Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Etnološke raziskave kulture v Sloveniji in zamejstvu

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.04.00  Humanistika  Etnologija   

Koda Veda Področje
S220  Družboslovje  Kulturna antropologija, etnologija 
Ključne besede
etnološko raziskovanje, gospodarstvo, stavbarstvo, prehrana, noša, šege, družina in sorodstvo, interetnični odnosi, slovstvo, slovstvena folklora, mitologija, vizualne manifestacije, paleoetnologija, teorija, metodologija
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (16)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  16242  Stanka Drnovšek  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  27 
2.  04620  dr. Jurij Fikfak  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  372 
3.  18815  Božena Gabrijelčič    Raziskovalec  2001 - 2003 
4.  10347  dr. Maja Godina Golija  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  489 
5.  20202  dr. Barbara Ivančič Kutin  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  399 
6.  23507  dr. Katja Jerman  Etnologija  Raziskovalec  2003  51 
7.  03081  dr. Naško Križnar  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  604 
8.  05796  dr. Monika Kropej Telban  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  462 
9.  21449  dr. Špela Ledinek Lozej  Humanistika  Raziskovalec  2001 - 2003  383 
10.  19179  mag. Vesna Moličnik  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2002  42 
11.  00331  mag. Helena Podlogar  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  382 
12.  04032  dr. Mojca Ravnik  Etnologija  Vodja projekta  2001 - 2003  304 
13.  09443  dr. Ingrid Slavec Gradišnik  Humanistika  Raziskovalec  2002 - 2003  549 
14.  03948  dr. Marija Stanonik  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  1.727 
15.  16317  dr. Polona Šega  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2002  49 
16.  03955  Sinja Zemljič-Golob  Etnologija  Raziskovalec  2001 - 2003  48 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.410 
Povzetek
S predvidenim raziskovalnim programom načrtujemo raziskave slovenske kulture z etnološkega vidika v naslednjih segmentih: materialna kultura (gospodarstvo, stavbarstvo, prehrana, noša), družbena kultura (šege letnega in življenjskega kroga, delovne šege, družinsko sorodstveni odnosi, sosedstvo, medkrajevni in interetnični odnosi), duhovna kultura (slovstvo in slovstvena folklora, verovanje, mitologija, toponomastika), vizualne manifestacije kulture, temeljna vprašanja iz paleoetnologije, zgodovine teorije ter metodologije etnoloških raziskav.Hranili, dopolnjevali in preučevali bomo zbirke terenskega in arhivskega gradiva. Raziskave bodo zajele slovensko etnično ozemlje v Sloveniji in zamejstvu. Upoštevale bodo tako njegovo notranjo regionalno diferenciranost kot tudi območja na njegovem robu, kjer prihaja do stikov s sosednjimi kulturami. Diahrone in sinhrone raziskave bodo zajele posamične kulturne sestavine, širše etnološke teme in različne socialne ter etnične skupine. Pri tem se bomo posluževali različnih najnovejših metodologij z vsakokratnimi poudarki na teoretičnih, vizualnih in drugih sodobnih vidikih raziskovanja.Cilj vseh raziskav je sinteza spoznanj o etnološki podobi Slovenije in zamejstva in razumevanje razvoja materialne, družbene in duhovne kulture, ki določa našo identiteto. Eden ciljev je tudi pridobivanje novih spoznanj o genezi ljudske kulture kot pomembne sestavine nacionalne kulture, ter o razmerju med njima. V ta namen bomo zbirali gradivo s terenskimi raziskavami pa tudi s pregledom in zbiranjem arhivskih virov in literature. Gradivo bomo urejali in sistematizirali ter hranili v specializiranih tematskih zbirkah. Pri tem bomo uporabljali najsodobnejše pripomočke za zapisovanje kulture, za rokovanje z gradivom in za njegovo shranjevanje ter načrtno skrbeli za primerno infrastrukturno opremo.Znanstvena spoznanja bomo predstavljali javnosti z objavami gradiva, študij, samostojnih monografskih del, temeljnih priročnikov ter periodike (npr. Leksikon slovenske etnologije, Traditiones) v tiskani obliki in na elektronskih nosilcih.
Pomen za razvoj znanosti
Etnologijo gojijo vse kulturno in civilizacijsko razvite države že več kot sto let. Gre za obravnavanje kulturnega razvoja etnije in naroda in za spoznanja o njegovih splošnih in specifičnih etnoloških značilnostih.Slovenija leži na prostoru, kjer se stikajo širše kulturne regije in se prepletajo različni kulturni vplivi. Zato vsako etnološko spoznanje o kakem pojavu na Slovenskem prispeva k pojasnjevanju širših, za mednarodno znanost pomembnih vprašanj. Raziskovalci so že vključeni v številne mednarodne komisije in projekte. Njihov prispevek v teh mednarodnih združenjih so prav spoznanja, ki jih pridobijo z etnološkim raziskovanjem na Slovenskem.
Pomen za razvoj Slovenije
Predloženi raziskovalni program, ki zajema obširni spekter etnoloških znanstvenih raziskav, bo z obdelavo vsebinsko zahtevnih tem prispeval tehten delež k osvetlitvi nacionalne in kulturne identitete Slovenije. Ker gre pri raziskavah za vsebino vseslovenskega in tudi nacionalnega pomena, bo mogoče izsledke znanstvenih spoznanj uspešno vključiti v pedagoške, izobraževalne in vzgojne namene, zbrano etnološko gradivo pa uvrstiti med dragocene spomenike slovenske kulturne dediščine.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno