Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Slovenska zgodovina od antike do 16. stoletja

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H220  Humanistične vede  Zgodovina srednjega veka 
H270  Humanistične vede  Socialna in ekonomska zgodovina 
H271  Humanistične vede  Politična zgodovina 
H280  Humanistične vede  Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej 
H300  Humanistične vede  Zgodovina prava 
H347  Humanistične vede  Genealogija in heraldika 
Ključne besede
viri, temeljne zgodovinske vede, kolonizacija, antropologija, topografija, gospodarstvo, družba, vsakdanje življenje, civilizacija, kultura
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (4)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18164  dr. Matjaž Bizjak  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  161 
2.  08466  dr. Dušan Kos  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  191 
3.  06501  dr. Darjenka Mihelič  Zgodovinopisje  Vodja  2001 - 2003  694 
4.  20221  dr. Miha Preinfalk  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2001 - 2003  439 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.908 
Povzetek
Historična podoba slovenskega prostora in njegovega prebivalstva s težiščem na strukturah, procesih in pojavih srednjeveškega obdobja (od antike do 16. stoletja)Raziskave in objave inštitutskih sodelavcev se osredotočajo na šest temeljnih dolgoročnih nalog, to so: 1 - Znanstvena objava za slovensko zgodovino pomembnih izvirnih rokopisov (listin in sešitkov: notarskoh knjig, zakonikov, urbarjev, fevdnih knjig, popisov terena itd.) ter razvijanje temeljnih znanj, ki so zato potrebna (veda o starih pisavah, starih listinah, o merjenju časa, o pečatih, nekdanjem denarju, merah metrologija, itd.);2 - Iskanje in popisovanje prvih omemb krajev slovenskega prostora (katerih nekdanja imena so bila povsem drugačna od sodobnih) v izvirnih rokopisih, določanje njihove lokacije, izdelave in objave zgodovinskih zemljevidov in atlasov različnih vsebin; 3 - Preučevanje slovenskega prostora, podobe njegovih kulturnih površin in naselbin in tam živečega prebivalstva (njegove gostote, etničnega sestava);4 - Raziskovanje zgodovine vseh gospodarskih panog na Slovenskem (zgodovina prometa, obrti, industrije, trgovine, denarstva, bančništva, mer, uteži)5 - Preučevanje zgodovine vseh družbenih slojev in struktur na Slovenskem (zgodovina kmetov, plemstva, meščanstva, duhovščine, ljudi z družbenega dna ter razmerja med njimi)6 - Ugotavljanje dosežkov civilizacije in kulture v naši preteklosti (verska gibanja, pismenost, šolstvo, intelektualne stvaritve), raznih plati vsakdanjega življenja (razmerja v družini, življenjski in bivanjski standard, prehrana, oblačenje, bivališča, predmeti vsakdanje rabe)Delo raziskovalnega programa temelji na izvirnih zapisih v starih pisavah in jezikih, ki jih hranijo arhivi, knjižnice in muzeji v domovini in tujini (Dunaj, Gradec, Celovec, Trst, Videm, Benetke, Rim, München, Tübingen, Stuttgart, Budimpešta, Zagreb, Pariz, itd.)
Pomen za razvoj znanosti
Raziskave so temeljnega značaja in pomena in omogočajo nadaljno raziskovalno nadgradnjo za zgodovino slovenskega in svetovnega srednjeveškega in zgodnjenovoveškega sveta. Objave izvirnikov omogočajo študij in razčlenjevanje nekdanjih zapisov velikemu številu domačih in tujih raziskovalcev, ki jih tako pritegujemo k študiju našega prostora. Edino delo z novim izvirnim gradivom omogoča izpopolnjevanje in bogatenje védenja o naši preteklosti. Popisovanje prvih omemb krajev in njihova lokacija ter izdelave zgodovinskih zemljevidov in atlasov so osnovno pomagalo za nadaljnjo zgodovinsko nadgradnjo. Preučevanje zgodovine našega prostora, njegove poselitve, kolonizacije in kultivacije, gospodarstva in družbe ter civilizacije in vsakdanjega življenja pa predstavlja temeljne raziskave, po zgledu evropskih in poglablja naše in tuje poznavanje naše celovite zgodovine. S primerjavami vpenja tako našo zgodovino kot naše raziskave v zgodovinske pojave in procese ter njihovo raziskovanje v Evropi in v svetu.
Pomen za razvoj Slovenije
Osrednji predmet raziskav je slovenski prostor in slovenski človek ter primerjave historičnih pojavov v njem z evropskimi in svetovnimi. Objave izvirnikov in popisi nekdanjih krajevnih imen in njihova prostorska umestitev omogočajo nova spoznanja in raziskovalno nadgradnjo širšemu krogu zgodovinarjev. Raziskave gospodarstva, družbe, civilizacije, vsakdanjega življenja pa imajo za cilj enciklopedične objave, ki bodo razumljive in uporabne za širši krog uporabnikov. Zgodovinske raziskave, zasnovane na omenjen globalni način, bodo popularizirale slovensko zgodovino in njeno poznavanje znotraj Slovenije in zunaj nje, spodbujale bodo njeno raziskovanje in aplikacijo raziskovalnih spoznanj, krepile bodo slovensko samozavest, osveščale v slovenski samobitnosti in dokazovale našo vpetost v Evropo. Raziskave dolgoročnih procesov, ki jih načrtuje program, so dragocene tudi zato, učijo razumevanja pojavov sodobnega sveta.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno