Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
H270  Humanistične vede  Socialna in ekonomska zgodovina 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Ključne besede
Severovzhodna Slovenija, srednja Evropa, jugovzhodna Evropa, kulturna zgodovina, urbana središča, zgodovina manjšin, slovensko-nemški stiki, tajne službe, Beneška republika, stiki med kulturami, ekozgodovina, zgodovina Maribora, slovensko-hrvaški stiki
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (15)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  22467  dr. Gorazd Bajc  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2017 - 2018  384 
2.  10728  dr. Darko Darovec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2016 - 2018  522 
3.  11361  dr. Darko Friš  Zgodovinopisje  Vodja  2016 - 2018  645 
4.  10175  dr. Andrej Hozjan  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2016 - 2018  471 
5.  28406  dr. Gregor Jenuš  Humanistika  Raziskovalec  2016  144 
6.  30933  dr. Andrej Kirbiš  Sociologija  Raziskovalec  2016 - 2018  231 
7.  22637  dr. Miran Lavrič  Sociologija  Raziskovalec  2016 - 2018  352 
8.  11963  dr. Mateja Matjašič Friš  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2016  147 
9.  33696  dr. Aleš Maver  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2016 - 2018  494 
10.  35237  dr. Žiga Oman  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2016 - 2018  94 
11.  13353  dr. Dragan Potočnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2016 - 2018  554 
12.  19632  dr. Andrej Rahten  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2016 - 2018  572 
13.  30079  dr. Tone Ravnikar  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2016 - 2018  266 
14.  19529  dr. Majda Schmidt  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2016 - 2018  411 
15.  52036  dr. Ana Šela  Humanistika  Mladi raziskovalec  2018  54 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  31.017 
Povzetek
Prijavljeni raziskovalni program sledi usmeritvam dosedanjih programskih skupine (iz obdobja 2009-2015) Politična, kulturna, gospodarska, socialna in verska zgodovina Štajerske, Koroške in Prekmurja ter njena vpetost v srednjeevropski prostor in Preteklost severovzhodne Slovenije in sosednjih pokrajin Avstrije, Madžarske in Hrvaške.  Za osnovo projekta spet jemlje zemljepisno območje severovzhodne Slovenije v najširšem smislu, s čimer navedeni prostor ostaja srčika celotnega raziskovalnega opusa projekta. Kadrovsko okrepljena programska skupina se bo zato skušala s povečano intenzivnostjo posvečati raziskovalnim vprašanjem, povezanim z zemljepisnimi komponentami in manjšimi celotami navedenega območja.  Novost v zasnovi projekta bo v prijavljenem obdobju predvsem dosledno povezovanje dogajanja na obravnavanem območju znotraj Republike Slovenije z razvojnimi procesi v srednjeevropskem prostoru, pa tudi na evropskem jugovzhodu. Vpetost osrednjega obravnavanega območja v te tokove, tudi napetosti med njimi bodo pri tem ključna rdeča nit.  Še bolj kot doslej bodo zato v ospredju multikulturnost, vprašanje sožitja, tolerance in netolerance, družbenih in etničnih manjšin v različnih zgodovinskih obdobjih. Kot v preteklem obdobju smo programskim težiščem primerno prilagodili sestavo programske skupine, pa tudi čas njenega raziskovalnega življenja.    Če se posvetimo podrobnostim, bo programska skupina v primeru potrditve nadaljevala mnoga vsebinsko raznolika vprašanja, in to v večini zgodovinskih obdobij. Seveda bo glede na sestavo skupine težišče na temah gospodarske, politične, socialne, verske in kulturne zgodovine iz zadnjih petih ali šestih stoletij, vsaj v sociološkem delu tudi na temah iz sedanjega družbenega življenja. V ospredju bodo lokalne, regionalne in nadregionalne oblike delovanja raznih strank in gibanj, oblikovanje družbenih, političnih in ideoloških konceptov med prebivalstvom vseh etničnih skupnosti, živečih na obravnavanem prostoru in v njegovi soseščini, in konkretne pojavne oblike konfliktov med njimi. V tej luči bo podrobneje obravnavan tudi čas tik po koncu obeh svetovnih vojn, ko je obakrat prišlo do bistvenih sprememb na najrazličnejših ravneh življenja. Seveda bomo na podoben način in na osnovi interdisciplinarnih pristopov obdelali teme iz najnovejše preteklosti, iz obdobja osamosvajanja in demokratizacije slovenske države, spet s poudarkom na v programu projekta začrtanem regionalnem okviru. Kadrovska prenova programske skupine bo vanjo vnesla tudi nove poudarke – zgodovino delovanja tajnih služb, diplomatsko zgodovino in povezanost preteklosti severovzhodne Slovenije z vplivnim območjem Beneške republike, vendar ne eno  ne drugo ne bo deležno izolirane obravnave, temveč bomo v raziskavah navedeno umestili na križišče politične, gospodarske in socialne zgodovine. Okrepljen bo še sociološki del programske skupine. Eden temeljnih ciljev programske skupine bo priprava in izdaja leksikonskega priročnika z okvirnim naslovom Zgodovinski leksikon severovzhodne Slovenije, ki bo predstavljal pomembno novost v slovenski znanosti.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave so usmerjene v kompleksne obravnave prostora, v njem potekajočih procesov, interakcij in razmer ne glede na stanje lastninskih, medetničnih in drugih odnosov v posameznih obdobjih. V prostoru so se skozi stoletja oblikovale večetnične in multikulturne tendence in sestavile pisano fresko življenje znotraj regij in subregij. Poglobljeno razumevanje odnosov in interakcij med posameznikom in družbo in posameznikom in institucijami bo dragocen prispevek za gradnjo takšnih odnosov v širšem evropskem prostoru. Prostorsko tako razširjeno območje zanimanja, kot ga predlaga predlagana programska skupina, bo po drugi strani znanstvenikom iz sosednjih držav in iz Evrope ponudila marsikatero novo spoznanje z njihovih specialnih področij zanimanja. Ker smo že precej časa v procesu stalnih znanstvenih in projektnih izmenjav, je utemeljeno pričakovati, da bodo znanstveni rezultati skupine njenim članom pomagali pri vključevanju in primerni udeležbi v aktualnih znanstvenoraziskovalnih dogajanjih okoli nas.
Pomen za razvoj Slovenije
Intenzivna obdelava doslej malo znanih in posebej izpostavljenih raziskovalnih vsebin bo gotovo v pomoč mnogim regionalnim, pokrajinskim in lokalnim dejavnikom v kulturi, izobraževanju, znanosti, turizmu in pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Nekateri vidiki politične, gospodarske, kulturne, socialne in verske zgodovine na posameznih delih vključenega prostora sploh še niso bili deležni obdelave. Če povzamemo, ustvarjajo načrtovani rezultati programske skupine konkretne možnosti za razvoj turizma, množične in individualne rekreacije, pohodništva, kulturnih dogodkov in novih oblik kmetijstva. Omenjeno je vsekakor lahko pot k ustvarjanju novih delovnih mest, uspešni izpeljavi strukturnih in razvojnih mikroprojektov v posameznih lokalnih okoljih in h konkretnemu dodatnemu zaposlovanju posameznikov v mnogih drugih na našteto vezanih dejavnostih.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2016, 2017, zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2016, 2017, zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno