Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Informacijski sistemi

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.07.00  Tehnika  Računalništvo in informatika   
5.13.00  Družboslovje  Informacijska znanost in bibliotekarstvo   

Koda Veda Področje
P175  Naravoslovno-matematične vede  Informatika, teorija sistemov 

Koda Veda Področje
1.02  Naravoslovne vede  Računalništvo in informatika 
5.08  Družbene vede  Mediji in komunikacije 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (28)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  35512  dr. Tina Beranič  Računalništvo in informatika  Mladi raziskovalec  2014 - 2017  133 
2.  18848  dr. Boštjan Brumen  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  364 
3.  09796  dr. Matjaž Colnarič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  356 
4.  34495  Aleš Černezel  Računalništvo in informatika  Mladi raziskovalec  2014 - 2015  26 
5.  09449  dr. Marjan Družovec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2014 - 2017  416 
6.  06092  dr. Jozsef Gyorkos  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014  505 
7.  11064  dr. Marjan Heričko  Računalništvo in informatika  Vodja  2014 - 2017  906 
8.  25426  dr. Marko Hölbl  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  499 
9.  24912  dr. Aida Kamišalić Latifić  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2017  165 
10.  38217  dr. Marko Kompara  Računalništvo in informatika  Mladi raziskovalec  2015 - 2017  44 
11.  17154  Boris Lahovnik  Računalništvo in informatika  Tehnični sodelavec  2014 - 2016  14 
12.  17155  Stanislav Moraus    Tehnični sodelavec  2014 - 2016  32 
13.  33254  dr. Lili Nemec Zlatolas  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2014 - 2017  136 
14.  27561  dr. Luka Pavlič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  172 
15.  16304  dr. Vili Podgorelec  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  479 
16.  23587  dr. Gregor Polančič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  357 
17.  23393  dr. Maja Pušnik  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  178 
18.  08067  dr. Ivan Rozman  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  822 
19.  20454  Miha Strehar    Tehnični sodelavec  2014 - 2016  10 
20.  13962  dr. Andrej Šorgo  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2014 - 2017  757 
21.  20199  dr. Matej Šprogar  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  105 
22.  24411  dr. Gregor Štiglic  Javno zdravstvo (varstvo pri delu)  Raziskovalec  2015 - 2017  498 
23.  23392  dr. Boštjan Šumak  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  307 
24.  39791  dr. Muhamed Turkanović  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2017  209 
25.  12508  dr. Domen Verber  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014 - 2017  340 
26.  50652  dr. Grega Vrbančič  Računalništvo in informatika  Mladi raziskovalec  2017  48 
27.  06794  dr. Tatjana Welzer Družovec  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2014 - 2017  782 
28.  18061  dr. Aleš Živkovič  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2014  224 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0796  Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  Maribor  5089638003  27.463 
Povzetek
Predlagani raziskovalni program celostno pokriva področje informacijskih sistemov in naslavlja ključna področja razvoja ter upravljanja informacijskih rešitev in storitev. Hkrati je usmerjen v razvoj novih pristopov, metod, tehnologij in/ali konceptov na področjih, kot so internet stvari, mobilne rešitve, storitve in računalništvo v oblaku. Naslovili bomo tudi dejavnike, ki vplivajo na uspešno vpeljavo, upravljanje, delovanje in sprejetost informacijskih rešitev ter inovativnih storitev, ki temeljijo na informacijsko-komunikacijskih tehnologijah. V tem pogledu predstavlja predlagani raziskovalni program nadaljevanje in nadgradnjo dosedanjega raziskovalnega dela sodelujočih raziskovalcev. Pokriva več vsebinskih sklopov: - sodobne in zmogljive arhitekture informacijskih sistemov, temelječe na storitvenih zasnovah in dogodkovno vodenih arhitekturnih stilih, prilagojenih modelom in konceptom računalništva v oblaku ter vseprisotnega dostopa z/do mobilnih naprav in čutil z možnostjo samodejnega prilagajanja kontekstu uporabe; - napredno upravljanje poslovnih procesov, ki vključuje učinkovito modeliranje, avtomatizacijo, integracijo in optimizacijo procesov; - učinkovit razvoj informacijskih rešitev in storitev ter pristopi k zasnovi in večplatformskemu razvoju informacijskih rešitev in storitev; - modeli vrednotenja kakovosti informacijskih storitev in rešitev na osnovi obstoječih in novo definiranih ter validiranih kvantitativnih in kvalitativnih metrik, prilagojenih novim tehnologijam, platformam in procesom; - inteligentni sistemi s poudarkom na strojnem učenju, inteligentni analizi in pomenski integraciji podatkov, modelih za podporo odločanju in vidikih, povezanih z obdelavo in upravljanjem velikih količin podatkov; - varnost in zaupanje - varen prenos podatkov, overjanje, zagotavljanje dokazne vrednosti podatkov, preprečevanje nepooblaščenega dostopa, zagotavljanje zaupanja in zasebnosti pri razvoju, vpeljavi in uporabi informacijskih sistemov; - kiber-fizikalni sistemi - razvoj varnostno-kritičnih vgrajenih sistemov, vključno s pristopi in rešitvami ter konceptom strogega realnega časa; - inovacijski storitveni ekosistemi ter vidiki, ki omogočajo in spodbujajo inovacije na osnovi storitvenih platform, uporabniško usmerjenega razvoja, konvergence tehnologij in storitev ter poznavanja implikacij uporabe in vpeljave sodobnih IKT rešitev in storitev. Raziskovalni program upošteva aktualne smernice in raziskovalne politike na področju informatike kot tudi pristope za spodbujanje inovativnosti na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, pri tem pa ustrezno upošteva sodobne tehnologije in spodbuja razvoj interoperabilnih, varnih, zanesljivih, na odprtih standardih temelječih storitvenih platform in ekosistemov.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskav, ki jih bomo izvajali v okviru raziskovalnega programa, bodo vplivali na razvoj znanosti področja informacijskih sistemov in povezanih področij. Raziskave na področju inteligentnih sistemov bodo prispevale k razvoju novih modelov, metod in algoritmov za inteligentno analizo podatkov iz kompleksnih podatkovnih zbirk ter za učinkovito vzpostavitev ekspertnih sistemov in baz znanja. Raziskave na področju kiber-fizikalnih sistemov, bodo vplivale na učinkovitost vseprisotnih rešitev in storitev ter povečevale njihovo sprejetost v družbenih in poslovnih okoljih. Z omenjenimi raziskavami bomo naslavljali poglavitne izzive, ki so vključeni v program Evropske agende “Horizons 2020”. Na področju varnosti in zaupanja pričakujemo nove in izboljšane modele, pristope, postopke za zagotavljanje varne izmenjave podatkov, njihove dokazne vrednosti, preprečevanja zanikanja dejanj in varnosti ter zaupanja v sistemih, ki uporabljajo podatke senzorjev. Prav tako bodo rezultati raziskav vplivali na boljše razumevanje vedenja uporabnikov in ponudnikov na področju zasebnosti ter na zasnovo varnih storitveno usmerjenih arhitektur. Na področju arhitektur in zmogljivosti pričakujemo nove in izboljšane modele za ocenjevanje stopnje prilagodljivosti informacijskih rešitev. Ti bodo raziskovalcem služili kot osnova pri izgradnji teoretičnih osnov za razvoj in empirično vrednotenje modelov in metod za ocenjevanje stopnje prilagodljivosti arhitektur programske opreme. Na področju razvoja sodobnih informacijskih rešitev bomo z agregacijami obstoječih spoznanj (na področjih napovedovanja napak, kakovosti razvoja mobilnih rešitev, produktnih linij in načrtovanja programskih rešitev) pomembno prispevali k preglednosti trenutnega stanja, kot tudi oblikovanju usmeritev razvoja znanosti na omenjenih področjih. Pomemben prispevek pričakujemo tudi na interdisciplinarnih področjih za segment razvoja informacijskih rešitev v posameznih vertikalnih domenah. Na področju informacijskih in komunikacijskih procesov pričakujemo, da bodo novi in nadgrajeni modeli komuniciranja in sodelovanja prilagojeni sodobnim rešitvam komuniciranja in sodelovanja in zato primerni za implementacijo v sodobne inovacijske ekosisteme. Ker bodo temeljili na standardiziranih notacijah, kot je na primer BPMN, pričakujemo, da jih bo možno dodatno nadgrajevati in implementirati v različne domene in rešitve. Novi pristopi na področjih ocenjevanja in obvladovanja kompleksnosti modelov procesov bodo ponovno uporabni v raziskavah empiričnega programskega inženirstva. Apliciranje mobilnih, oblačnih in družbenih storitev na področja upravljanja poslovnih procesov bo prispevalo k sodelovanju in generiranju idej drugih raziskovalnih področij.
Pomen za razvoj Slovenije
Rezultati raziskovalnega programa bodo vidni kot vpliv na razvoj, zagotavljanje in vrednotenje kakovosti in upravljanje informacijskih sistemov, rešitev in storitev. Omogočali bodo učinkovitejše poslovne procese in izboljšanje inovativnosti z visoko vključenostjo gospodarstva in javnega sektorja.   Pri obravnavi družbeno-ekonomskih vplivov posebej poudarjamo pomen že danes uspešnih aplikativnih rešitev raziskovalne skupine (npr. @life,  ADORA). Pridobljene uporabniške izkušnje ter tehnološke aktualizacije bodo spodbudile raziskave ter možnost njihove neposredne uporabe v poslovnih okoljih (npr. uporaba inovativnih uporabniških vmesnikov v poslovnih in družbenih rešitvah). Znanstveno odličnost skupine obravnavamo kot predpogoj za uspešen družbeno-ekonomski vpliv znanstvenih rezultatov (npr. analiziranje sprejetosti novih rešitev preden se le te vpeljejo v realno okolje). Primeri družbeno-ekonomskega pomena raziskovalnega programa, povezani s širšimi nacionalnimi in evropskimi cilji, so naslednji: (1) prenos znanj s ciljem krepitve inovacijskega potenciala v sektorju informacijsko komunikacijskih tehnologij (npr. implikacije rezultatov sklopa inovacijski ekosistemi), skladno z Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji RS, (2) izboljšanje kakovosti storitev gospodarskih družb, ki primarno ne delujejo na področju IKT (npr. povečanje uspešnosti in učinkovitosti upravljanja poslovnih procesov), vendar je le-ta ključna za njihov položaj na trgu (povezano z načeli prvega stebra Digitalne agende za Evropo (DAE), Enotni digitalni trg), (3) izboljšanje uporabniške participacije in transparentnosti delovanja javne uprave (npr. z uporabo razumljivih modelov procesov in z integracijo konceptov družbenega programja in upravljanja poslovnih procesov) ter (4) povečana uporaba informacij javnega značaja kot veznega člena med javno upravo in novimi, inovacijsko usmerjenimi gospodarskimi družbami (npr. z uporabo vseprisotnih rešitev in sodobnih načinov komuniciranja) (slednji točki v povezavi z načeli drugega in tretjega stebra DAE: Interoperabilnost in standardi,  Zaupanje in varnost).   Z raziskovalnim programom odgovarjamo tudi na družbene izzive, ki so naslovljeni v sedmem stebru DAE, to so: pridobitve za družbo, povezane z IKT (npr. uporaba inteligentnih sistemov in učinkovitega upravljanja velikih količin podatkov na medicinskem področju). S poglabljanjem dosedanjih raziskovalnih ciljev ter z naslavljanjem novih področij, kot so na primer internet stvari ter kiber-fizikalni sistemi, raziskovalna skupina odgovarja na sheme povezovanja družbenega okolja ter znanstveno tehnoloških rezultatov, kot jih prikazujejo omenjeni dokumenti programa EU Obzorja 2020. S tem izkazuje multidisciplinarnost, neposredno uporabnost v inovacijskih storitvenih sistemih ter konvergenčne učinke.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2014, 2015, 2016, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno