Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Preteklost severovzhodne Slovenije in sosednjih pokrajin Avstrije, Madžarske in Hrvaške

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   
5.03.00  Družboslovje  Sociologija   

Koda Veda Področje
H270  Humanistične vede  Socialna in ekonomska zgodovina 

Koda Veda Področje
6.01  Humanistične vede  Zgodovina in arheologija 
5.04  Družbene vede  Sociologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11361  dr. Darko Friš  Zgodovinopisje  Vodja  2013 - 2015  645 
2.  10175  dr. Andrej Hozjan  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2013 - 2015  471 
3.  28406  dr. Gregor Jenuš  Humanistika  Raziskovalec  2013 - 2015  144 
4.  30933  dr. Andrej Kirbiš  Sociologija  Raziskovalec  2015  231 
5.  22637  dr. Miran Lavrič  Sociologija  Raziskovalec  2013 - 2015  350 
6.  11963  dr. Mateja Matjašič Friš  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2013 - 2015  147 
7.  33696  dr. Aleš Maver  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2013 - 2015  494 
8.  33265  Tin Mudražija  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2013 - 2014  38 
9.  13353  dr. Dragan Potočnik  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2013 - 2015  553 
10.  19632  dr. Andrej Rahten  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2013 - 2015  569 
11.  30079  dr. Tone Ravnikar  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2013 - 2015  266 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  2565  Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta  Maribor  5089638050  32.724 
Povzetek
Prijavljeni raziskovalni program sledi usmeritvam dosedanje programske skupine (iz obdobja 2008-2012) Politična, kulturna, gospodarska, socialna in verska zgodovina Štajerske, Koroške in Prekmurja ter njena vpetost v srednjeevropski prostor. Za osnovo projekta spet jemlje zemljepisno območje severovzhodne Slovenije v najširšem smislu, s čimer navedeni prostor ostaja srčika celotnega raziskovalnega opusa projekta. Kadrovsko okrepljena programska skupina se bo zato skušala s povečano intenzivnostjo posvečati raziskovalnim vprašanjem, povezanim z zemljepisnimi komponentami in manjšimi celotami navedenega območja. Opisano pomeni poseganje tako v osrednje kot robne manjše pokrajinske celote ali subregije, od celote sedanje Koroške, Zadrečke in Šaleške doline do spodnjega Posavja in Kozjanskega, spodnjega Podravja, v Prekmurju denimo Lendavskega kota, in Porabja.  Delna novost v zasnovi projekta bo v prijavljenem obdobju dosledno povezovanje dogajanja na obravnavanem območju znotraj Republike Slovenije z razvojnimi procesi v vseh sosednjih pokrajinah in subregijah in vpetost prej očrtanega prostora vanje.  Še bolj kot doslej bodo v ospredju multikulturnost, vprašanje sožitja, tolerance in netolerance, družbenih in etničnih manjšin v različnih zgodovinskih obdobjih, socialne vključenosti in marginalizacije, kratenja osnovnih človekovih pravic in kriminala. Kot v preteklem obdobju smo programskim težiščem primerno prilagodili sestavo programske skupine, pa tudi čas njenega raziskovalnega življenja.    Če se posvetimo podrobnostim, bo programska skupina v primeru potrditve nadaljevala mnoga vsebinsko raznolika vprašanja, in to v večini zgodovinskih obdobij. Seveda bo vsaj blago težišče na temah gospodarske, politične, socialne, verske in kulturne zgodovine iz zadnjih petih ali šestih stoletij. V ospredju bodo tukaj lokalne, regionalne in nadregionalne oblike delovanja raznih strank in gibanj, oblikovanje družbenih, političnih in ideoloških konceptov med prebivalstvom vseh etničnih skupnosti, živečih na obravnavanem prostoru in v njegovi soseščini, in konkretne pojavne oblike konfliktov med njimi. V tej luči bo podrobneje obravnavan tudi čas tik po koncu obeh svetovnih vojn, ko je obakrat prišlo do bistvenih sprememb na najrazličnejših ravneh življenja. Seveda bomo na podoben način in na osnovi interdisciplinarnih pristopov obdelali teme iz najnovejše preteklosti, iz obdobja osamosvajanja in demokratizacije slovenske države, spet s poudarkom na v programu projekta začrtanem regionalnem okviru. Kadrovska prenova programske skupine bo vanjo vnesla tudi nov poudarek – zgodovino športa, vendar ta ne bo deležna izolirane obravnave, temveč jo bomo v raziskavah umestili na križišče politične, gospodarske in socialne zgodovine, predvsem v kontekstu stanja po drugi svetovni vojni in v zadnjih desetletjih nekdanje skupne države. Treba je dodati, da je osrednji cilj predlagane programske skupine priprava izčrpne skupne znanstvene monografije sodelavcev skupine z okvirnim naslovom Zgodovina severovzhodne Slovenije in sosednjih pokrajin Avstrije, Madžarske in Hrvaške od antike do sodobnosti, ki bo temeljit prerez vsega dela pri projektu. Takšna monografija bo v slovenskem prostoru pomenila pomembno in edinstveno novost.
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave so bile usmerjene v kompleksne obravnave prostora, v njem potekajočih procesov, interakcij in razmer ne glede na stanje lastninskih, medetničnih in drugih odnosov v posameznih obdobjih. V prostoru so se skozi stoletja oblikovale večetnične in multikulturne tendence in sestavile pisano fresko življenje znotraj regij in subregij. Poglobljeno razumevanje odnosov in interakcij med posameznikom in družbo in posameznikom in institucijami je dragocen prispevek za gradnjo takšnih odnosov v širšem evropskem prostoru. Območje zanimanja programske skupine je po drugi strani znanstvenikom iz sosednjih držav in iz Evrope ponudila marsikatero novo spoznanje z njihovih specialnih področij zanimanja. Ker smo že precej časa v procesu stalnih znanstvenih in projektnih izmenjav, so znanstveni rezultati skupine njenim članom pomagali pri vključevanju in primerni udeležbi v aktualnih znanstvenoraziskovalnih dogajanjih okoli nas.
Pomen za razvoj Slovenije
Intenzivna obdelava doslej malo znanih in posebej izpostavljenih raziskovalnih vsebin bo gotovo v pomoč mnogim regionalnim, pokrajinskim in lokalnim dejavnikom v kulturi, izobraževanju, znanosti, turizmu in pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Nekateri vidiki politične, gospodarske, kulturne, socialne in verske zgodovine na posameznih delih vključenega prostora sploh še niso bili deležni obdelave. Če povzamemo, ustvarjajo načrtovani rezultati programske skupine konkretne možnosti za razvoj turizma, množične in individualne rekreacije, pohodništva, kulturnih dogodkov in novih oblik kmetijstva. Omenjeno je vsekakor lahko pot k ustvarjanju novih delovnih mest, uspešni izpeljavi strukturnih in razvojnih mikroprojektov v posameznih lokalnih okoljih in h konkretnemu dodatnemu zaposlovanju posameznikov v mnogih drugih na našteto vezanih dejavnostih.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2013, 2014, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno