Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sistemi odločanja v globalnrm elektronskem poslovanju

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   

Koda Veda Področje
S189  Družboslovje  Organizacijske vede 
S190  Družboslovje  Vodenje podjetij 
T121  Tehnološke vede  Obdelava signalov 
P175  Naravoslovno-matematične vede  Informatika, teorija sistemov 
Ključne besede
organizacijski sistemi, modeliranje, simulacija, večkriterijsko odločanje, skupinsko odločanje, management, elektronsko poslovanje, informacijska družba, informacijska tehnologija, Internet, konkurenčnost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (24)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16312  dr. Igor Bernik  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  657 
2.  12240  mag. Iztok Bitenc  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2002  75 
3.  20764  dr. Uroš Breskvar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  41 
4.  15063  dr. Alenka Brezavšček  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2002 - 2003  245 
5.  01078  dr. Anton Čižman  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  269 
6.  03158  dr. Mirko Gradišar  Ekonomija  Raziskovalec  2003  826 
7.  02818  dr. Jože Gričar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  687 
8.  04697  Tatjana Hojan    Raziskovalec  2001 - 2002  424 
9.  16251  dr. Eva Jereb  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2002 - 2003  767 
10.  08118  dr. Janez Jereb  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2002  903 
11.  04067  dr. Jože Jesenko  Matematika  Raziskovalec  2001 - 2003  192 
12.  07381  dr. Jurij Jug  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  435 
13.  01851  dr. Miroljub Kljajić  Sistemi in kibernetika  Vodja  2001 - 2003  776 
14.  22598  dr. Mirjana Kljajić Borštnar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2002 - 2003  389 
15.  17083  dr. Gregor Lenart  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  238 
16.  07112  dr. Robert Leskovar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  692 
17.  15555  dr. Mateja Podlogar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  111 
18.  16437  dr. Andreja Pucihar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  430 
19.  01074  dr. Vladislav Rajkovič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  2.207 
20.  20934  dr. Blaž Rodič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  199 
21.  05906  mag. Aleksandra Serše  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2002  158 
22.  15694  dr. Andrej Škraba  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  411 
23.  18514  dr. Neja Zupan  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2002 - 2003  85 
24.  01340  dr. Jožef-Mihael Zupančič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  452 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0586  Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede  Kranj  5089638018  10.515 
Povzetek
Cilj predloženega programa je nadaljevanje razvoja integralnega simulacijskega sistema za podporo poslovnim odločitvam in raziskav metodologij pri določanju strategije poslovne politike podjetja v pogojih elektronskega poslovanja. Elektronsko poslovanje je sodobna poslovna metodologija zmanjševanja stroškov organizacij ob istočasnem izboljševanju kakovosti proizvodov in storitev in povečevanju hitrosti dostavljanja pošiljk z uporabo informacijske tehnologije. Ena izmed pomembnih tehnologij elektronskega poslovanja je rip - računalniško izmenjavanje podatkov v vseh njegovih fazah; pri zbiranju, obdelovanju, hranjenju, razpečevanju in uporabi podatkov. Elektronsko poslovanje omogoča nov način organiziranja sitemov odločanja. Sistem odločanja je sestavljen iz treh modulov: modela, ki predstavlja procese, modula za oblikovanje in formulacijo scenarijev in modula za analizo simulacijskih rezultatov. Modelu poslovnih procesov, ki je oblikovan po principu sistemske dinamike, bo dodan model proizvodnega procesa, ki bo modeliran po principih dogodkovne simulacije. Osnovna ideja integralnega modela je v celostni povezavi produkcijskih, finančnih, logističnih, markentiških ter informacijskih tokov. Model bo zgrajen po metodologiji vizualnega interaktivnega modeliranja (VIM), ki omogoča vpogled v dinamično interakcijo med posamezni podsistemi modela. Prav tako omogoča managerjem analizo posledic različnih poslovnih scenarijev v turbulentnem okolju. Raziskan bo postopek določitve pomembnih parametrov za pripravo scenarijev poslovne politike v povezavi z izbranimi kriteriji in cilji po metodi skupinskega odločanja in metode analitične hierarhije procesov AHP. Naloga je zasnovana kot konfliktni problem odločanja, kjer za predpisane vhode iščemo ustrezno odločitev, ki bo zadostila izbranim ciljem in predpisanim kriterijem ter preferencam. Simulacijski scenariji so razdeljeni na dve podmnožici: podmnožico vhodov, ki anticipirajo vpliv okolja (eksogeni scenariji) in podmnožico odločitev managementa med posameznimi alternativami (endogeni scenariji). Evalvacijski kriteriji in poslovni cilji so pridobljeni s pomočjo metodologije sistema za podporo skupinskemu odločanju GSS, v povezavi z metodo analitične hierarhije procesov (AHP). Sistemi za podporo skupinskemu odločanju omogočajo, da udeleženci, vključeni v proces odločanja, kreativno, neodvisno in anonimno ocenijo pomembnost odločitvenih spremenljivk. Na ta način udeleženci kreativno sodelujejo pri oblikovanju poslovnega modela ter oblikovanju poslovne politike. Pri tem je tistim, ki odločajo, ves čas omogočeno ustvarjalno sodelovanje pri kreiranju poslovne politike, definiranju kriterijev uspešnosti poslovanja kot tudi pri izbiri. Poseben pomen na vsakem nivoju ima interpretacija dobljenih rezultatov. V ta namen smo razvili simulacijski sistem SIMLES, ki v povezavi z ekspertnim sistemom DEX omogoča pripravo scenarijev simulacijskega modela in izbiro rešitev. Predlagani koncept vključuje mehke in trde metodologije pri kreiranju in izbiri scenarija. Programska rešitev bo podprta z metodami umetne inteligence: ekspertnim sistemom in postopki avtomatskega učenja. Opravljena bo rang korelacija mehko strukturiranih znanj v procesu formulacije poslovne politike s simulacijskimi rešitvami. Kriterije bomo predstavili z glavnimi pokazatelji uspešnosti poslovanja: dobiček, razmerja med različnimi oblikami premoženja in stanji skladov ob upoštevanju tehnoloških zahtev in omejitev. Določili bomo občutljivost končne izbire na določitev tolerančne funkcije in uteži posameznih kriterijev funkcije koristi.
Pomen za razvoj znanosti
Elektronsko poslovanje je v svetu nova disciplina, ki prek informacijske tehnologije povezuje vrsto disciplin: informatiko, poslovanje, odločanje, marketing, finance, logistiko in pravo. To je opazno tudi v programih mednarodnih konferenc, ki vključujejo vse bolj izrazito tematiko elektronskega poslovanja. Raziskava je pomembna za povezavo klasičnih simulacijskih modelov na osnovi diferenčnih enačb s kvalitativnimi metodami ekspertnih sistemov in za validacijo scenarijev poslovne politike usmerjene k uporabi tehnologije elektronskega poslovanja. V poslovnih simulacijah in teoriji odločanja je to noviteta. Povezava teh metod bo omogočala nov vpogled nad razmerje med hevrističnim in kvantitativnim pristopom pri reševanju poslovnih problemov. Razvita in preskušena bo metoda večkriterijske izbire scenarija simulacijskega modela po principu Pareto optimalnosti. Predlagani koncept vključuje mehke in trde metodologije pri kreiranju in izbiri scenarija. Simulacijski sistem zasnovan z vizualnim interaktivnim modeliranjem v povezavi z GSS omogoča raziskave vpliva tima (skupine) na izbor odločitvene strategije ter analizo vpliva učenja v procesu odločanja na simulacijskem modelu kot tudi analizo občutljivosti izbora rešitev glede na skupino. Sistem omogoča analizo različnih poslovnih odločitev v procesu izbora alternative.
Pomen za razvoj Slovenije
V bližnji prihodnosti pričakujemo, da bodo hitre spremembe v podjetjih in njihovem okolju sestavni del poslovne filozofije. Podjetje ne bo več mesto kjer se "dela", temveč mesto, kjer se odloča. Uspešne bodo tiste organizacije, ki se bodo kakovostno pripravile na elektronsko poslovanje. Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru izvaja projekt ripa in sisteme za podporo odločanju od 1987. V letu 1998 vrsta organizacij v Sloveniji uporablja rip kot sestavino vsakodnevnega poslovanja, k čemur je v veliki meri prispeval tudi slovenski projekt elektronsko poslovanje. Sistemi za podporo odločanju omogočajo: proučevanje, razumevanje in obvladovanje vrste tehnoloških, ekonomskih in reorganizacijskih procesov. Interaktivne metode odločanja podprte z ekspertnmi sistemi, omogočajo različne analize in primerjave. Na ta način imamo pred izborom neke alternative predstavo o posledicah sprejete odločitve. Raziskava bo omogočala: - izboljšanje procesa planiranja in odločanja,- oceno posledic poslovnega odločanja,- zmanjševanje stroškov poslovanja ob dvigu kvalitete,- dvig konkurenčne prednosti podjetij,- vzgojo strokovnega kadra v podjetjih,- dopolnitev pedagoškega procesa pri izobraževanju študentov. Posamezni izsledki raziskav iz preteklega obdobja se koristno uporabljajo pri vodenju podjetij. Pričakujemo, da bo nekatere dosežke možno še bolj koristno uporabiti v organizacijah za vodenje, obvadovanje in reinžinering procesov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno