Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Arheološke raziskave

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.02.00  Humanistika  Arheologija   

Koda Veda Področje
H340  Humanistične vede  Arheologija 
Ključne besede
pridobivanje temeljnih znanj o najstarejših obdobjih naše zgodovine; ohranjevanje in prezentacija kulturne dediščine arheoloških dob; valorizacija kulturne pokrajine; metodologija raziskovalnega dela
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  09029  Mateja Belak  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  194 
2.  02065  dr. Dragan Božič  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  339 
3.  06453  dr. Ladislav Ciglenečki  Arheologija  Vodja  2001 - 2003  516 
4.  15299  Janez Dirjec  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  127 
5.  04622  Andreja Dolenc Vičič  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  17 
6.  05834  dr. Janez Dular  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  216 
7.  23506  dr. Lucija Grahek  Humanistika  Raziskovalec  2003  142 
8.  08057  dr. Jana Horvat  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2002  309 
9.  17539  Dragica Knific Lunder    Raziskovalec  2001 - 2003  164 
10.  18812  Lucija Lavrenčič    Raziskovalec  2001 - 2003  13 
11.  15298  dr. Zvezdana Modrijan  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  81 
12.  12447  dr. Branko Mušič  Humanistika  Raziskovalec  2003  335 
13.  17540  Breda Pavčič Justin    Raziskovalec  2001 - 2003 
14.  15300  dr. Primož Pavlin  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  118 
15.  09461  dr. Andrej Pleterski  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  603 
16.  22572  dr. Gregor Pobežin  Literarne vede  Raziskovalec  2002 - 2003  294 
17.  15688  dr. Tomaž Podobnikar  Geodezija  Raziskovalec  2002 - 2003  613 
18.  06464  dr. Marjeta Šašel Kos  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  461 
19.  06917  dr. Snežana Tecco Hvala  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  95 
20.  20222  dr. Borut Toškan  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  404 
21.  08137  dr. Ivan Turk  Arheologija  Raziskovalec  2001 - 2003  311 
22.  19993  Dragutin Valoh    Raziskovalec  2001 - 2003  83 
23.  23511  dr. Julijana Visočnik  Humanistika  Raziskovalec  2003  341 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.948 
Povzetek
Glavna teža programa je usmerjena v bazične raziskave, se pravi, v pridobivanje novih znanj o razvoju človeka in družbe v najstarejših obdobjih naše zgodovine. Ker je program večplasten, predstavlja njegov pomemben segment uvajanje in preverjanje novih metod dela, izgrajevanje podatkovnih zbirk in dokumentacijskih sistemov, prav tako pa tudi pridobivanje novih spoznanj o poselitvenih strukturah, družbenih procesih, gospodarstvu in načinu življenja ljudi, ki so od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka bivali na območju jugovzhodnih Alp. V program so vključeni naslednji sklopi:Paleolitske raziskaveRaziskave neolitika in eneolitikaRaziskave kovinskih obdobijRaziskave antičnega obdobjaAntični literarni viriEpigrafske raziskave Raziskave zgodnjega srednjega vekaRaziskave poznoantičnega obdobjaArheološki dokumentacijski sistemi
Pomen za razvoj znanosti
Arheologija je veda, ki prispeva k umevanju človeškega zgodovinskega delovanja in razvoja ter h kreiranju zavesti o njem s strokovno-znanstvenim aparatom, s čimer vzpostavlja kritično distanco do raznih ideoloških in mitičnih razlag zgodovinskih pojavov, ki imajo učinke tudi v sedanji družbeno politični praksi. Ker se zemljepisne meje družbenih skupnosti, ki so živele pred nami, ne ujemajo s sedanjimi, predlagani raziskovalni program nujno presega državne meje. Po svoji vsebini predstavlja pomemben segment arheoloških raziskav v Srednji Evropi.
Pomen za razvoj Slovenije
Predlagani raziskovalni program je kompleksen in zajema vsa tista področja raziskav, ki jih mora opraviti inštitut kot osrednja nacionalna raziskovalna ustanova za področje arheologije. Raziskave imajo širok vsebinski razpon, saj segajo od področja metodologije, izgradnje temeljnih podatkovnih baz in objav gradiva, pa vse do sintetičnih del, v katerih so predstavljeni procesi razvoja družbe od prvega pojava človeka skozi prazgodovino in antiko do srednjega veka. Pomembne so torej prvenstveno za utrjevanje nacionalne identitete, pa tudi za ohranjanje in prezentiranje kulturne dediščine, valorizacijo kulturne pokrajine in vzgojnoizobraževalne procese.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno