Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Sadjarstvo - vinogradništvo - vrtnarstvo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   

Koda Veda Področje
B310  Biomedicinske vede  Fiziologija žilnih rastlin 
B191  Biomedicinske vede  Rastlinska biokemija 
B225  Biomedicinske vede  Rastlinska genetika 
B390  Biomedicinske vede  Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija 
B434  Biomedicinske vede  Agrokemija 
B270  Biomedicinske vede  Rastlinska ekologija 
Ključne besede
sadne rastline, vrtnine, vinska trta, fiziologija rasti in razvoja, tehnološki ukrepi, varstvo okolja, kromatografija, spektrofotometrija, zunanja in notranja kakovost
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  20161  dr. Jernej Demšar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  18 
2.  14033  dr. Metka Hudina  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  650 
3.  03160  dr. Zora Korošec-Koruza  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  315 
4.  14541  dr. Gregor Osterc  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  343 
5.  05964  dr. Jože Osvald  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  472 
6.  17785  Nino Petrovič    Raziskovalec  2002 - 2003  16 
7.  17771  Dragutin Plasajec    Raziskovalec  2002 - 2003  43 
8.  20496  Tomaž Pliberšek    Raziskovalec  2002 - 2003 
9.  20686  dr. Denis Rusjan  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  457 
10.  07552  dr. Anita Solar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  516 
11.  06404  dr. Franci Štampar  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2002 - 2003  1.187 
12.  16042  dr. Karla Šturm  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  1999 - 2002  56 
13.  11759  dr. Valentina Usenik  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  419 
14.  20165  dr. Robert Veberič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2002 - 2003  573 
15.  17107  dr. Irma Vuk  Biotehnika  Raziskovalec  2002 - 2003  90 
16.  17762  dr. Dragan Žnidarčič  Interdisciplinarne raziskave  Raziskovalec  2002 - 2003  502 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.215 
Povzetek
Raziskovalni program vključuje dva sklopa raziskav na sadnih rastlinah (jablana, hruška, breskev, češnja, jagoda, oljka, oreh, leska itd.), vinski trti in vrtninah (solatnice, plodovke, kapusnice..): (A) raziskave biološkega potenciala in fizioloških procesov, (B) tehnologije pridelave, ki bodo temeljile na poznavanju biološkega potenciala rastlinskega materiala in bodo primerne za našo veliko raznolikost pridelovalnih okolišev.Programski sklop (A) obsega študij fizioloških procesov (primarna in sekundarna presnova celičnih vsebin v odvisnosti od naravnih danosti, fotosintetske aktivnosti in oskrbe rastlin). Raziskave primarne presnove med rastno dobo bodo zajemale analize sladkorjev (glukoze, fruktoze, saharoze) in alkoholnega sladkorja sorbitola ter organskih kislin (jabolčne, citronske, fumarne, šikimske,..) v odvisnosti od vodnega režima, fotosintetske aktivnosti rastlin, prehrane rastlin. Proučevani bodo različni encimatski procesi, ki so ključnega pomena za sintezo in pretvorbo teh rastlinskih substanc. Raziskave sekundarnih metabolitov - polifenolov bodo analizirani z vidika stresa (stresni dejavniki sprožijo sintezo polifenolov, ki lahko rastlino varujejo pred možnimi poškodbami), inkompatibilnosti (neskladnosti med podlago in kultivarjem), odpornosti rastlin na bolezni in kot pokazatelji kakovosti pridelkov. Analize bodo opravljene s kromatografskimi in spektrofotometričnimi tehnikami. Programski sklop (B) na osnovi rezultatov prejšnjih analiz zajema razvoj metod in tehnoloških postopkov za kakovostno pridelavo sadja, grozdja in vrtnin v občutljivem slovenskem prostoru ob optimalnem izkoriščanju in varovanja okolja. Na osnovi ugotovljenega biološkega potenciala rastlin bomo dopolnjevali obstoječe tehnologije (izpopolnjevanje obstoječih tehnologij integrirane pridelave in razvoj metod in tehnoloških ukrepov biološke pridelave - ustvarjanje novih proizvodov), preizkušali različni sadilni material, gojitvene oblike, tehnike gojenja (zavarovan prostor, hidroponske kulture), sisteme sajenja, določili najgospodarnejše tehnologije pridelave rastlin z vidika varstva okolja in kakovosti pridelkov.
Pomen za razvoj znanosti
Predlagani program vsebuje nekatere elemente razvoja s področja pridelave sadja, grozdja in vrtnin, ki zagotavlja aktualnost našega raziskovalnega dela in njegovo globalno vrednost ter pomen predvsem z vidika študija bioloških potencialov in fiziologije rasti in razvoja sadnih rastlin, vinske trte in vrtnin. V času hiperprodukcije cenene hrane brez znanega geografskega porekla in dvomljive kakovosti, so naše analize usmerjene v iskanje elementov biološkega potenciala, ki v različnih naravnih danostih in ob varovanju okolja, zagotavljajo optimalno notranjo in zunanjo kakovost pridelkov. Programska skupina se je v zadnjih dveh letih začela intenzivno ukvarjati z analizami fiziološkega razvoja in rasti prej omenjenih rastlin, hkrati pa se je preko inštitucije novih raziskovalcev kadrovsko dobro izpopolnila, kar bo v naslednjih letih omogočalo vrhunsko raziskovalno delo, zato pričakujemo, da bodo rezultati naših raziskav predstavljali pomemben prispevek k znanosti s tega področja tudi v svetovnem merilu.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskave s področja sadnih rastlin, vinske trte in vrtnin so pomembne za razvoj teh panog in poglabljanj znanj s tega področja za celotno državo. Nova znanja so pomembna za vse vidike izobraževalnih nivojev (dodiplomski, podiplomski študij, podoktorsko izobraževanje, izobraževanje svetovalcev in tehnologov) in za nadaljnje raziskave na teh področjih. Sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo so tri kmetijske panoge, ki v Sloveniji po sedaj veljavnih merilih ocenjevanja, niso najpomembnejše, vendar pa dolgoročno z vidika priključitve v Evropsko gospodarsko skupnost pomenijo edine svetle točke slovenske kmetijske pridelave, kjer smo lahko tako cenovno kot tudi kakovostno konkurenčni. To nam omogočajo naravne danosti in bogata tradicija (Slovenija je dežela sadja in vina - pogost citat z začetka 20. stoletja). Če želimo konkurirati na velikem evropskem trgu, tega ne bomo zmogli z velikimi količinami pridelka brez znanega geografskega porekla, ampak z majhnimi serijami (vrhunska slovenska jabolka, jagode, vino, nekatere vrste zelenjave), ki bodo lahko zapolnile posamezne tržne niše. Zaradi tega je potrebno razviti nove metode in tehnologije za spremljanje kakovosti pridelkov. Raziskovalna skupina sodeluje z inštitucijami in laboratoriji tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Izmenjujemo izkušnje, raziskovalne kapacitete, načrtujemo nove tehnologije, organiziramo svetovanje, seminarje, rešujemo specifične probleme posameznih naročnikov. Za dejavnosti naše programske skupine potrebujemo znanje in usposobljene kadre, kar nam omogoča kakovostno raziskovalno in študijsko delo na področju raziskovalnega programa.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno