Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.10.00  Tehnika  Proizvodne tehnologije in sistemi   
2.15.00  Tehnika  Meroslovje   

Koda Veda Področje
T130  Tehnološke vede  Produkcijska tehnologija 

Koda Veda Področje
2.03  Tehniške in tehnološke vede  Mehanika 
2.02  Tehniške in tehnološke vede  Elektrotehnika, elektronika in informacijski inženiring 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  06673  dr. Bojan Ačko  Proizvodne tehnologije in sistemi  Vodja  2013 - 2017  723 
2.  08174  dr. Majda Bastič  Ekonomija  Raziskovalec  2013  328 
3.  06674  dr. Borut Buchmeister  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2013 - 2017  902 
4.  12668  dr. Lucija Črepinšek Lipuš  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2013 - 2017  105 
5.  15680  dr. Andrej Godina  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2013 - 2014  120 
6.  24408  dr. Rok Klobučar  Meroslovje  Raziskovalec  2015 - 2017  76 
7.  11937  dr. Marjan Leber  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2013 - 2017  514 
8.  17114  Miran Milfelner    Tehnični sodelavec  2013 - 2014  27 
9.  39211  dr. Robert Ojsteršek  Proizvodne tehnologije in sistemi  Mladi raziskovalec  2016 - 2017  145 
10.  20230  dr. Iztok Palčič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2013 - 2017  641 
11.  08485  dr. Boris Sluban  Tekstilstvo in usnjarstvo  Raziskovalec  2014 - 2015  111 
12.  20387  dr. Igor Vrečko  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2017  368 
13.  17111  dr. Nataša Vujica Herzog  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2013 - 2017  245 
14.  05541  Jakob Žiljcov  Proizvodne tehnologije in sistemi  Tehnični sodelavec  2013  24 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0585  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta  Maribor  5089638001  23.181 
2.  0795  Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo  Maribor  5089638010  24.003 
Povzetek
Raziskovalni program Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja je edini v Sloveniji, ki združuje tehnično-tehnološka znanja v proizvodnem strojništvu z znanji s področja menedžmenta (proizvodnje), torej združuje strojno-tehnološka in poslovno-organizacijska znanja. Zaradi tega ostaja s svojimi vsebinami in rezultati za slovensko gospodarstvo izjemno pomemben program. Področje proizvodnega oziroma inženirskega menedžmenta kot izrazito interdisciplinarno področje je ključnega pomena za dvig inovativnosti v naših podjetjih, saj se ukvarja z razvojem novih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo, organizacijskimi in tehniškimi inovacijami ter menedžmentom proizvodnje. Slovenska podjetja imajo ogromno rezerv pri organizaciji svojih tehniških in poslovnih procesov; znanja, ki jih bodo pridobila, pa bodo neposredno dvignila dodano vrednost njihovih izdelkov. Raziskovanje na interdisciplinarnih področjih, kjer prihaja do prekrivanja vsebin tehničnih in organizacijskih ved, omogoča večjo fleksibilnost pri prilagajanju spremembam v poslovnem okolju, zagotavlja celovito razumevanje delovanja proizvodnih sistemov, tako s statičnega kot dinamičnega vidika, in doseganje konkurenčne prednosti proizvodnih in tehnično usmerjenih storitvenih podjetij. Projektni menedžment postaja vodilno menedžersko orodje v podjetjih in drugih organizacijah. Le z dobro planiranimi in izvedenimi projekti lahko dvigamo konkurenčnost podjetij in celotnega gospodarstva, hkrati pa izvajamo strategije in črpamo denar iz evropskih skladov. V času prehoda v svet nanotehnologij pa postaja tudi področje meroslovja in kakovosti eno izmed ključnih področij pri razvoju novih izdelkov in tehnologij. Cilji raziskovalnega programa so usklajeni z zahtevami mednarodnih, evropskih in nacionalnih standardov za vodenje kakovosti (npr. splošni standard ISO 9001, panožni standardi kot so ISO TS 16949 za avtomobilsko industrijo in EN 9100 za letalsko industrijo ter standardi za delovanje sistema ugotavljanja skladnosti serije ISO/IEC 17000), ki zahtevajo od podjetij usklajenost osnovnih (proizvodnih, storitvenih), vodstvenih in podpornih procesov. Področji menedžmenta proizvodnje in meroslovja smo povezali v enotno celoto zato, da smo sposobni celovito obvladovati prav povezavo med vodstvenimi in proizvodnimi procesi, ki jih je potrebno neprestano meriti in izboljševati. Za meritve procesov vsi navedeni standardi kakovosti zahtevajo urejeno meroslovno infrastrukturo, ki smo jo znotraj programske skupine sposobni vzdrževati in razvijati na vrhunski svetovno primerljivi ravni. Zraven aplikativnega dela so vsebine v raziskovalnem programu primerne za raziskave pojavov na omenjenih področjih ter tako omogočajo znanstveno delo, ki ga je moč objavljati v mednarodnih revijah in drugih znanstvenih publikacijah. Rezultati naših raziskav tako prispevajo k večanju zakladnice znanja v Sloveniji in na mednarodnem nivoju.
Pomen za razvoj znanosti
Proizvodni menedžment   Raziskovalne aktivnosti v okviru prijavljenega raziskovalnega programa so usmerjene k doseganju mednarodno primerljivih znanstveno raziskovalnih rezultatov in prispevajo k prilagajanju znanstveno-raziskovalnih trendov v smeri zagotavljanja večje celovitosti - sistemskosti v raziskavah. V znanosti se ob potrebni specializaciji znanj, vse bolj kaže nujnost celovite obravnave izzivov in torej potreba po integraciji različnih znanj - specializacij. Proizvodni menedžment, kot podpodpodročje tehnične discipline, se je v evolucijskem razvoju vedno bolj stapljal z menedžmentom. Proizvodni menedžment je zato mogoče identificirati kot področje, ki je nastalo s prepletanjem tehniških in organizacijskih ved. Integracija je nastala zaradi potrebe po razumevanju pojavov, ki nastajajo v razvojno in tehnološko intenzivnih proizvodnih podjetjih. V prihodnosti bo potreba po prepletanju tehniških in organizacijskih znanj še močnejša, saj se mora tako inženirski kot menedžerski kader zavedati celovitosti procesa inoviranja – od kreativnosti in oblikovanja idej do inovacije – razvite ideje širše eksploatirane in komercializirane. Projektni menedžment kot interdisciplinarna disciplina je tukaj osrednjega pomena, saj implementacija projektov zahteva integracijo in usklajeno sodelovanje različnih disciplin. Tudi projektni menedžment doživlja silovit razvoj v znanosti, kar izhaja iz njegovega pomena v praksi. Aktualne koncepte in modele projektnega menedžmenta je potrebno teoretično bolj utrditi ter razvoj projektnega menedžmenta prilagoditi vrstam projektov in vsem relevantnim projektnim okoljem, ob hkratnem obvladovanju sprememb in tveganj ter aktualnih vplivov poslovnega okolja. Obstaja večje število znanstvenih revij, ki integrirajo inženirsko-tehnična in organizacijska znanja in usmerjajo raziskovalno dejavnost raziskovalnega programa: Journal of Operations Management, International Journal of Operations & Production Management, Journal of Engineering and Technology Management, Journal of Product Innovation Management, Technovation, International Journal of Project Management, Project Management Journal in druge. Obstoj naštetih znanstvenih revij dokazuje, da proizvodni menedžment predstavlja relevantno znanstveno področje, z lastnim konceptualnim znanjem in lastno znanstveno identiteto. Ustvarjanje in posredovanje novih znanj in spoznanj s področja delovanja skupine bo imelo velik pomen za nadaljnji razvoj znanosti in bodo aplikabilna predvsem v smeri zagotavljanja večje učinkovitosti in torej konkurenčnosti ter s tem trajne uspešnosti predvsem malih in srednje velikih, pa tudi velikih, proizvodnih podjetij v aktualnem poslovnem okolju. Na prevladujočem tehniškem področju (glede vsebine raziskav) ima raznolikost (pluralizem) drugačen značaj kot v humanistiki ali v družboslovju, ker temelj predstavitve in analize niso individualna spoznanja, ampak empirično ali matematično dokazljiva dejstva. Posebna odlika programske skupine je delo za mednarodno znanstveno revijo International Journal of Simulation Modelling, katere glavni urednik je naš član. V zadnem obdobju smo močno povečali objavo izsledkov raziskav našega programa javnosti v znanstvenih revijah, pa tudi v znanstvenih monografijah, v prihodnosti glede na predvidene vsebine pričakujemo še dodatni porast.   Dimenzionalna metrologija   Kalibracije laserske frekvence s pomočjo primarnega etalona predstavljajo najvišjo stopnjo meroslovne zmogljivosti na področju merjena dolžin. Oprema, ki jo uporabljamo za tovrstne kalibracije, predstavlja primarno realizacijo veličine in zahteva stalen meroslovni nadzor, ki mora biti podprt z vrhunskim znanjem s področja laserskega sevanja in optike. Ta segment znanja je v Laboratoriju za tehnološke meritve že na zelo visokem nivoju, z nadgrajevanjem pa se bomo še bolj približali najbolj razvitim evropskim meroslovnim inštitutom. Pri nadgradnji integracije laserskega interferometra in koordinatne merilne naprave v smislu razvoja nov
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalni program Napredni koncepti menedžmenta proizvodnje in dimenzionalnega meroslovja je edini v Sloveniji, ki združuje tehnično-tehnološka znanja v proizvodnem strojništvu z znanji s področja menedžmenta (proizvodnje), torej združuje strojno-tehnološka in poslovno-organizacijska znanja. Pri tem se navezuje na strateški in predvsem projektni menedžment pri izvajanju strategij in projektov, ne samo povezanih s proizvodnjo, temveč širše s celovitim strateškim načrtovanjem v podjetjih in širšem okolju. Skupina tako opravlja edinstveno povezovalno, interdisciplinarno vlogo z izrazitim prispevkom k boljši konkurenčnosti proizvodnih podjetij, izkoriščanju poslovnih priložnosti ter trajnostnega razvoja Slovenije. Pomena raziskovalne skupine se zavedajo v slovenskih podjetjih in evropskih raziskovalnih ustanovah, s katerimi skupina uspešno sodeluje. Vključenost raziskovalcev z različnim strokovnim profilom je pogoj za optimalno izrabo možnosti sodobnih analitičnih in raziskovalnih metod ter vsebinsko interpretacijo raziskovalnih dognanj. Koncepti, ki bodo razviti v raziskovalnem programu, bodo ob teoretični ustreznosti (na osnovi raziskav v realnem poslovnem okolju) usmerjeni k aplikativnemu reševanju problemov v proizvodnih podjetjih. Tako bodo pripomogli k povečanju konkurenčnosti podjetij in prispevali h gradnji inovativnega, učinkovitega in na znanju temelječega gospodarstva z dolgoročno stabilno rastjo. Konkurenčnost slovenskih proizvodnih podjetij je v veliki meri odvisna od njihovih sposobnosti za integracijo naprednih proizvodnih tehnologij in upravljanje tehnološke baze in informacijskih tokov in pa predvsem uspešnega izvajanja investicijskih in razvojnih projektov zagotavljanja proizvodnje. Rezultati raziskav bodo pripomogli k razvoju znanja, ki bo omogočalo pretvorbo razvojnih in tehnoloških dosežkov v konkurenčne prednosti in izkoriščanje poslovnih priložnosti.   Rezultati raziskav bodo neposredno uporabljeni v podjetjih (pri katerih tudi sodelujemo s posameznimi raziskovalci): področje A – Versor, Gorenje, B do D – Cimos, Veplas, E do G – Gorenje, Versor, H – Geberit, I – Cimos, Gorenje, K – TBP Lenart, L - Palfinger.   Iz do sedaj opisanega se jasno vidi vloga projektnega menedžmenta, saj postaja projektno izvajanje strategij v obliki učinkovite proizvodnje projektov nujnost v podjetjih in ostalih sferah, kar je ključnega pomena za črpanje evropskih sredstev, pripravo in izvedbo nacionalno pomembnih projektov, ki so zapisani tudi v nacionalni strategiji do leta 2023. Posebej je potrebno poudariti, da je prijavljen raziskovalni program temelj za razvoj interdisciplinarnega do- in podiplomskega študijskega programa Gospodarsko inženirstvo, ki ga v prenovljeni obliki po Bolonjskem sistemu izvajata Fakulteta za strojništvo in Ekonomsko-poslovna fakulteta.   Dimenzionalna metrologija   Na področju meroslovja bodo rezultati raziskav – predvsem novi etaloni ter kalibracijske metode in postopki - omogočili dvig mednarodne primerljivosti kalibracijskih rezultatov zelo pomembnih etalonov (posebej moramo izpostaviti primarni etalon) in merilnih sistemov, kar bo omogočilo boljšo integracijo slovenskega meroslovnega sistema v mednarodno meroslovno infrastrukturo. S povečanjem ugleda slovenskega meroslovja bo tudi slovenski industriji omogočeno lažje mednarodno trgovanje, predvsem na področju ugotavljanja skladnosti izdelkov. Širjenje in izboljšava etalonske baze bosta imeli za posledico izboljšanje industrijskih zmožnosti na področju geometrijsko zahtevnih proizvodov, kar je pomembno predvsem za vedno številnejše slovenske visokotehnološke dobavitelje svetovni avtomobilski industriji.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, 2015, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno