Loading...
Projekti / Programi vir: ARRS

Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.04.00  Humanistika  Etnologija   

Koda Veda Področje
H400  Humanistične vede  Narodopisje 
Ključne besede
etnologija, folkloristika, narodopisje, kultura, ljudska kultura, vsakdanje življenje, način življenja, kulturna dediščina, identiteta, etnografski film, Slovenci
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (11)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  16242  Stanka Drnovšek  Etnologija  Tehnični sodelavec  2004 - 2008  27 
2.  04620  dr. Jurij Fikfak  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  371 
3.  10347  dr. Maja Godina Golija  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  488 
4.  24474  dr. Vesna Mia Ipavec  Upravne in organizacijske vede  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  88 
5.  23507  dr. Katja Jerman  Etnologija  Mladi raziskovalec  2006 - 2007  51 
6.  03081  dr. Naško Križnar  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  603 
7.  05796  dr. Monika Kropej Telban  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  461 
8.  21449  dr. Špela Ledinek Lozej  Humanistika  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  381 
9.  24304  dr. Saša Poljak Istenič  Etnologija  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  405 
10.  04032  dr. Mojca Ravnik  Etnologija  Vodja projekta/programa  2004 - 2008  302 
11.  03948  dr. Marija Stanonik  Etnologija  Raziskovalec  2004 - 2008  1.723 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana   5105498000  58.590 
Povzetek
Program je zasnovan kot skupek raziskav kulture in načina življenja na Slovenskem v kontekstu širšega evropskega kulturnega prostora v zadnjih dveh stoletjih. Raziskave nadaljujejo in poglabljajo usmeritev Inštituta za slovensko narodopisje v spoznavanje snovnega, družbenega in duhovnega življenja na vsem slovenskem etničnem prostoru, predlagajo nove raziskovalne teme in metode in težijo k širšim evropskim primerjavam. Pomembna sestavina programa so zgodovina in teorija vede, vizualne raziskave in oblikovanje zbirk, objave rezultatov v člankih, monografijah, z vizualno produkcijo in na medmrežju. Raziskave slonijo na terenskem delu, klasifikaciji, preučevanju in arhiviranju gradiva in virov. Področja raziskovanja: stavbarstvo, bivalna kultura, prehrana; družbene skupnosti, družina in sorodstvo, sosedstvo, vsakdanja komunikacija, šege letnega in življenjskega kroga, delovne šege, medkrajevni in interetnični odnosi, razmerja ob nacionalnih mejah in na izrazito prehodnih območjih, nacionalna identiteta pred in po vključevanju v Evropsko unijo; slovstvena folklora, pregovori, reki in uganke, pripovedništvo, bajeslovje, verovanje, življenjske zgodbe, sodobne zgodbe v kontekstu vsakdana, pravljice; zgodovina in teorija etnologije. Osrednja dokumentacija povezuje zbirke pisnega, slikovnega, tonskega, filmskega gradiva in terenskih zapiskov. Dejavnost Avdiovizualnega laboratorija: raziskovanje vizualne produkcije med manjšinami v Sloveniji in amaterske filmske dejavnosti; snemanje vizualne dokumentacije na terenu in izdelava raziskovalnih in etnografskih filmov; priprava za internetno predstavitev zbirke vizualne dokumentacije AVL. Knjižnica Inštituta za slovensko narodopisje je temeljna knjižnica za slovensko etnologijo. Zbirka vizualnega gradiva vsebuje gradivo od najstarejših etnoloških filmskih dokumentov do najnovejših video posnetkov. Programska skupina ureja zbornika Traditiones in Studia mythologica Slavica.
Pomen za razvoj znanosti
Rezultati raziskav so privedli do novih in globljih spoznanj o snovnem, družbenem in duhovnem življenju v Sloveniji in na območjih sosednjih držav, kjer živi slovenska manjšina. Posebej je potrebno poudariti področja raziskovanja: bivalna kultura, prehrana, družbene skupnosti, družina in sorodstvo, sosedstvo, vsakdanja komunikacija, šege letnega in življenjskega kroga, delovne šege, medkrajevni in interetnični odnosi, razmerja ob nacionalnih mejah in na izrazito prehodnih območjih, nacionalna identiteta pred in po vključevanju v Evropsko unijo, slovstvena folklora: pregovori, reki in uganke, pripovedništvo, pravljice, bajeslovje, verovanje, življenjske zgodbe, sodobne zgodbe v kontekstu vsakdana, zgodovina in teorija etnologije. V program je vključen tudi Avdiovizualni laboratorij s snemanjem vizualne dokumentacije in vizualnimi raziskavami. Posebna skrb je posvečena tudi osrednji zbirki pisnega, slikovnega, tonskega gradiva in terenskih zapisov, njenemu dopolnjevanju, varovanju in digitalizaciji. Rezultati so pomembni za nepredek poznavanja kulture in načina življenja na Slovenskem v zadnjih dveh stoletjih, za poglobljeno znanje o razvoju stroke in za teoretično nadgradnjo slovenske etnologije.
Pomen za razvoj Slovenije
Člani PS sodelujejo in svetujejo pri radijskih in TV oddajah, prireditvah in publikacijah. Na PS se obračajo študentje, raziskovalci, novinarji in ljubitelji, ki potrebujejo nesvete in gradivo pri pripravi študijskih nalog, razprav, prireditev, medijskih prispevkov in dokumentarnih oddaj. Krog zainteresiranih se širi, kar kaže na porast zanimanja za kulturno dediščino. PS si prizadeva zadostiti tem potrebam tudi z ustrezno prezentacijo rezultatov na spletu in z DVD. Tako raziskovanje ljudske kulture kot rezultati (objave, RTV oddaje, konference ipd.) vplivajo na zavedanje o ljudski kulturi in kulturni dediščini. Posebej so odločilni za poustvarjalce ljudske kulture, ki tvorno sodelujejo z inštitutom in prenašajo strokovna znanja v svoje življenjsko okolje. Prav tako ta spoznanja postajajo del splošne vednosti z objavami in radijskimi in televizijskimi oddajami in pozitivno oblikujejo tako lokalno kot nacionalno in državotvorno zavest, pri Slovencih v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem pa krepijo občutek jezikovne in nacionalne pripadnosti
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno