Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Pravni izzivi informacijske družbe

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (17)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25496  dr. Meta Ahtik  Družboslovje  Raziskovalec  2014  137 
2.  29373  dr. Samo Bardutzky  Družboslovje  Raziskovalec  2014  168 
3.  11555  dr. Bojan Bugarič  Pravo  Vodja  2009 - 2014  402 
4.  25611  dr. Matija Damjan  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  280 
5.  30695  dr. Gregor Dugar  Pravo  Raziskovalec  2014  224 
6.  06414  dr. Peter Grilc  Družboslovje  Raziskovalec  2009 - 2014  842 
7.  12049  dr. Miha Juhart  Pravo  Raziskovalec  2009 - 2014  779 
8.  23414  dr. Jerca Kramberger Škerl  Pravo  Raziskovalec  2012 - 2014  263 
9.  21620  dr. Damjan Možina  Pravo  Raziskovalec  2012 - 2014  422 
10.  17039  dr. Klemen Podobnik  Pravo  Raziskovalec  2009 - 2014  407 
11.  24286  dr. Vasilka Sancin  Družboslovje  Raziskovalec  2012 - 2014  1.011 
12.  27793  Saša Šest    Tehnični sodelavec  2009 - 2014 
13.  32680  Bojana Škraban    Tehnični sodelavec  2010 - 2011 
14.  03096  dr. Lojze Ude  Pravo  Raziskovalec  2009 - 2013  530 
15.  24285  dr. Ana Vlahek  Družboslovje  Raziskovalec  2010 - 2014  398 
16.  14309  dr. Katarina Zajc  Ekonomija  Raziskovalec  2013 - 2014  338 
17.  17042  dr. Viktorija Žnidaršič Skubic  Pravo  Raziskovalec  2012 - 2014  431 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  1608  Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani  Ljubljana  1196294000  6.183 
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani raziskovalni program ima velik pomen za razvoj pravne znanosti, saj so njegov predmet nova in porajajoča se pravna vprašanja informacijske družbe, o katerih se pravna znanost še ni dokončno izrekla oziroma nekaterih niti še ni začela obravnavati. Dosedanje obravnavanje teh vprašanj je bilo precej sporadično, predlagani program pa predvideva celovit pristop, ki bi povezal različna področja prava informacijske družbe v enotno obravnavo. Ker gre za novo in aktualno problematiko, pomanjkanja pravnih opredelitev v domači pravni teoriji ni mogoče zadovoljivo nadomestiti z zanašanjem na spoznanja tujo pravno doktrino, saj se tudi v primerljivih državah ta vprašanja šele raziskujejo, zato ni mogoče govoriti o ustaljenih spoznanjih ali prevladujočih stališčih. Ne gre samo obravnavanje že znanih vprašanj, temveč je mogoče pričakovati, da se bo z analizo interakcije med storitvami informacijske družbe in obstoječo pravno ureditvijo šele identificiralo nekatere probleme, ki jih pravna znanost doslej ni zaznala. Značilnost široke uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij je namreč, da v novo luč postavlja nekatere ustaljene pravne rešitve in zastavlja vprašanje, ali v spremenjenih okoliščinah še služijo svojemu namenu. Zaradi tega je potrebno ponovno kritično preučiti tudi že ustaljena stališča pravne doktrine na določenih klasičnih pravnih področjih, npr. v pravu intelektualne lastnine. Bistven problem, ki ga pri tem zaznavamo, pa je, da se je slovenska pravna znanost obravnavanja pravnih vprašanj informacijske družbe zaenkrat lotevala precej površno, odsotna pa je bila poglobljena debata o smotrnosti in namenu določenih temeljnih doktrinarnih rešitev v novem tehnološko-ekonomskem okolju. V evropski in ameriški akademski sferi medtem poteka intenzivna znanstvena debata o številnih pravnofilozofskih in pravnopolitičnih vprašanjih s tega področja, rezultati te debate pa bodo bistvenega pomena tudi za vsebino bodočega pravnega okvira informacijske družbe. Z intenzivnim raziskovanjem teh pravnih vprašanj se lahko slovenska pravnost znanost pridruži razvoju evropske in svetovne pravne misli in ponudi svoje odgovore na nekatera globalna pravna vprašanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Razvita informacijska družba dokazano vpliva na dvig inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, na dvig kakovosti življenja, enakomeren regionalni razvoj in boljšo mednarodno vključenost. Vpliv izhaja iz prispevka informacijsko-komunikacijskih tehnologij k ekonomskim dosežkom in iz koristi za celotno družbo. Pri tem je ključni razvojni izziv zagotavljanje širokega nabora povezljivih oziroma interoperabilnih integriranih elektronskih storitev in zagotoviti čim širšo dostopnost do teh storitev za vse skupine uporabnikov. Informacijsko komunikacijske tehnologije kot temelj informacijske družbe spodbujajo konkurenčno in odprto gospodarstvo ter prispevajo k dvigu kakovosti življenja. Če naj se ti potenciali informacijske družbe uresničijo, mora biti zagotovljen čim bolj jasen pravni okvir za široko uporabo informacijskih tehnologij. To pomeni, da morajo zakonodaja, sodna in upravna praksa ter pravna teorija uporabnikom teh tehnologij zagotavljati pravno varnost, tako da dajejo jasne odgovore o pravnih posledicah različnih oblik ravnanja v novem informacijsko-komunikacijskem tehnološkem okolju. V nekaterih primerih šele sprememba pravne ureditve sploh lahko omogoči, da se določeni postopki izvajajo z uporabo elektronskih komunikacij. Pomembno pa je, da zastarele pravne rešitve, temelječe na zastarelih predpostavkah, ne postavljajo nepotrebnih ovir za tehnološki, ekonomski in družbeni razvoj nasploh. Potrebno se je zavedati, da internet postaja osrednja informacijska infrastruktura, skupna vsem segmentom moderne družbe, zato je vsak državni poseg v to infrastrukturo ali v vsebine in storitve, ki se preko te infrastrukture ponujajo, potrebno presojati tudi z vidika človekovih pravic in svoboščin v demokratični družbi. Raziskovalni program bo zagotovil ustrezne teoretične podlage za nadaljnji razvoj slovenske zakonodaje, sodne in upravne prakse pri urejanju področij informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter usklajenost ureditve z reformiranim evropskim pravnim okvirom elektronskih komunikacij. Rezultati projekta bodo neposredno uporabni pri državnih projektih e-pravosodja in e-uprave, pri regulaciji elektronskih komunikacij in digitalne radiodifuzije, ter za dejavnost podjetij, ki delujejo na področju informatike, medijev in razvoja odprtokodne programske opreme.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno