Veda Področje
S212  Družboslovje  Sociologija dela, sociologija podjetij 
Ključne besede
delo, izobraževanje, zaposlovanje, organizacija, organizacijska politika, upravljanje človeških virov, upravljanje znanja, industrijski odnosi, participacija in delavsko lastništvo, kakovost življenja, socialna ekonomija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  02177  dr. Nevenka Černigoj Sadar  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  307 
2.  12670  dr. Miroljub Ignjatović  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  313 
3.  18627  dr. Branko Ilič  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  276 
4.  12296  dr. Zlatko Jančič  Politične vede  Raziskovalec  2004 - 2008  556 
5.  10976  dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  573 
6.  19071  dr. Anja Kopač Mrak  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  115 
7.  23828  dr. Boris Kragelj  Politične vede  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  34 
8.  07712  dr. Anton Kramberger  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  418 
9.  25454  dr. Barbara Lužar  Sociologija  Mladi raziskovalec  2005 - 2008  72 
10.  15185  dr. Matej Makarovič  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  428 
11.  06144  dr. Dana Mesner Andolšek  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  299 
12.  24382  dr. Samo Pavlin  Sociologija  Raziskovalec  2008  215 
13.  21606  dr. Klement Podnar  Sociologija  Raziskovalec  2005 - 2008  537 
14.  06829  dr. Miroslav Stanojević  Sociologija  Raziskovalec  2004 - 2008  336 
15.  04244  dr. Ivan Svetlik  Sociologija  Vodja  2004 - 2008  857 
16.  22512  mag. Petra Vladimirov  Sociologija  Raziskovalec  2004  14 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0582  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  Ljubljana  1626957  40.208 
Povzetek
Temeljni okvir raziskovanja so procesi prehoda v gospodarstvo in družbo, ki temeljita na znanju ter s tem povezano povečevanja prožnosti oblik dela, zaposlovanja, izobraževanja in zasebnega življenja usmerjenih v trajnostni socialni razvoj. Naš raziskovalni interes je analitičen v smislu ugotavljanja socialnih podlag in socialnih posledic prehoda v gospodarstvo in družbo znanja, kakor tudi razvojno projektiven v smislu iskanja ustreznih politik in upravljalskih praks, ki omogočajo navedeni prehod ter odpravljajo njegove nezaželene socialne učinke. Usmerjeni smo na makro raven s poudarkom na delovanju trga delovne sile, sistemov zaposlovanja, izobraževanja, industrijskih odnosov in socialnega partnerstva; na mikro organizacijsko raven tako dobičkonosnih kot drugih organizacij; poseben poudarek pa je dan prav medsebojnemu prepletanju in učinkovanju obeh ravni: sistemske in organizacijske. Družbo in gospodarstvo znanja tako na makro (OECD, 2001) kot na mikro ravni (Nonaka, 1994; Wei Choo in Bontis, 2002) najpogosteje razumejo kot krožni proces ustvarjanja, prenosa in uporabe znanja. Ustvarjanje znanja v naši programski skupini na ravni organizacij proučujemo predvsem z vidika upravljanja človeških virov, ki vodi k ustvarjanju različnih oblik intelektualnega (človeškega, inovacijskega, organizacijskega, relacijskega, socialnega) kapitala (Bontis, 2002, Nahapiet in Ghosal, 2002) kot neoprijemljivega premoženja organizacije. V tem okviru je dan poseben poudarek socialnemu kapitalu, inovativni dejavnosti in dejavnikom, ki socialno pozitivno vplivajo na delovno življenje (Webster, 2003). Na makro ravni opazujemo predvsem vprašanje patentnega varstva. Prenos znanja na ravni organizacij zadeva vprašanja vnosa znanja s primernim kadrovanjem ter izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih izven organizacij, kakor tudi vzpostavljanje mehanizmov učeče se organizacije (Senge, 1995), pri katerih so v ospredju mehanizmi notranjega prenosa znanja, kot so povezovanje dela in učenja (Grootings idr., 2001), 'skupnosti prakse' (Hackett, 2002) in prenos dobrih praks med organizacijami. Na makro ravni prenos znanja zadeva sistem izobraževanja s posebnim poudarkom na njegovo usmerjenost na in povezanost z delom. Gre za vprašanja poklicnega in strokovnega izobraževanja, razvoja novih poklicev in poklicnih standardov, poklicnih kvalifikacij, razvoja kompetenc, izobraževanja odraslih, certificiranja znanja in podobna. Uporaba znanja v organizacijah zadeva jedro upravljanja človeških virov, to je raznovrstne organizacijske in vodstvene strategije in prakse (Brewster idr., 2003), ki vodijo k mobilizaciji intelektualnega kapitala in delovne sile. Poudarek pri proučevanju je dan spremembam v strukturi in upravljanju organizacij pod vplivom novih tehnologij in povečevanju prožnosti, predvsem pa številnim 'mehkim dejavnikom', ki segajo od participacije na delovnem mestu, socialnih odnosov, prakse vodenja, povezovanja delovnega in ostalih področij življenja in identifikacije z organizacijo do korporativne in organizacijske identitete, internega marketinga, organizacijske kulture in poslovne etike. Na makro ravni se vprašanje uporabe znanja kaže kot vprašanje zaposlovanja, ki ga določata struktura in dinamika trga delovne sile na eni ter politika države skozi politiko zaposlovanja in prakso zavoda za zaposlovanje na drugi strani. Prav tako pomembno vlogo pa igrajo tudi drugi institucionalni aranžmaji, ki določajo socialno partnerstvo vključujoč participacijo pri odločanju, kolektivna pogajanja ter meje družbene odgovornosti organizacij, na primer zagotavljanje enakih možnosti moških in žensk. Jedro proučevanja so torej delo, izobraževanje in zaposlovanje v Sloveniji, ki zaključuje prehod v kapitalizem ter se vključuje v proces oblikovanja razvite družbe znanja.
Pomen za razvoj znanosti
V dosedanjem raziskovanju smo ugotavljali, da je uspešen gospodarski razvoj v Sloveniji potekal predvsem na podlagi naraščajoče prožnosti dela in zaposlovanja ter na podlagi večje intenzivnosti dela. Ocenjevali smo tudi, da je za nadaljevanje uspešnega razvoja nujna sprememba razvojne paradigme oziroma proizvodnih in tržnih strategij ter temu ustreznega oblikovanja kvalifikacij. Doslej je bil proizvodno blaginjski režim sposoben uspešne adaptacije. Naše raziskovanje je delno odgovorilo na vprašanje omejitev sedanje urediteve, ki se kažejo v naraščajočih družbenih delitvah, nasprotjih in konfliktih. Prav tako je pokazalo alternativne razvojne možnosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Na temelju raziskav, ugotavljamo, da je za slovenske organizacije značilen šibek model upravljanja človeških virov, v katerem prevladuje izrazita usmerjenost organizacij na notranje trge delovne sile. To pomeni, da pri kadrovanju dajejo prednost kadrom iz lastnih organizacij, da se trudijo kadre zadržati in ohranjati delovna mesta ter, da malo uporabljajo kadrovske storitve zunanjih agencij. Na drugi strani pa je zanje značilna relativno nizka prožnost zaposlovanja (nizka fluktuacija zaposlenih in nizek delež zaposlenih, ki so prostorsko ali časovno fleksibilni). Kjer pa se prožnost povečuje, so v ospredju tako imenovane neprijazne oblike povezane z intenzifikacijo dela in negotovostjo zaposlitve (delo za vikend in v izmenah, nadure, začasno oziroma priložnostno delo in delo za določen čas). Manj pa organizacije uporabljajo zaposlenim in družinam prijazne oblike, kot so letni obseg dela, skrajšani delovni čas, delitev delovnih mest, fleksibilni delovni čas, delo na domu in delo na daljavo. Skupina, ki jo tak pristop še posebej prizadene, so mladi, kar bi lahko šteli kot 'neslaven' prispevek slovenskih organizacij k načeti socialni in demografski reprodukciji in k nadaljnji dualizaciji ter segmentaciji trga delovne sile v Sloveniji. Tega ne morejo nadomestiti razmeroma redki programi organizacij za uravnoteženje delovnega in družinskega življenja, niti programi javnih služb. Ob tem lahko ugotovimo tudi to, da obstaja realno tveganje, da postane socialna politika podrejena potrebam trga delovne sile, s čimer bi izgubila svojo ključno, proaktivno vlogo pri razvoju družbe znanja, kjer je dostopnost znanja vsem, pod enakimi pogoji, nujni predpogoj za socialno vključenost in družbeno kohezivnost.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno