Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Načrtovanje proizvodnih sistemov in dimenzionalne metrologije

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.10.00  Tehnika  Proizvodne tehnologije in sistemi   
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   

Koda Veda Področje
T130  Tehnološke vede  Produkcijska tehnologija 
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 
P180  Naravoslovno-matematične vede  Meroslovje, fizikalna instrumentacija 
T110  Tehnološke vede  Instrumentacijska tehnologija 
P160  Naravoslovno-matematične vede  Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika 
Ključne besede
Razvoj izdelkov, načrtovanje proizvodnje, vodenje proizvodnje, proizvodne strategije, modeliranje poslovnega sistema, merjenje in kontrola proizvodnih veličin in geometričnih dimenzij,etaloni,kalibracije,standardizacija,zagotavljanje kakovosti,merilna negotovost.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06673  dr. Bojan Ačko  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
2.  06674  dr. Borut Buchmeister  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
3.  09449  dr. Marjan Družovec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  19082  dr. Tatjana Fulder  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
5.  15680  dr. Andrej Godina  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  17180  dr. Andrej Gusel  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  04038  dr. Igor Kovač  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
8.  16339  dr. Branko Kramer  Mehanika  Raziskovalec  2001 - 2002 
9.  11937  dr. Marjan Leber  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
10.  11951  dr. Gorazd Lojen  Materiali  Raziskovalec  2003 
11.  08483  dr. Darko Lovrec  Sistemi in kibernetika  Raziskovalec  2002 - 2003 
12.  03783  Miroslav Paglavec  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
13.  20230  dr. Iztok Palčič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
14.  15701  dr. Krsto Pandža  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
15.  23462  dr. Petja Pižmoht  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2003 
16.  03030  dr. Andrej Polajnar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Vodja  2001 - 2003 
17.  05539  mag. Miroslav Šerod  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
18.  03049  dr. Adolf Šostar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2002 
19.  05174  dr. Franc Tržan  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
20.  17111  dr. Nataša Vujica Herzog  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010 
Povzetek
Celoten raziskovalni program lahko razdelimo v več področij raziskav:- Določanje kakovosti delovanja, optimiranje in nadzorovanje proizvodnega sistema je mogoče izvesti posredno z določanjem naslednjih štirih lastnosti, ki so skupne vsem proizvodnim sistemom: prožnost, združljivost, stopnja tehnološke opreme in vrste računalniške podpore. To bomo obravnavali z oblikovanjem simulacijskega modela za optimiranje in nadzorovanje proizvodnih procesov. - Problematiko vključevanja proizvodnega sistema v poslovni sistem bomo reševali z razvojem in izdelavo generičnega ogrodja za modeliranje poslovnega sistema na osnovi GERAM in CIMOSA arhitekture. - Za uvajanje novih izdelkov bomo izdelali model dinamičnega osvajanja izdelkov za različne tipe proizvodnje, kjer bodo vključene najnovejše metode zagotavljanja kakovosti, omogočeno bo krmiljenje stroškov in terminsko spremljanje osvajanja izdelkov ter načrtovanje potrebne kadrovske strukture. - Rešitev na področju izvajanja proizvodnih procesov predstavlja dinamično vodenje posamične proizvodnje z upoštevanjem spremenljivih proizvodnih strategij. Postavljena bo metodologija avtomatiziranega sprejemanja odločitev pri razvrščanju naročil s poudarkom na kompromisu med nasprotujočimi si cilji.- Navedene raziskave bodo predstavljala temelj za kreiranje teoretičnega koncepta oblikovanja poslovnih in proizvodnih strategij ter njihovega uresničevanja. - Integracija preciznih merilnih sistemov v proizvodne sisteme.- Temeljne, aplikativne in razvojne raziskave avtomatizirane in robotske merilne tehnike.- Razvoj precizne merilne opreme za meritve in kalibracijo.- Nova konvencionalna, robotska in koordinatna merilna oprema.- Statistične in eksperimentalne metode zagotavljanja kakovosti.- Merilni senzorji in tipala, nova merilna programska oprema.- Raziskave in razvoj dimenzionalne etalonske baze.
Pomen za razvoj znanosti
Za vse raziskave raziskovalnega programa lahko ugotovimo naslednji pomen za znanost:- Osnovni prispevek k znanosti bo narejen na področju povezovanja posameznih merilnih metod za vrednotenje kakovosti delovanja proizvodnih sistemov v enotno metodo, ki bo omogočala celovito optimiranje in nadzorovanje delovanja pr.sis.- Ključni prispevek k znanosti predstavlja razvoj generičnega orodja entitet poslovnih sistemov, razvoj inženirskega workbencha in koncept enotne baze modelov entitet.- V raziskavi bo opredeljena nova stroškovna kategorija - stopnja kakovosti izdelka, ki jo bo mogoče vgraditi v izračun lastne cene izdelka v fazi načrtovanja izdelka.- Izvirna metoda ciljno-orientiranega vodenja proizvodnje s časovno prožnim zasedanjem kapacitet in obvladovanja težav pri doseganju sočasnih ciljev.- Oblikovanje povezav med proizvodnim sistemom in ostalimi elementi poslovnega sistema v konceptu strateškega mana.- Nove metode kalibracije etalonov, meril in merilnih sistemov. - Potrditev mednarodne akreditacije kalibrirnega laborat.- Uvrstitev v mednarodno interkomparacijo etalonov in meril. - Prispevek k modifikaciji metod zagotavljanja kakovosti procesov.
Pomen za razvoj Slovenije
Proces globalizacije s pojavom in razvojem enotenga, svetovnega trga prinaša med podjetja vse večjo tekmovalnost in boj za obstanek na trgu.V raziskavah bodo razvite metode, ki dajejo podjetjem konkurenčno prednost.Z merjenjem kakovosti delovanja proizvodnega procesa bo možno sprotno spremljanje izvajanja proizvodnega procesa, s tem pa tudi njegovo optimiranje in nadzor. Povezovanje znanih smernic zagotavljanja zanesljivosti s sistemi načrtovanja izdelkov omogoča hitro in nadzorovano stroškovno orientirano osvajanje novih izdelkov. Razreševanje problematike optimalnega odvijanja proizvodnje vodi k znižanju stroškov proizvodnje in hitrejši odzivnosti na zahteve kupcev. S sistemskim pristopom bo možno oblikovati proizvodne strategije, razpoznavati potrebne tržne odzive in uresničevati realne strateške možnosti.Raziskave dimenzionalne metrologije vodijo do visoke mednarodne uvrstitve slovenske metrologije.Podpora izobraževanju kadra za in v industriji.Razvoj dimenzionalne etalonske baze v Republiki Sloveniji.Dvig stopnje zaupanja v zanesljivost rezultatov.Novi modeli kontrole kakovosti.Harmonizacija in usklajevanje standardov z EU in svetom.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno