Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Pravni izzivi informacijske družbe

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Ključne besede
informacijska družba, internet, enotni digitalni trg, spletno poslovanje, spletne platforme, sodelovalno gospodarstvo, digitalizacija, civilno pravo, konkurenčno pravo, človekove pravice, dedno pravo, oporoka
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
9.714,38
A''
1.624,54
A'
3.072,5
A1/2
5.405,87
CI10
602
CImax
80
h10
13
A1
32,66
A3
4,3
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 19. april 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  53  525  476  8,98 
Scopus  67  644  589  8,79 
Raziskovalci (18)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25496  dr. Meta Ahtik  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2024  137 
2.  29373  dr. Samo Bardutzky  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2024  173 
3.  17016  dr. Maja Bogataj Jančič  Pravo  Raziskovalec  2022 - 2024  90 
4.  11555  dr. Bojan Bugarič  Pravo  Raziskovalec  2018  405 
5.  29834  dr. Jaka Cepec  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2024  213 
6.  25611  dr. Matija Damjan  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2024  291 
7.  12049  dr. Miha Juhart  Pravo  Raziskovalec  2018 - 2024  808 
8.  57076  Tjaša Kalin  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2022 - 2024 
9.  23414  dr. Jerca Kramberger Škerl  Pravo  Raziskovalec  2018 - 2024  266 
10.  39236  dr. Petra Lamovec Hren  Družboslovje  Mladi raziskovalec  2018 - 2024  23 
11.  38045  dr. Karmen Lutman  Pravo  Raziskovalec  2019 - 2024  138 
12.  21620  dr. Damjan Možina  Pravo  Raziskovalec  2018 - 2024  485 
13.  17039  dr. Klemen Podobnik  Pravo  Raziskovalec  2018 - 2024  411 
14.  24286  dr. Vasilka Sancin  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2024  1.035 
15.  27793  Saša Šest    Tehnični sodelavec  2018 - 2024 
16.  24285  dr. Ana Vlahek  Družboslovje  Raziskovalec  2018 - 2024  403 
17.  14309  dr. Katarina Zajc  Ekonomija  Vodja  2018 - 2024  348 
18.  17042  dr. Viktorija Žnidaršič Skubic  Pravo  Raziskovalec  2018 - 2024  433 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1608  Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani  Ljubljana  1196294000  6.170 
Povzetek
Internet in digitalne tehnologije spreminjajo način življenja in dela, tako na ravni posameznikov kot v podjetjih in skupnostih. Postajajo vse pomembnejši del vseh sektorjev našega gospodarstva in družbe. Novim okoliščinam mora slediti tudi razvoj pravne ureditve in pravne teorije. Osrednji del raziskovalnega programa v naslednjem obdobju bo posvečen preučevanju nastajajočega pravnega okvira evropskega enotnega digitalnega trga in njegovih posledic za slovenski pravni sistem. Evropska digitalna agenda in Strategija za enotni digitalni trg za Evropo na tem področju napovedujeta intenzivno normodajno dejavnost, ki ji bodo morali slediti tudi pravni redi držav članic. Na enotnem digitalnem trgu naj bi bil zagotovljen prost pretok oseb, storitev in kapitala, posamezniki in podjetja pa naj bi ne glede na svoje državljanstvo oziroma prebivališče brez ovir dostopali do spletnih storitev oziroma jih ponujali pod pogoji poštene konkurence in ob zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov in osebnih podatkov. Predmet preučevanja v okviru raziskovalnega programa bodo tisti ukrepi za izvedbo strategije, ki vsebinsko najbolj posegajo tudi na področje civilnopravne ureditve. Preučevali bomo tudi druge probleme informacijske družbe, katerih ureditev ne izvira neposredno iz Strategije za enotni digitalni trg, so pa vsebinsko tesno povezani s pravnim okvirom enotnega digitalnega trga. Raziskava bo tako zajela naslednje vsebinske sklope: Pravna ureditev spletnega poslovanja;  Reforma avtorskega prava in ureditve avdiovizualnih medijev; Ureditev spletnih platform in sodelovalnega gospodarstva; Uveljavljanje pravil konkurenčnega prava na internetu; Pomen ureditve interneta za demokracijo in človekove pravice; Digitalne tehnologije na področju dednega prava.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program ima velik pomen za razvoj pravne znanosti, saj so njegov predmet nova in porajajoča se pravna vprašanja informacijske družbe, o katerih se pravna znanost še ni dokončno izrekla oziroma nekaterih niti še ni začela obravnavati. Zaradi tehnološkega razvoja se hitro spreminja tudi pravna ureditev. V prihodnjih letih bo tako prišlo do bistvenih sprememb evropskega pravnega okvira informacijske družbe, kar bo vplivalo tudi na slovensko zakonodajo. Raziskovalni program bo omogočal sistematično spremljanje tega normativnega razvoja in celovito obravnavanje pravnih vprašanj, ki se pojavljajo na različnih področjih prava informacijske družbe. Objave rezultatov raziskovanja bodo pripomogle k razvoju slovenske pravne znanosti na področju, ki je v slovenski pravni literaturi pomanjkljivo obdelana. Ker gre za novo in aktualno problematiko, pomanjkanja pravnih opredelitev v domači pravni teoriji ni mogoče zadovoljivo nadomestiti z zanašanjem na spoznanja tujo pravno doktrino, saj se zaradi razvoja informacijskih tehnologij in pojava novih storitev informacijske družbe pojavljajo vedno nova pravna vprašanja, glede katerih se tudi v primerjalnih pravnih redih še niso oblikovala utrjena stališča. Zaradi obsežne revizije pravne ureditve različnih vidikov informacijske družbe na ravni Evropske unije pa bo tudi znaten del obstoječe strokovne literature v prihodnjih letih zastarel in ga bo potrebno posodobiti. Z analizo interakcije med storitvami informacijske družbe in pravno ureditvijo se bo identificiralo tudi nove probleme, ki jih pravna znanost doslej ni zaznala. Značilnost široke uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij je namreč, da v novo luč postavlja nekatere ustaljene pravne rešitve in zastavlja vprašanje, ali v spremenjenih okoliščinah še služijo svojemu namenu. V slovenski pravni znanosti je bila odsotna poglobljena razprava o smotrnosti in namenu določenih temeljnih doktrinarnih rešitev v novem tehnološko-ekonomskem okolju. S sistematičnim raziskovanjem teh pravnih vprašanj se lahko slovenska pravnost znanost pridruži razvoju evropske in svetovne pravne misli in ponudi svoje odgovore na nekatera globalna pravna vprašanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Slovenija na podlagi indeksa digitalnega gospodarstva in družbe postopom dohiteva povprečje EU, vendar je od njega še precej oddaljena. Strateška pobuda Digitalna Slovenija 2020 ugotavlja, da Slovenija doslej ni v celoti izkoristila razvojnih priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, zaradi česar Slovenija izgublja na konkurenčnosti in primerjalnih lestvicah v vrsti različnih meril glede na druge države članice EU. Napredne digitalne tehnologije omogočajo spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih modelov, razvoj novih izdelkov in storitev ter povečujejo učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva. Digitalizacija poslovnih procesov lahko pomembno izboljša prilagodljivost poslovnih procesov, poveča učinkovitost, inovativnost in s tem konkurenčnost v novem digitalnem poslovnem in družbenem okolju. Doslej Slovenija še ni izkoristila svojega digitalnega potenciala. Omenjena strategija ugotavlja, da je treba v ta namen oblikovati spodbudno zakonodajno in regulatorno okolje za razvoj digitalnega podjetništva in poslovanja v kibernetskem prostoru. Pomembno je, da zastarele pravne rešitve, temelječe na zastarelih predpostavkah, ne postavljajo nepotrebnih ovir za tehnološki, ekonomski in družbeni razvoj nasploh. Zakonodaja, sodna in upravna praksa ter pravna teorija pa morajo uporabnikom tehnologij informacijske družbe zagotavljati pravno varnost, tako da ponujajo odgovore o pravnih posledicah različnih oblik ravnanja v novem informacijsko-komunikacijskem tehnološkem okolju. V okviru raziskovalnega programa bomo prispevali k razvoju pravne teorije na tem področju. Kot doslej bomo sodelovali z uporabniki iz gospodarstva pri reševanju njihovih pravnih problemov, povezanih s pravno ureditvijo informacijske družbe, in organizirali ciljna izobraževanja za njihove zaposlene. S tem bo del rezultatov raziskovalnega programa neposredno prenesen v gospodarsko prakso. Internet postaja osrednja informacijska infrastruktura, skupna vsem segmentom moderne družbe, zato je vsak državni poseg v to infrastrukturo ali v vsebine in storitve, ki se preko te infrastrukture ponujajo, potrebno presojati tudi z vidika človekovih pravic in svoboščin v demokratični družbi. Raziskovalni program bo zagotovil ustrezne teoretične podlage za nadaljnji razvoj slovenske zakonodaje, sodne in upravne prakse pri urejanju področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter usklajenost ureditve z reformiranim evropskim pravnim okvirom informacijske družbe. Rezultati projekta bodo neposredno uporabni pri državnih projektih e-pravosodja in e-uprave, pri regulaciji elektronskih komunikacij in digitalne radiodifuzije, ter za dejavnost podjetij, ki delujejo na področju informatike, medijev in razvoja odprtokodne programske opreme. Rezultati bodo pripomogli k uresničevanju ciljev Evropske digitalne agende in Strategije razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija 2020.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Vmesno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Vmesno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno