Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.04.00  Naravoslovje  Kemija   
1.08.00  Naravoslovje  Varstvo okolja   
2.04.00  Tehnika  Materiali   

Koda Veda Področje
P300  Naravoslovno-matematične vede  Analitična kemija 
Ključne besede
Separacijske metode, plinska kromatografija, tekočinska kromatografija, ionska kromatografija, kapilarna elektroforeza, masna spektrometrija, kemiluminescenca, atomska absorpcija, voltametrija, pretočna injekcijska analiza, celuloza, reakcijski mehanizmi, kovine v sledovih, biološki materiali, cianidi, pesticidi, toksini.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (27)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  27804  dr. Gregor Arh    Mladi raziskovalec  2007 - 2008  19 
2.  18193  Zdenka Držaj    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
3.  18191  Jolanda Furlan    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
4.  11238  dr. Nataša Gros  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  253 
5.  18313  dr. Marjan Guček  Kemija  Raziskovalec  2004  68 
6.  05049  mag. Ivanka Keber  Kemija  Tehnični sodelavec  2005 - 2008  12 
7.  23386  dr. Drago Kočar  Kemija  Raziskovalec  2005 - 2008  254 
8.  11071  dr. Jana Kolar  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  464 
9.  21515  dr. Nataša Kovačić  Kemijsko inženirstvo  Mladi raziskovalec  2004 - 2005  26 
10.  21582  dr. Janez Kozinc  Kemija  Raziskovalec  2006  80 
11.  20250  dr. Polonca Kralj  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  40 
12.  17844  dr. Irena Kralj Cigić  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  350 
13.  18288  dr. Martina Logar  Kemija  Raziskovalec  2005  157 
14.  16374  dr. Andrej Pevec  Kemija  Raziskovalec  2006  265 
15.  04323  dr. Boris Pihlar  Kemija  Vodja  2004 - 2008  603 
16.  14231  dr. Matevž Pompe  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  274 
17.  13530  dr. Helena Prosen  Kemija  Raziskovalec  2005 - 2008  445 
18.  15670  dr. Matija Strlič  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  850 
19.  04100  dr. Robert Susič  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  53 
20.  25442  dr. Martin Šala  Kemija  Raziskovalec  2005 - 2008  338 
21.  29403  dr. Andrej Ščavničar  Kemija  Mladi raziskovalec  2008  14 
22.  23492  dr. Vid Simon Šelih  Kemija  Mladi raziskovalec  2004 - 2006  206 
23.  28336  dr. Tanja Trafela  Kemija  Mladi raziskovalec  2007 - 2008  49 
24.  06117  dr. Marjan Veber  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  450 
25.  08536  dr. Tatjana Zupančič  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  54 
26.  05050  dr. Lucija Zupančič-Kralj  Kemija  Raziskovalec  2004 - 2008  283 
27.  18192  Mojca Žitko    Tehnični sodelavec  2004 - 2008 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.064 
Povzetek
Kot univerzitetna raziskovalna skupina, katere osnovni cilj so temeljne raziskave na področju analizne kemije in izobraževanje ter usposabljanje specializiranih kadrov, nameravamo ohranjati, izboljševati in poglabljati znanja na matičnem področju ter z interdisciplinarnimi povezavami prenašati izsledke in znanja na področja, ki podatke o kemijski sestavi in procesih potrebujejo za razvoj in napredek lastnih disciplin in/ali splošen nivo znanj. Naše raziskave bodo usmerjene predvsem na: a) raziskave novih analiznih metod in postopkov, b) študij procesov in parametrov, ki odločajo o lastnostih anorganskih in organskih materialov, c) razvoj analiznih metod za meritve v industriji, okolju in prehrani.
Pomen za razvoj znanosti
Sodelavci programske skupine so rezultate raziskav v obdobju 2004-2008 objavili v 104 znanstvenih člankih, med njimi pa so objave tudi v najuglednejših revijah s področja analizne kemije. Poleg tega so raziskovalci dosežke predstavili na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah, uredili dve monografiji v angleščini ter objavili 15 prispevkov v znanstvenih monografijah in s tem pomembno prispevali v zakladnico novih spoznanj. Posebej lahko poudarimo dosežke in spoznanja na področju kemije papirja in celuloznih vlaknin ter zaščite pisne kulturne dediščine, kjer so dosežki raziskovalcev naše programske skupine uvrščeni med vrhunske v mednarodnem prostoru (glej: J. Wouters, Science, 332(2008)1197). Te raziskave, ki smo jih vodili in/ali koordinirali tudi v okviru več projektov 5. in 6. OP EU (Papylum, InkCor, MIP, SurveNir, PaperTreat), so pomembno prispevale k novim spoznanjem na področju mehanizmov degradacije celuloze in študija vplivov na propadanje zgodovinskih zapisov na papirju in s tem pomembno doprinesle k ohranjanju in zaščiti svetovne kulturne dediščine.
Pomen za razvoj Slovenije
Kot univerzitetna programska skupina je večina raziskovalcev aktivno vključena v dodiplomske in podiplomske izobraževalne programe na FKKT in drugih fakultetah UL in s tem neposredno prispeva k trajnostnemu družbeno-ekonomskemu razvoju Slovenije. Izobraževanje in usposabljanje visoko specializiranih kadrov ohranja in razvija osnovna in aplikativna znanja na področju stroke ter omogoča napredek in razvoj na področju naravoslovja in tehnike, kar je z nacionalnega stališča ključnega pomena. Sodelavci so bili v obdobju 2004-08 mentorji 122 diplomantom ter mentorji ali somentorji 9 magistrandom in 22 doktorandom in s tem pomembno prispevali k izobraževanju slovenske tehnične inteligence. Znaten del ciljev raziskovalnega programa je bil usmerjen v razvoj analiznih metod za kontrolo in meritve v okolju (hlapni ogljikovodiki, pesticidi, kovine, ..), analizo hrane (toksini, antioksidanti, sestavine arom, ..) in farmacevtskih preparatov, kar bo prispevalo k splošnemu in tehnološkemu napredku v Sloveniji in širše. Posebej pomembni so dosežki na področju raziskav degradacije papirja in zgodovinskih črnil, ki predstavljajo pomemben doprinos k ohranjanju in zaščiti kulturne dediščine tako v slovenskem kot svetovnem prostoru.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno