Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Primerjalno pravo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (30)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17016  dr. Maja Bogataj Jančič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  90 
2.  01038  dr. Anjuta Bubnov-Škoberne  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  321 
3.  11555  dr. Bojan Bugarič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  405 
4.  13769  dr. Miro Cerar  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  880 
5.  13778  dr. Katja Filipčič  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  611 
6.  05827  dr. Franc Grad  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  478 
7.  06414  dr. Peter Grilc  Družboslovje  Raziskovalec  2001 - 2003  844 
8.  10380  dr. Mitja Horvat  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  290 
9.  04993  dr. Albin Igličar  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  722 
10.  06780  dr. Marko Ilešič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  462 
11.  06781  dr. Vid Jakulin  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  432 
12.  12049  dr. Miha Juhart  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  801 
13.  11095  dr. Marko Kambič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  225 
14.  12046  dr. Igor Kaučič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  565 
15.  01329  dr. Polonca Končar  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  573 
16.  07435  dr. Janez Kranjc  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  773 
17.  15102  dr. Barbara Kresal  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  474 
18.  17028  dr. Aleš Novak  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  262 
19.  15663  dr. Barbara Novak  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  671 
20.  03095  dr. Leopold-Marijan Pavčnik  Pravo  Vodja  2001 - 2003  1.019 
21.  07436  dr. Rajko Pirnat  Upravne in organizacijske vede  Raziskovalec  2001 - 2003  485 
22.  13611  dr. Senko Pličanič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  542 
23.  17039  dr. Klemen Podobnik  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  411 
24.  01325  dr. Ada Polajnar-Pavčnik  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  339 
25.  08869  dr. Vladimir Simič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  259 
26.  15662  dr. Katja Škrubej  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  187 
27.  14566  dr. Bojan Tičar  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  298 
28.  03269  dr. Karel Zupančič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  358 
29.  17042  dr. Viktorija Žnidaršič Skubic  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  433 
30.  18143  dr. Jurij Žurej  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  58 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1608  Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani  Ljubljana  1196294000  6.154 
Povzetek
Vsebina raziskovalnega programa je strokovno raziskovanje in razvoj na področju pravnih znanosti, predvsem pa: ? raziskave in spremljanje strokovnih dognanj, dosežkov in rezultatov na primerjalno pravnem področju, ? metodološko in strateško razvojno raziskovanje na področju harmonizacije slovenske pravne ureditve s pravom Evropske unije,? domače in mednarodno usposabljanje in izobraževanje na primerjalnopravnem področju,? oblikovanje in dajanje strokovnih mnenj o pravnih vprašanjih povezanih s tujimi pravnimi ureditvami.Vprašanje vzpostavitve najprimernejšega pravnega reda poznajo vse države v tranziciji, med njimi tudi Slovenija. Pri tem pa ugotavljajo, da tranzicija ne pomeni nujno prehoda v "znano", ampak velikokrat tudi prehod v povsem nove pravne oblike, za katere je potrebna velika mera ustvarjalnosti in ne samo prilagajanja že poznanih tujih ureditev. Spoznanje o različnih pluralnih oblikah pravne države predstavlja poseben izziv za države v tranziciji, saj opozarja, da niso vse oblike pravnih sistemov enako učinkovite in demokratične. V tej luči tranzicija ni samo prilagajanje, ampak predvsem kreativno ustvarjanje novega, za Slovenijo najprimernejšega, pravnega sistema.
Pomen za razvoj znanosti
Pravna nadstavba družbe bistveni sestavni del strukture in dinamike sleherne globalne družbe. Spremembe v političnih, kulturnih, ekonomskih in socialnih segmentih imajo za posledico tudi spremembe v pravni sferi. Pravni red pa lahko tudi sam vpliva na spremembe v celotni državno organizirani družbi. Medsebojno vplivanje vrednostnih, kulturnih, ekonomskih socialnih in pravnih sestavin slovenske družbe v tranziciji kaže proučiti, osmisliti ter na tej osnovi zavestno usmerjati.Za pravno teorijo in pravno prakso so pomembna tudi spoznanja o vzrokih in posledicah sprememb v ekonomskih in socialnih temeljih slovenske družbe v zadnjem desetletju. Za dobro oblikovanje in razlaganje pravnega sistema, posebej v luči njegove "evropeizacije" , zaenkrat manjkajo poglobljene raziskave in študije; proučevanje navedenih procesov bi pomenilo napredek tako v pravni znanosti kot v pravni praksi na vseh pravnih področjih.
Pomen za razvoj Slovenije
Za razvoj slovenske pravne znanosti je zmeraj najprej potrebno oceniti pozitivno (veljavno) pravno ureditev. Z ustavo iz leta 1991 je bila v Sloveniji vzpostavljena državna ureditev, ki se zgleduje po zlasti evropskih ustavnih ureditvah. Kljub temu je nova ustavna ureditev prinesla tudi nekaj pomembnih odklonov od sodobnih uveljavljenih standardov, ki večinoma povzročajo notranje napetosti v sistemu državne ureditve in njenem delovanju. V tem okviru je bilo uveljavljeno tudi načelo delitve oblasti. Vendar ima ustavna ureditev razmerij med zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo vrsto nedoslednosti in notranjih neusklajenosti, ki povzročajo sistemske motnje v razmerju med vejami oblasti. Nekateri odkloni, vsebovani že v ustavi, so bili nadalje poglobljeni še z zakonodajo. Težave, ki se strokovno in praktično vse bolj poglabljajo, terjajo v nacionalnem interesu, da se opravi poglobljeno raziskovalno delo, ki bo prineslo ustrezne strokovne rešitve za prihodnjo in nujno sistemsko ureditev.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno