Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Informacijski sistemi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   

Koda Veda Področje
P175  Naravoslovno-matematične vede  Informatika, teorija sistemov 
P170  Naravoslovno-matematične vede  Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola 
P176  Naravoslovno-matematične vede  Umetna inteligenca 
T120  Tehnološke vede  Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 
P160  Naravoslovno-matematične vede  Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika 
Ključne besede
informatika, računalništvo, razvoj informacijskih sistemov, inteligentni sistemi, podatkovne baze, programska oprema, sistemi kakovosti, metodologije razvoja, prenova poslovnih sistemov, metode komuniciranja, sistemi v realnem času, operacijske raziskave
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (20)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19507  Simon Beloglavec  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  68 
2.  04589  mag. Davor Bonačić  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  155 
3.  20034  dr. Andrej Bregar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  146 
4.  18848  dr. Boštjan Brumen  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  365 
5.  09796  dr. Matjaž Colnarič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  358 
6.  18339  dr. Tomaž Domajnko  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  121 
7.  06092  dr. Jozsef Györkös  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2002  505 
8.  11064  dr. Marjan Heričko  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  908 
9.  18337  dr. Branko Matjaž Jurič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2002 - 2003  709 
10.  17154  Boris Lahovnik  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  14 
11.  19026  dr. Robert T. Leskovar  Računalniško intenzivne metode in aplikacije  Raziskovalec  2001 - 2003  76 
12.  19453  Štefan Masič    Raziskovalec  2001 - 2003  33 
13.  17155  Stanislav Moraus    Raziskovalec  2001 - 2003  32 
14.  04072  dr. Bojan Novak  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  197 
15.  08067  dr. Ivan Rozman  Računalništvo in informatika  Vodja  2001 - 2003  822 
16.  20454  Miha Strehar    Raziskovalec  2001 - 2003  10 
17.  12508  dr. Domen Verber  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  343 
18.  23671  AleŠ Vrabič    Raziskovalec  2003 
19.  06794  dr. Tatjana Welzer Družovec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2001 - 2003  784 
20.  18061  dr. Aleš Živkovič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2001 - 2003  224 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0796  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  Maribor  5089638003  27.618 
Povzetek
Predlagani raziskovalni program obsega več medsebojno povezanih sklopov in sicer: metodološke osnove razvoja informacijskih sistemov in pripadajočih podatkovnih baz ter skladišč, strategije zagotavljanja kakovosti, snovanje inteligentnih sistemov in gradnjo sistemov v realnem času. Raziskovalno delo bo usmerjeno v iskanje novih in učinkovitejših tehnik, metod in metodologij modeliranja poslovnih procesov, snovanja informacijskih sistemov in razvoja ustrezne programske opreme - s poudarkom na objektnem in komponentnem razvoju ter usmeritvijo v kontekstno odvisno obnašanje oz. subjektivnostni pristop. Ena izmed temeljnih pomanjkljivosti informacijskega inženirstva je pomanjkanje metodološke infrastrukture za ponovno uporabo v vseh fazah gradnje IS, zato bomo raziskali možnosti formalizacije ponovne uporabe na višjih stopnjah abstrakcije, torej na nivoju idej, konkretiziranih v obliki vzorcev, ogrodij poslovnih objektov, hevrističnih načel in komponent. Zagotoviti je potrebno tudi teoretično osnovo za uveljavitev repozitorijev komponent. Sodobni IS zahtevajo nove tehnike in pristope k snovanju grafičnih uporabniških vmesnikov, nove strategije gradnje večnivojskih arhitektur ter ustrezne pristope k skladiščenju in upravljanju nad podatki (npr. aktivne podatkovne baze, objektna podatkobna skladišča ipd.). Raziskali bomo tudi področje upravljanja transakcij, aplikacijskih strežnikov in OTM (Object Transaction Monitors) ter ovrednotili performačne značilnosti različnih porazdeljenih arhitektur. Uspešen vstop v informacijsko družbo pogojuje raziskave glede objektnega spleta, varnostnih mehanizmov, zahteva pa tudi definiranje učinkovitih strategij za integracijo sodobnih tehnologij z obstoječimi sistemi. Predmet raziskav bo tudi omrežno računalništvo, ki predstavlja osnovo za elektronsko poslovanje. Slednje je tesno povezano s prenovo poslovnih sistemov, tako z namenom vzpostavitve učinkovitih sistemov kakovosti kot tudi mehanizmov za upravljanje z znanjem. Nadaljevali bomo z raziskavami na področju definiranja novih pristopov k uvajanju sistemov kakovosti za informacijsko dejavnost ter definirali formalne metode za modeliranje softverskih procesov. Posebna pozornost bo namenjena kvantitativnemu (metrike!) vrednotenju učinkovitosti softverskih procesov ter novim tehnikam verificiranja in validacije porazdeljenih objektnih sistemov, oblikovanih znotraj postopnega (iterativno-inkrementalnega) razvojnega procesa. V sklopu raziskav na področju inteligentnih sistemov za podporo učinkovitejšega vodenja softverskih projektov in njihove uporabe v industrijskih procesih bomo pozornost posvetili razvoju novih metod, temelječih na principih mehke logike, inteligentnih agentov, operacijskih raziskav in umetne inteligence. Definirali bomo nove mehanizme za formalizacijo in vključitev ekspertnih znanj kot integralnega dela informacijske podpore. Raziskave na področju snovanja sistemov v realnem času bodo zajele naslednja področja: analizo zahtev ter snovanje arhitektur vgrajenih sistemov, zasnovo jedra operacijskega sistema za delovanje v realnem času ter podporo visokim programskim jezikom, specifikacijo lastnosti visokih programskih jezikov in nadgradnja obstoječega prevajalnika, orodja za snovanje vgrajenih sistemov, grafično snovanje aplikacij, njihovo verifikacijo in validacijo.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave omenjenih področij so zelo aktualne, saj zahteva prehod v informacijsko družbo vzpostavitev učinkovite informacijske podpore, temelječe na novih spoznanjih in dognanjih. Rezultati raziskav - nove metode za izgradnjo IS in vgrajenih sistemov bodo prispevale k višji kakovosti, učinkovitosti in zmogljivosti komponentno zasnovanih omrežnih informacijskih sistemov. Postavljeni bodo temelji novih - avtomatiziranih in formaliziranih pristopov k ponovni uporabi tudi na višjih nivojih abstrakcije. Definirani bodo mehanizmi za izgradnjo učinkovitih arhitektur porazdeljenih objektnih sistemov ter nova ogrodja za zagotavljanje kakovosti razvoja IS s poudarkom na integraciji različnih vidikov sistema kakovosti na osnovi empiričnih podatkov. Predlagane raziskave predstavljajo predpogoj za doseganje najvišjih zmožnostno-zrelostnih nivojev SEI modela, saj bo vzpostavljena infrastruktura za kvantitativno upravljanje sofverskih procesov in upravljanje znanja.Pri varnostno-kritičnih aplikacijah pa je najpomembnejša integriteta sistema. Ta je v sistemih v realnem času odvisna ne le od funkcionalne, temveč tudi časovne pravilnosti njihovega delovanja. Na osnovi znanstvenih raziskav sistemov iz te domene bomo postavili smernice in praktično zasnovali prototipe vgrajenih sistemov, katerih razvoj bomo podprli s sodobnimi paradigmami od specifikacij, snovanja, do verifikacije in validacije.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskav bodo omogočali dvig zrelosti in kakovosti procesov razvoja in vzdrževanja v slovenskih podjetjih, katerih poglavitna ali stanska dejavnost je razvoj programske opreme. Ob tem bo možno metodologije in orodja prilagoditi tudi potrebam in značilnostim slovenskega okolja. Zaradi prehoda na elektronsko poslovanje lahko v Sloveniji v naslednjem obdobju pričakujemo znatno povečanje potreb po znanju in informacijah o najnovejših pristopih k izgradnji infrastrukture za omrežno računalništvo, vključno z razvojem komponentno zasnovih aplikacij, ki bodo zagotavljale varno poslovanje. Intenzivirale se bodo aktivnosti na področju izgradnje poslovodnih informacijskih sistemov kot tudi na področju računalniško podprte integrirane proizvodnje, njihova uspešnost pa je pogojena z uporabo ustreznih pristopov k skladiščenju podatkov in upravljanjem z znanjem. V letih razvojne stagnacije se je iz slovenskih proizvodnih podjetij izgubilo veliko strokovnega znanja. Ob pričakovanju intenzivnejšega razvoja želimo z našim praktičnim prispevkom k snovanju krmilnih sistemov pripomoči k bolj konsistentnemu pristopu k snovanju sodobnejše proizvodnje.Ker se raziskave nanašajo na nova in relativno mlada področja, bodo rezultati raziskav neposredno prispevali tudi k bogatenju slovenske strokovne terminologije na obravnavanih področjih. Raziskovalna skupina bo namreč svoja spoznanja, dosežke in rezultate sproti posredovala v prakso oz. z njimi seznanjala slovenska podjetja ne le na strokovnih srečanjih in konferencah, temveč tudi skozi že vzpostavljene in uveljavljene mehanizme za prenos in širjenje znanj kot sta npr. center znanja COT (Center za objektno tehnologijo) in omrežje za izboljšanje procesa razvoja programske opreme (SPIN).
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno