Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sistemi za podporo v odločanju v elektronskem poslovanju

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.04.00  Družboslovje  Upravne in organizacijske vede   
2.06.00  Tehnika  Sistemi in kibernetika   

Koda Veda Področje
5.09  Družbene vede  Druge družbene vede 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11422  dr. Boštjan Gomišček  Varstvo okolja  Vodja  2010 - 2014  382 
2.  02818  dr. Jože Gričar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2009 - 2012  687 
3.  12476  dr. Tomaž Kern  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2010 - 2014  498 
4.  01851  dr. Miroljub Kljajić  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2009 - 2014  776 
5.  22598  dr. Mirjana Kljajić Borštnar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2009 - 2014  385 
6.  28418  mag. Andrej Knaflič  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2009  17 
7.  23452  dr. Davorin Kofjač  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2009 - 2014  351 
8.  07112  dr. Robert Leskovar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2009 - 2014  688 
9.  29803  dr. Matjaž Maletič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2010 - 2014  327 
10.  16437  dr. Andreja Pucihar  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2010 - 2014  427 
11.  23262  dr. Uroš Rajkovič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2010 - 2014  482 
12.  01074  dr. Vladislav Rajkovič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2009 - 2014  2.207 
13.  20840  dr. Darja Rugelj  Šport  Raziskovalec  2013 - 2014  618 
14.  05488  dr. France Sevšek  Medicina  Raziskovalec  2013 - 2014  221 
15.  15694  dr. Andrej Škraba  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2009 - 2014  410 
16.  20007  dr. Olga Šušteršič  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2009 - 2013  494 
17.  29915  dr. Anja Žnidaršič  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2013 - 2014  286 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0382  Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta  LJUBLJANA  1627155  14.268 
2.  0586  Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede  Kranj  5089638018  10.424 
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program združuje simulacijsko metodologijo s kvalitativnimi metodami ekspertnih sistemov v novo paradigmo podpore odločanju v pogojih e-poslovanja. Na področju poslovnih simulacij in teorije odločanja je to novost. Povezava metod omogoča nov vpogled na razmerje med hevrističnim in kvantitativnim pristopom pri reševanju poslovne problematike in procesih odločanja. V okviru naloge smo definirali metodo sistemske simulacije kot kombinacijo sistemskega pristopa in simulacije sistemov. Simulacijski sistem, zasnovan z vizualnim interaktivnim modeliranjem, v povezavi s sistemom za podporo skupinskemu delu, omogoča raziskave vpliva skupine na izbor odločitvene strategije in analizo vpliva učenja v procesu odločanja na simulacijskem modelu, kot tudi analizo občutljivosti izbora rešitev glede na skupino ter predstavlja nov pristop tudi v svetovnem merilu. Čeprav so klasične optimizacijske metode zelo dobro razvite, so praktično neuporabne pri reševanju kompleksnih mehko strukturiranih problemov. V obravnavi se jim izogibajo celo avtorji iz akademskih vrst. Zaradi tega se v zadnjem času razvijajo tako imenovane celovite metodologije reševanja, ki so v resnici »world view«! Vendar je prepad med prakso in trdo sistemsko metodologijo še vedno prisoten. Predlagani metodološki pristop ima za cilj preseči omenjeni razkorak. Cilj je razviti metodologije in modificirati obstoječe koncepte optimizacije v eno, celovito in za prakso uporabno metodo. Tako npr. pričakujemo, da bodo rezultati učenja skupin z uporabo poslovnega simulacijskega sistema s strukturirano informacijo razširjeni na odločanje v nestrukturiranem okolju Spleta 2.0 in tako prispevali k razumevanju in razvoju učinkovitega informacijskega sistema za podporo učenja in odločanja. Metodologija je uspešno uporabljena v vrsti kompleksnih sistemov. Tako prilagodljivi algoritem optimizacije zalog v negotovem okolju uporablja koncept anticipacije v študiji na realnem primeru za uravnavanje nihanj in minimizacijo stroškov skladiščnega poslovanja. Anticipacija se vrši z uporabo simulacijskega modela skladišča, ki je podprt z algoritmi kontrole zalog: naročanje na fiksne časovne intervale, SilverMeal, uravnotežanje delnih intervalov, pravilo najmanjših stroškov na enoto materiala in algoritem z mehko logiko, ki temelji na mehkem številu izpadov proizvodnje, najvišjem nivoju zalog in skupnemu strošku. Sinteza optimizacijskega algoritma po principu mehke logike in Bellmannovega dinamičnega programiranja je prispevala k razvoju učinkovitega informacijskega sistema za podporo kontrole zalog oskrbovalne verige. Drug primer je sistemski pristop k opredelitvi kontrolnih strategij v hierarhičnem organizacijskem sistemu. Modeliran je kot veriga eksponentnih zakasnitev s pomočjo metodologije sistemske dinamike. Kontrolna strategija je določena glede na predpisana končna stanja v predpisanih mejah. Uporabljene so bile metode numerične optimizacije, ki so nam omogočile določitev ustreznih kontrolnih strategij. Razvili smo vzročno posledični model učenja skupine pri reševanju problemov, kar predstavlja novost v svetovnem merilu. Večkriterijsko razporejanje z genetskimi algoritmi in vizualno simulacijo skupaj s spletno zasnovanim informacijskim sistemom za podporo dinamičnem razporejanju proizvodnje ob upoštevanju stanja resursov predstavlja edinstven celoviti pristop k proizvodnemu informacijskemu sistemu za majhna in srednja podjetja. Odločitveni model za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu temelji na večparametrskem hierarhičnem modelu za oceno zdravstvenega stanja pacienta, ki je osnova za sprejemanje odločitev medicinske sestre v procesu postavljanja negovalnih diagnoz in negovalnih intervencij.
Pomen za razvoj Slovenije
Izhodišče programa sloni na predpostavki, da je s pomočjo razvoja simulacijskih metodologij, ki jih približamo uporabniku v obliki uporabniško prijaznih aplikacij (spletnih in mobilnih), možno izboljšati upravljanje kompleksnih organizacijskih in družbenih sistemov. Področja aplikacije so bila: trajnostni razvoj, ekologija, upravljaje človeških virov, obvladovanje proizvodnje, procesi vzdrževanja in zdravstveni informacijski sistemi v povezavi s strukturami e-rešitev. Živi laboratoriji pospešujejo proces inovativnosti in kulturo družbenega sodelovanja pri reševanju problemov. Posamezni izsledki raziskav iz nekatere dosežke možno še bolj koristno uporabiti v organizacijah za vodenje, obvladovanje in reinženiring procesov. Dosedanje povezovanje raziskovalnega programa z industrijskimi partnerji in državno upravo obeta tudi nadaljnje plodno raziskovalno delo. Razvite metode in programske rešitve smo uspešno vpeljali v nekatera domača podjetja in organizacije. V preteklih petih letih smo sodelovali z različnimi organizacijami, npr.: Gorenje, d.d., Letrika, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Geoplin, d.o.o., DataLab, d.o.o., Algit, d.o.o., Arctur, d.o.o. ter državno upravo: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo. Nadalje je program prispeval k povezovanju in prenosu znanja v okviru domačega in regionalnega sodelovanja: • Mednarodni znanstveni konferenci »Blejska e-konferenca« (od leta 1988) ter »Konferenca o razvoju organizacijskih znanosti« v Portorožu (od leta 1981), • Sekcijev okviru mednarodnih znanstvenih konferenc v Baden Badnu v Nemčiji »InterSymp« ter EUROINFORS na temo »Simulation Based Decision Support« ter QMOD 2013, • ALADIN: Meduniverzitetno sodelovanje na raziskovalnem in izobraževalnem področju e- poslovanja (Univerza v Gradcu, Univerza v Mariboru, Univerza v Reki, Univerza v Trstu, Univerza v Novem Sadu), • Živi laboratorij – eLiving Lab (od leta 2007 član ENoLLa), Raziskovalni program omogoča vključevanje našega gospodarstva, s poudarkom na MSP, v mednarodne tokove globalnega in regionalnega poslovanja, izboljšanje procesov planiranja in odločanja ter oceno posledic odločanja, zmanjševanje stroškov poslovanja in dvig kakovosti, razvoj inovativnih izdelkov in storitev, razvoj inovativnih poslovnih modelov, dvig konkurenčne prednosti podjetij, upravljanje in zagotavljanje kakovosti izdelkov in storitev, vzgojo strokovnega kadra, stalno dopolnjevanje študijskih vsebin. Različna področja raziskav imajo skupni imenovalec v elektronski izmenjavi podatkov, informacijskih sistemih in odločitveni metodologiji. V okviru skupine smo poskrbeli za pretok idej in izkušenj iz različnih področij, kar se med seboj dopolnjuje in prispeva k razvoju mehke sistemske metodologije, ki je primerna za racionalne pristope. Delo v okviru skupine je imelo pozitivni učinek na zasnovo in razvoj novih storitev, ki prispevajo k inovativnejši družbi.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno