Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.01.00  Humanistika  Zgodovinopisje   

Koda Veda Področje
H280  Humanistične vede  Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej 
Ključne besede
pisni vir, historična topografija, historična geografija, slovenska gospodarska, družbena, kulturna, politična zgodovina, zgodovina vsakdanjega življenja, srednji vek, novi vek, sodobna zgodovina
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (14)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18164  dr. Matjaž Bizjak  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2008  161 
2.  14117  dr. Boris Golec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2008  636 
3.  03471  dr. Stanko Granda  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2008  1.080 
4.  02100  dr. Eva Holz  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2007  208 
5.  24476  dr. Katarina Keber  Humanistika  Mladi raziskovalec  2006  193 
6.  08466  dr. Dušan Kos  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2008  191 
7.  16316  dr. Mihael Kosi  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2008  239 
8.  25644  dr. Neva Makuc  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2006 - 2008  264 
9.  06501  dr. Darjenka Mihelič  Zgodovinopisje  Vodja  2004 - 2008  694 
10.  20221  dr. Miha Preinfalk  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2008  439 
11.  02716  dr. Vincenc Rajšp  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2004 - 2008  290 
12.  28439  dr. Miha Seručnik  Zgodovinopisje  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  50 
13.  11698  dr. Petra Svoljšak  Humanistika  Raziskovalec  2007 - 2008  577 
14.  21794  Barbara Šterbenc Svetina    Tehnični sodelavec  2004 - 2008  30 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0618  Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  Ljubljana  5105498000  62.902 
Povzetek
Raziskovalni program zajema osnovne naloge, ki jih je inštitut prevzel v programu SAZU "Naravna in kulturna dediščina". Te naloge so: evidentiranje in objavljanje virov (listin, urbarjev, notarskih knjig, mestnih statutov, korespondenc velikih mož itd.) za slovensko zgodovino od antike dalje; historična topografija slovenskega ozemlja v srednjem veku, ki zadeva zbiranje, identifikacijo in ubikacijo krajevnih imen na ozemlju Slovenije za obdobje (od antike) do 1500; dolgoročno zasnovane, deloma interdisciplinarne raziskave gospodarske, družbene in kulturne, politične, vsakdanje zgodovine Slovencev, ki imajo za cilj sintetiziranje obstoječega vedenja o globalnih temah, ki so: merstvo, denarstvo, bančništvo, promet, obrt, trgovina itd.; agrarne in neagrarne razmere, zemljiška gospostva, gradovi, plemstvo, kmečki stan, mesta in meščanstvo, cerkev, samostani, duhovščina itd; pismenstvo, izobrazba, vera, zgodovina historiografije ipd.; politični odnosi in razmere, etnična in druga (samo)opredeljevanja; način življenja, prosti čas itd.
Pomen za razvoj znanosti
- OBJAVE arhivskega gradiva pomenijo razmnožitev izvirnega rokopisnega unikata. Omogočajo lahko dostopnost in hkratni študij pisnih preostankov preteklosti večjemu številu domačih in tujih raziskovalcev ter jim prihranjujejo zamudno delo z arhivskimi rokopisi. V zgodovinopisju predstavljajo objave zgodovinskih virov temelj vsakršnih širše zasnovanih raziskav. Edicija virov razrešuje kronologijo, identificira kraje in osebe ter skupaj s pomagali (kazala) bistveno olajšuje uporabo virov. S tem omogoča tudi primerjalne raziskave za širša območja ali/in časovna obdobja. - S TEMAMI predlaganega programa bo slovensko zgodovinopisje začelo loviti korak s podobnimi raziskavami v tujini in omogočilo primerjalne študije na evropski in širši ravni. V vsebinskem pogledu bo program pomenil vzpostavitev ravnotežja med slovenskim in (zahodno)evropskim zgodovinopisjem na področju raziskovanja gospodarske, družbene, kulturne zgodovine in zgodovine vsakdanjega življenja. - IZSLEDKI programskih raziskav bodo vpeljali v tradicionalne metode inovativna branja preteklosti in v celoto poznavanja človeške zgodovine prispevali sveža spoznanja o slovenskem prostoru in narodnostni skupnosti.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskave slovenske preteklosti imajo v času, ki prisega na globalizacijo, izjemen DRUŽBENI in KULTURNI pomen: omogočajo vedenje o tem, kdo smo, zakaj smo to, kar smo, ohranjajo nacionalno zavest in zgodovinski spomin ter širijo spoznavanje sveta, v katerem živimo, in naše vloge v njem. Tako razumevanje omogoča, da se državljani in država Slovenija enakopravno in samozavestno vključujejo v svetovno družbo in kulturo.Predlagani program bo PROMOVIRAL slovensko državo, saj se bo z njegovimi rezultati umestila ob stran tistim evropskim državam, ki so s podobnimi raziskavami že obogatile zakladnico svojih dosežkov. Raziskave bodo pokazale, da je Slovenija Evropa v malem, saj na njenem ozemlju srečujemo vse vrste zgodovinskih procesov in pojavov, ki so značilni za Evropo. Rezultatom raziskave je zagotovljena tudi vključitev v IZOBRAŽEVALNE PROCESE slovenskih univerz, saj so kar trije sodelavci predlagane programske skupine habilitirani in predavajo tudi o vprašanjih, za katera bodo programske raziskave dobrodošla dopolnitev.Za EKONOMSKI RAZVOJ so historične raziskave pomembne v toliko, da se večkrat dotikajo zgodovine gospodarskih strok. S tem omogočajo razumevanje stopnje razvitosti določene stroke v državi in izogibanje ponavljanja ev. napak v preteklosti.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno