Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Arheološke raziskave

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 
Ključne besede
pridobivanje temeljnih znanj o najstarejših obdobjih naše zgodovine; ohranjevanje in prezentacija kulturne dediščine arheoloških dob; valorizacija kulturne pokrajine; metodologija raziskovalnega dela
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  09029  Mateja Belak  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  181 
2.  02065  dr. Dragan Božič  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  337 
3.  06453  dr. Ladislav Ciglenečki  Arheologija  Vodja projekta/programa  2001 - 2003  513 
4.  15299  Janez Dirjec  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  126 
5.  04622  Andreja Dolenc Vičič  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  17 
6.  05834  dr. Janez Dular  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  213 
7.  23506  dr. Lucija Grahek  Humanistika  Raziskovalec  2003  120 
8.  08057  dr. Jana Horvat  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2002  281 
9.  17539  Dragica Knific Lunder    Raziskovalec  2001 - 2003  157 
10.  18812  Lucija Lavrenčič    Raziskovalec  2001 - 2003 
11.  15298  dr. Zvezdana Modrijan  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  77 
12.  12447  dr. Branko Mušič  Humanistika  Raziskovalec  2003  318 
13.  17540  Breda Pavčič Justin    Raziskovalec  2001 - 2003 
14.  15300  dr. Primož Pavlin  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  113 
15.  09461  dr. Andrej Pleterski  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  595 
16.  22572  dr. Gregor Pobežin  Literarne vede  Raziskovalec  2002 - 2003  267 
17.  15688  dr. Tomaž Podobnikar  Geodezija  Raziskovalec  2002 - 2003  613 
18.  06464  dr. Marjeta Šašel Kos  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  457 
19.  06917  dr. Snežana Tecco Hvala  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  94 
20.  20222  dr. Borut Toškan  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  355 
21.  08137  dr. Ivan Turk  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  311 
22.  19993  Dragutin Valoh    Raziskovalec  2001 - 2003  70 
23.  23511  dr. Julijana Visočnik  Humanistika  Raziskovalec  2003  320 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.451 
Povzetek
Glavna teža programa je usmerjena v bazične raziskave, se pravi, v pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih naše zgodovine. Ker je program večplasten, predstavlja njegov pomemben segment uvajanje in preverjanje novih metod dela, izgrajevanje podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, prav tako pa tudi pridobivanje novih spoznanj o poselitvenih strukturah, družbenih procesih, gospodarstvu in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka bivali na območju jugovzhodnih Alp. V program so vključeni naslednji sklopi:Paleolitske raziskaveRaziskave neolitika in eneolitikaRaziskave kovinskih obdobijRaziskave antičnega obdobjaAntični literarni viriEpigrafske raziskave Raziskave zgodnjega srednjega vekaRaziskave poznoantičnega obdobjaArheološki dokumentacijski sistemi
Pomen za razvoj znanosti
Arheologija je veda, ki prispeva k umevanju človeškega zgodovinskega delovanja in razvoja ter h kreiranju zavesti o njem s strokovno-znanstvenim aparatom, s čimer vzpostavlja kritično distanco do raznih ideoloških in mitičnih razlag zgodovinskih pojavov, ki imajo učinke tudi v sedanji družbeno politični praksi. Ker se zemljepisne meje družbenih skupnosti, ki so živele pred nami, ne ujemajo s sedanjimi, predlagani raziskovalni program nujno presega državne meje. Po svoji vsebini predstavlja pomemben segment arheoloških raziskav v Srednji Evropi.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni program je kompleksen in zajema vsa tista področja raziskav, ki jih mora opraviti inštitut kot osrednja nacionalna raziskovalna ustanova za področje arheologije. Raziskave imajo širok vsebinski razpon, saj segajo od področja metodologije, izgradnje temeljnih podatkovnih baz in objav gradiva, pa vse do sintetičnih del, v katerih so predstavljeni procesi razvoja družbe od prvega pojava človeka skozi prazgodovino in antiko do srednjega veka. Pomembne so torej prvenstveno za utrjevanje nacionalne identitete, pa tudi za ohranjanje in prezentiranje kulturne dediščine, valorizacijo kulturne pokrajine in vzgojnoizobraževalne procese.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno