Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Proizvodni procesi, sistemi in management

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
2.10.00  Tehnika  Proizvodne tehnologije in sistemi   

Koda Veda Področje
T130  Tehnološke vede  Produkcijska tehnologija 
T120  Tehnološke vede  Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija 
T165  Tehnološke vede  Laserska tehnologija 
T150  Tehnološke vede  Tehnologija materialov 
T153  Tehnološke vede  Keramični materiali in praški 
T125  Tehnološke vede  Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo 
Ključne besede
izdelovalni procesi, preoblikovanje,odrezovanje,montaža, metrologija,identifikacija procesov,modeliranje, simulacija, naertovanje, proizvodna logistika, management tehnologije, orodja, stroji in naprave
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (30)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  21232  dr. Mihael Debevec  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  640 
2.  05996  dr. Slavko Dolinšek  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  569 
3.  10499  dr. Niko Herakovič  Konstruiranje  Raziskovalec  2001 - 2003  720 
4.  09006  dr. Mihael Junkar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  552 
5.  24419  Boštjan Juriševič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2003  62 
6.  05205  dr. Jože Jurkovič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  67 
7.  05911  dr. Zlatko Kampuš  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  326 
8.  06883  dr. Janez Kopač  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  1.838 
9.  17076  dr. Davorin Kramar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  452 
10.  00807  dr. Karl Kuzman  Proizvodne tehnologije in sistemi  Vodja  2001 - 2003  929 
11.  12260  dr. Andrej Lebar  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  311 
12.  19046  dr. Miha Nastran  Energetika  Raziskovalec  2001 - 2003  49 
13.  18046  Jože Nebec    Raziskovalec  2001 - 2003 
14.  03553  dr. Dragica Noe  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  534 
15.  12957  dr. Tomaž Pepelnjak  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  434 
16.  11047  dr. Tomaž Perme  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  225 
17.  18042  Miroslav Pogačar    Raziskovalec  2001 - 2003 
18.  18589  Roman Putrih    Raziskovalec  2001 - 2003 
19.  20273  mag. Tomaž Roblek  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  10 
20.  17999  Matjaž Rot    Raziskovalec  2001 - 2003  175 
21.  18047  Vinko Rotar    Raziskovalec  2001 - 2003  40 
22.  18044  Marko Sedej    Raziskovalec  2001 - 2003 
23.  09001  dr. Mirko Soković  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  1.076 
24.  21633  mag. Borut Sterle  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  27 
25.  18000  Bruno Stropnik    Raziskovalec  2001 - 2003 
26.  14736  dr. Samo Šali  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2002  45 
27.  18001  Darko Švetak    Raziskovalec  2001 - 2003  87 
28.  18040  Vincenc Tomc    Raziskovalec  2001 - 2003 
29.  18553  dr. Joško Valentinčič  Proizvodne tehnologije in sistemi  Raziskovalec  2001 - 2003  449 
30.  18043  Marjan Zgonc    Raziskovalec  2001 - 2003 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0782  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo  Ljubljana  1627031  29.574 
Povzetek
Skupina, ki prijavlja raziskovalni program, je sestavljena iz uglednih raziskovalcev, ki uspešno vodijo samostojne laboratorije na podroejih razlienih izdelovalnih procesov, sistemov in njihovega vodenja, to pa je redek primer doma in tudi v tujini.Skupina bo v svojih laboratorijih raziskovala izdelovalne tehnologije in njihove integracije v produkcijske sisteme, kot celota pa bo iskala sinergetske ueinke, optimalne kombinacije njihovega združevanja. V sodobnem izredno dinamienem easu so optimalne rešitve moeno easovno odvisne, zato bo potrebno razvijati metodologije in algoritme za predikcijo bodoeih ukrepanj. Naslednje raziskovalno podroeje, ki, posledieno izhaja iz celovitega obvladovanja posameznih tehnologij, bo namenjeno " life cycle assessment" aktivnostim pri snovanju in izdelavi posameznih komponent. Zaradi svoje multidisciplinarnosti bo skupina razvijala metodologije za naertovanje izdelkov in sistemov, s katerimi se bo zasledovala celotna doba produkta od izdelave do demontaže, ponovne uporabe ali reciklaže. Skupina bo opravljala raziskave pretežno v virtualnem prostoru, posamezne podsisteme pa bo testirala v realnem okolju v njenih specifienih laboratorijih. Takšno delo omogoea obdelavo bistveno veejega števila variant, omogoea parametriene obeutljivostne analize, kar je eden od predpogojev za naertovanje stabilnih in ekonomsko uspešnih produkcijskih sistemov. Skupina bo velik poudarek namenila tudi tehnologijam hitre izdelave prototipov ter hitre izdelave orodij, kar je eden od predpogojev za tržno uspešnost novih izdelkov. Le te bo predhodno preverila v raeunalniško podprtem virtualnem okolju, nato pa bo prešla v realno fizieno modeliranje. V ta namen že ima in tudi obvlada sodobne izdelovalne procese kot rezanje z laserskim žarkom ali vodnim curkom, viskohitrostno frezanje toplotno že obdelanih orodij, hladno preoblikovanje v lasersko narezanih lamelnih orodjih
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave kombinacij razlienih izdelovalnih tehnologij in sistemov, medsebojni vplivi posameznih tehnologij na koneni izdelek, obvladovanje prehodov, njihova moeno raeunalniško podprta obdelava, to so problemi, ki so trenutno zelo aktualni tudi v mednarodnem prostoru. Raziskovalci iz skupine so že vkljueeni v mednarodne interdisciplinarne projekte, kjer so njihovi prispevki enakopravno upoštevani. Pomemben doprinos skupine k svetovnemu znanju bo tudi dejstvo, da so se njeni laboratoriji že pred leti usmerili na probleme raeunalniškega snovanja, izbire tehnologij, vodenja in podpore slovenskih relativno malih sistemov. Produkcijska problematika malih in srednje velikih podjetij ( SMEs), ki so veliko bolj fleksibilna, pa je trenutno ena od najbolj pogostih raziskovalnih tem na navedenem podroeju.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskovalno delo skupine lahko veliko pripomore slovenski industriji pri vkljueevanju na najbolj zahtevne tuje trge. Celovit pristop do sklopa razlienih izdelovalnih tehnologij in iskanje njihovih ekonomsko upravieenih kombinacij bo pripomogel, da Slovenija na obravnavanem segmentu ne bo dobavitelj komponent, temvee veliko bolj ugleden sistemski ali koneni proizvajalec. Uvajanje virtualnega naertovanja in analiziranja sklopa razlienih tehnologij in sistemov pa bo nadalje omogoealo navezovanje enakopravnih partnerskih odnosov z drugimi velikimi produkcijskimi sistemi in delo ob pogojih soeasnega inženirstva. Koneno bo uvajanje virtualnih metod dela obeutno skrajšalo stroške in ease osvajanja novih izdelkov, to pa bo poveealo konkureneno sposobnost naše industrije. Poseben poudarek bo namenjen specifienim potrebam malih in srednje velikih slovenskih podjetij. Ta podjetja, ki so v osnovi sposobna hitrega reagiranja in prilagajanja, si zelo teško (veekrat pa to tudi ni ekonomsko upravieeno) zagotovijo ustrezen celovit raeunalniško podprt sistem, imajo pa pokrite le doloeene sisteme. Z njimi bomo navezali stike in raziskovali pogoje za delo na daljavo v realnem easu, vse to s ciljem hitrega in zanesljivega odzivanja na zahteve trga.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno