Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Narodna in obča zgodovina

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H210  Humanistične vede  Zgodovina starega veka 
H220  Humanistične vede  Zgodovina srednjega veka 
H230  Humanistične vede  Novejša zgodovina (približno do leta 1800) 
H240  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) 
H250  Humanistične vede  Sodobna zgodovina (od leta 1914) 
H271  Humanistične vede  Politična zgodovina 
Ključne besede
Antika, medievistika, moderna zgodovina, sodobna zgodovina, politična zgodovina,
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  19078  dr. Mateja Čoh Kladnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  176 
2.  11361  dr. Darko Friš  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  645 
3.  10175  dr. Andrej Hozjan  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  469 
4.  00599  dr. Janez Marolt  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  312 
5.  05003  dr. Jože Mlinarič  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  361 
6.  05246  dr. Anton Ožinger  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2003  182 
7.  21445  dr. Nataša Podgoršek  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  22 
8.  13353  dr. Dragan Potočnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  551 
9.  21446  dr. Mateja Ratej  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  501 
10.  00386  dr. Franc Rozman  Zgodovinopisje  Vodja  2001 - 2003  632 
11.  04934  dr. Jerca Vodušek Starič  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  294 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0589  Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta  Maribor  5089638013  13.249 
Povzetek
Programska skupina se ukvarja z zgodovino slovenske Štajerske in Prekmurja. Preučuje zgodovinsko dogajanje tega ozemlja od antike do danes. Raziskuje politično, socialno, cerkveno, gospodarsko in kulturno dogajanje na tem prostoru.Raziskave so usmerjene v analitični in sintetični prikaz zgodovine antičnega in poznoantičnega obdobja na tem področju Slovenije, na zgodovini samostanov, raziskave zemljiških gospostev od prvih omemb do 18. stoletja, na raziskovanje pastoralnega in gospodarskega vidika pražupnij od 12. stoletja do jožefinske dobe in na raziskovanje ogrskih plemiških družin, ki so imele svoje posesti v Prekmurju.Poudarek je v prikazu in opredelitvi nastajanja in uveljavljanja slovenstva na tem področju, pri tem pa bodo obravnavani tudi vplivi in razvoj nemštva na tem področju. V širšem smislu se program usmerja k celotni zgodovinski, družbeni in kulturni podobi tega prostora od začetkov industrializacije in razpada fevdalnega sistema do sodobnega časa. Obsega podrobne raziskave procesov spreminjanja družbene in gospodarske strukture, razvoja političnih strank in gibanj, oblikovanja političnih, gospodarskih, socioloških in kulturnih konceptov obeh narodov, tj. slovenskega in nemškega. Posebna pozornost bo posvečena neraziskanim vprašanjem dogajanja v obravnavanem času in prostoru, narodnim in socialnim nasprotjem in polarizacijam, procesom notranje migracije, izseljevanju, spreminjanju narodne in kulturne podobe tega ozemlja. Obravnavanju obdobja po letu 1945 bo zaradi dosedaj domala popolnega neobravnavanja te problematike potrebno posvetiti posebno pozornost.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave so sicer usmerjene izrazito kot raziskovanje slovenske preteklosti in njene identitete, ker pa gre na tem prostoru za stičišče večih kultur in političnih sistemov (nemška, madžarska, rimska) posegajo te raziskave tudi v širši srednjeevropski prostor in so relevantne za proučevanje zgodovine rimskega imperija, habsburške monarhije in nasledstvenih držav.
Pomen za razvoj Slovenije
Področje SV Slovenije je bilo v dosedanji historiografiji manj obravnavano kot drugi predeli slovenskega ozemlja, kar še posebej velja za Prekmurje in štajersko podeželje. Nekateri vidiki politične in socialne zgodovine so ostali še povsem neobdelani, tako da celovit prikaz slovenske zgodovine ni bil možen.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno